Υπεύθυνη κατανάλωση

Η υπεύθυνη κατανάλωση είναι μια απόφαση αγοράς που αναλύει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Υπεύθυνη κατανάλωση

Στην καταναλωτική κοινωνία είναι απαραίτητο να αναρωτηθούμε τι είναι υπεύθυνη κατανάλωση; Συνήθως αυτή η απόφαση αγοράς επιδιώκει να ικανοποιήσει μια ανάγκη και ταυτόχρονα να επιτύχει την ύπαρξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, δηλαδή να προωθήσει σχέσεις παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και διάθεσης απορριμμάτων που είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί επίσης, για παράδειγμα, επανεξέταση των επιθυμιών κάποιου για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, προκειμένου να προσαρμοστεί η απόφαση αγοράς στις πραγματικές ανάγκες.

Υπεύθυνες καταναλωτικές συνήθειες

Μερικοί από τους στόχους ή τις ενέργειες για υπεύθυνη κατανάλωση περιλαμβάνουν:

 • Αναλύστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τον ωφέλιμο κύκλο ζωής του προϊόντος.
 • Είδος συναλλαγής που ευνοείται με την απόφαση αγοράς.
 • Η ποιότητα των προϊόντων που αγοράζονται.
 • Ο χρόνος κατά τον οποίο καταναλώνονται οι μη ανανεώσιμοι πόροι πρέπει να είναι ίσος με τον χρόνο αντικατάστασης των ανανεώσιμων πόρων.
 • Ευθυγραμμίστε την ποσότητα των εκπομπών αποβλήτων και της ρύπανσης με την ικανότητα αφομοίωσης των ίδιων των οικοσυστημάτων.
 • Εντοπισμός και καθιέρωση των προτιμήσεων των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες, στην παραγωγική διαδικασία των οποίων σέβεται το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Αναζητήστε να επαναχρησιμοποιήσετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει για να αποφύγετε την απόκτηση περισσότερων.
 • Λάβετε αγαθά με δάνειο ή δωρεά, για να αποφύγετε την απόκτηση νέου προϊόντος.
 • Αποφύγετε την αγορά αγαθών μιας χρήσης ή μιας χρήσης.
 • Αποφύγετε την αγορά προϊόντων των οποίων η συσκευασία προκαλεί αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και βεβαιωθείτε ότι είναι επιστρεφόμενη, επαναχρησιμοποιήσιμη ή βιοδιασπώμενη συσκευασία.

Οφέλη από την υπεύθυνη κατανάλωση

Ανάμεσα στα πολλά οφέλη της υπεύθυνης κατανάλωσης μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

 • Μείωση των επιπέδων ρύπανσης και του οικολογικού αποτυπώματος.
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση φυσικών πόρων για την παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται.
 • Δικαιότερη κατανομή του πλούτου.
 • Περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης των πολιτών.
 • Στήριξη μικρών παραγωγών που σέβονται το περιβάλλον.
 • Εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων.
 • Βελτίωση της υγείας των καταναλωτών που το ασκούν.
 • Επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση απορριμμάτων.

Ρεύματα που υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση

Υπάρχουν ρεύματα που βασίζονται στην υπεύθυνη κατανάλωση ως ακρογωνιαίο λίθο των αρχών τους, όπως: δίκαιο εμπόριο, συνεταιρισμός, ανταλλαγή βιολογικών προϊόντων, αλληλέγγυα οικονομία, χορτοφαγία, συνεργατική κατανάλωση κ.λπ.

Αρχές υπεύθυνης κατανάλωσης

Οι άνθρωποι που προτιμούν την υπεύθυνη κατανάλωση θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα στην αγορά, μέσω των αγοραστικών τους αποφάσεων και ακολουθούν ορισμένες αρχές που καθοδηγούν τις ενέργειές τους όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, όπως:

 • Αρχή εργασίας: Εκπληρώνει τη λειτουργία της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Δηλαδή θέσεις εργασίας επαρκώς αμειβόμενες ή ανάλογες με τον κόπο και τον χρόνο που αφιερώνεται στην παραγωγική διαδικασία.
 • Αρχή της δικαιοσύνης: Συμμορφώνεται με την ένταξη όλων των τομέων του πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία. Για παράδειγμα, το φύλο, η ιθαγενής κοινότητα, η σεξουαλική προτίμηση, η ηλικία που μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα κ.λπ.
 • Περιβαλλοντική αειφορία: Εάν έχει τις λιγότερο αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Αρχή συνεργασίας : Συμμορφώνεται με μια καλή σχέση μεταξύ παραγωγών, μεταξύ παραγωγού και κυβέρνησης, μεταξύ κυβερνήσεων κ.λπ.
 • Μη κερδοσκοπικός: Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, αν αναλύσετε ποιον ωφελεί η πρωτοβουλία, εάν πρόκειται για κερδοσκοπία μόνο για διαφημιστική εικόνα ή εάν όντως αφορά την υποστήριξη ενός ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού.
 • Δέσμευση για το περιβάλλον: Συμμορφώνεται με την υποστήριξη της κοινότητας, για παράδειγμα. προμηθεύοντας πρώτες ύλες από την περιοχή, προτιμώντας προϊόντα και υπηρεσίες, που στην επεξεργασία τους, μεταξύ άλλων, απασχολούν άτομα από την ίδια τοποθεσία.

Σημασία υπεύθυνης κατανάλωσης

Η υπεύθυνη κατανάλωση έχει καταστεί απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πλανήτη. Υπό αυτή την έννοια, είναι απαραίτητη μια κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτήν την πτυχή προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά ρύπανσης που υποφέρουμε σήμερα.

Είναι μια συνήθεια κατανάλωσης που επιτρέπει στους πολίτες να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, βλάπτοντας όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές αποκτούν στην αγορά την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που πραγματικά χρειάζονται και που εγγυώνται τον σεβασμό της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων μας.

Τύποι υπεύθυνης κατανάλωσης

Υπάρχουν πολλοί τύποι υπεύθυνης κατανάλωσης, επισημαίνουμε παρακάτω τα πιο σημαντικά:

 • Βιώσιμη κατανάλωση: Βασίζεται στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή τους και δεν χρησιμοποιούν προϊόντα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
 • Κατανάλωση αλληλεγγύης: Είναι η κατανάλωση που πραγματοποιείται με κοινωνική προοπτική και που είναι τόσο δικό του όσο και συλλογικού συμφέροντος. Έχει ως επίκεντρο την υποστήριξη τοπικών εργαζομένων και επιχειρήσεων.
 • Κρίσιμη κατανάλωση: Συνίσταται στην κατανάλωση μόνο του απαραίτητου, αφήνοντας κατά μέρος τις επιπτώσεις της διαφήμισης ή ορισμένες κοινωνικές τάσεις.
 • Συνειδητή κατανάλωση: Συμβαίνει όταν ο καταναλωτής γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η απόκτηση ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας.

Παραδείγματα υπεύθυνης κατανάλωσης

Προτείνουμε μερικά παραδείγματα υπεύθυνης κατανάλωσης:

 • Οικολογικά προϊόντα διατροφής.
 • Ανακυκλωμένο χαρτί γραφείου.
 • Τεχνολογικές συσκευές με επαναχρησιμοποιημένα εξαρτήματα.
 • Ηλιακούς συλλέκτες.
 • Προϊόντα προσωπικής φροντίδας χωρίς χημικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.