CAPEX

Capex (κεφαλαιουχικές δαπάνες), στην ισπανική κεφαλαιουχική δαπάνη, είναι η επένδυση σε κεφάλαιο ή πάγια στοιχεία ενεργητικού που πραγματοποιεί μια εταιρεία είτε για να αποκτήσει, να διατηρήσει ή να βελτιώσει τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία.

CAPEX

Εξηγείται ως η επένδυση που απαιτείται για τη διατήρηση ή επέκταση των κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (εργοστάσια, μηχανήματα, οχήματα κ.λπ.). Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας εταιρείας και της μελλοντικής της εξέλιξης.

Γνωρίζουμε ότι το μέλλον μιας εταιρείας, η ανάπτυξή της και οι ταμειακές ροές που δημιουργεί θα εξαρτηθούν από τις επενδύσεις που θα γίνουν. Ως εκ τούτου, το Capex είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην επιχείρηση μιας εταιρείας. Επιπλέον, μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν η εταιρεία επενδύει για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ή απλώς για να διατηρηθεί.

Αποσύνθεση Capex

Η επένδυση σε πάγια στοιχεία από την εταιρεία μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο τύπους, ανάλογα με το αντικείμενο της επένδυσης:

  • Maintenance Capex : Είναι γνωστό ως επένδυση αντικατάστασης. Δηλαδή την επένδυση που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των εξόδων απομείωσης και απόσβεσης των παγίων. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κατανοητό ως η απαραίτητη επένδυση από την εταιρεία για να διατηρήσει το ίδιο τρέχον επίπεδο πωλήσεων.
  • Expansion Capex : Είναι η επένδυση που απαιτείται σε πάγια στοιχεία για την αύξηση του τρέχοντος επιπέδου πωλήσεων. Δηλαδή τι επενδύει η εταιρεία για την απόκτηση νέων παγίων ή/και τη βελτίωση του τρέχοντος.

Επομένως, η συνολική επένδυση σε Capex από την εταιρεία θα είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Με την οποία, μια εταιρεία θα εφαρμόσει μια στρατηγική επέκτασης όταν το συνολικό επίπεδο του Capex είναι μεγαλύτερο από το κόστος απόσβεσης. Αυτό σημαίνει ότι επενδύετε όχι μόνο για να αναπληρώσετε περιουσιακά στοιχεία, αλλά και για να τα αυξήσετε ή να τα βελτιώσετε.

Εύρεση Capex στις οικονομικές καταστάσεις

Η επένδυση που πραγματοποιούν οι εταιρείες στο Capex μπορεί να βρεθεί απευθείας στην κατάσταση ταμειακών ροών. Πιο συγκεκριμένα στις ταμειακές ροές των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, υπάρχει ένας πολύ απλός τύπος για να μπορείτε να τον υπολογίσετε χρησιμοποιώντας μόνο την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το συνολικό Capex θα είναι το άθροισμα της συντήρησης και της επέκτασης. Επιπλέον, έχουμε εξομοιώσει το Capex συντήρησης με τα έξοδα απόσβεσης της εταιρείας. Επομένως, ο τύπος για τον υπολογισμό του Capex ξεκινά από αυτό το άθροισμα. Μαθηματικά ο υπολογισμός του έχει ως εξής:

Κεφάλαιο κεφαλαίου = Καθαρό Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός (έτος t) – Καθαρό Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός (έτος t-1) + Απόσβεση (έτος t)

Με άλλα λόγια, για να υπολογίσουμε το Capex ακολουθούμε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Παίρνουμε τον ισολογισμό της εταιρείας για το τρέχον έτος και εξετάζουμε τα στοιχεία του Καθαρού Ενεργητικού.
  2. Αφαιρούμε από το Τρέχον Καθαρό Ενεργητικό το Καθαρό Ενεργητικό από το υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.
  3. Στο αποτέλεσμα προσθέτουμε το έξοδο απόσβεσης για φέτος που βρίσκεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Παράδειγμα CAPEX

Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει δημοσιεύσει τον ισολογισμό της για το προηγούμενο και τρέχον έτος και την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Και με αυτό θέλουμε να δούμε την επένδυση στην Capex που έγινε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Συνοπτικός Ισολογισμός (αριθμοί σε χιλιάδες €)
Ενεργός Έτος 0 Έτος 1 παθητικός Έτος 0 Έτος 1
Κουτί 5 8 Βραχυπρόθεσμο χρέος Fra 150 200
Αποθέματα 150 100 Παρόχους 200 76
Οι πελάτες 300 500 Remun σε εκκρεμότητα πληρωμής 75 23
Προκαταβολές στο προσωπικό πενήντα 65 Πιστωτές (μη φορολογικοί) 32 58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία πενήντα 2 Λοιπές υποχρεώσεις που λειτουργούν περ 25 είκοσι
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 555 675 Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις 482 377
Χρηματοοικονομικά πάγια στοιχεία ενεργητικού 325 0 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεκαπέντε 36
Καθαρά πάγια στοιχεία ενεργητικού 550 800 Μακροπρόθεσμο οικονομικό χρέος 225 69
Λοιπά πάγια στοιχεία 42 107 Συνολικές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 240 105
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 917 907
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 750 1.100
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.472 1.582 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.472 1.582

Ως κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων:

Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
χιλιάδες € Έτος 1
Εκπτώσεις 2.000
Κόστος πωλήσεων (600)
Μικτό περιθώριο κέρδους 1.400
Προσωπικά έξοδα (250)
Γενικά έξοδα (πενήντα)
Αλλα έξοδα (δεκαπέντε)
EBITDA 1.085
Χρεολυσία (65)
EBIT 1.020
Εισόδημα 35
Οικονομικά έξοδα (55)
Οικονομικά αποτελέσματα (είκοσι)
Rdo Προ Φόρων 1.000
Φόροι (300)
Καθαρό κέρδος 700

Ακολουθώντας τον τύπο που περιγράφεται παραπάνω και με τη βοήθεια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που επισυνάπτονται στο παράδειγμα, το αποτέλεσμα της επένδυσης στην Capex θα είναι:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Όπως βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία ασκεί επεκτατική πολιτική, αφού Capex> Αποσβέσεις.