Το εναλλακτικό χρηματιστήριο (MaB)

Το εναλλακτικό χρηματιστήριο (MaB) είναι μια χρηματοπιστωτική αγορά που δημιουργήθηκε στην Ισπανία, έτσι ώστε οι μικρές και μεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ) να μπορούν να εισαχθούν στο ισπανικό χρηματιστήριο και έτσι να μπορούν να χρηματοδοτούνται με την έκδοση των μετοχών τους.

Το εναλλακτικό χρηματιστήριο (MaB)

Ως εκ τούτου, είναι μια αγορά που επικεντρώνεται σε εκείνες τις εταιρείες με χαμηλή κεφαλαιοποίηση αγοράς, οι οποίες αναζητούν χρηματοδότηση σε συνδυασμό με ρύθμιση, κόστος και διαδικασίες προσαρμοσμένες στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους.

Σημειωτέον ότι ένας από τους λόγους δημιουργίας αυτής της αγοράς τότε ήταν και είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης έναντι της τραπεζικής πίστωσης. Δεδομένου ότι υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση χρηματοδότησης από ΜΜΕ με εξωτερικούς πόρους.

Για όλα αυτά γεννήθηκε αυτή η αγορά, για να της δώσει τη δυνατότητα και να διευκολύνει τις εταιρείες να μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δικούς τους πόρους μέσω αυξήσεων κεφαλαίου. Και έτσι διατηρεί μια ισορροπία στη χρηματοοικονομική της ισορροπία, μεταξύ ιδίων και άλλων πόρων.

Πλεονεκτήματα του εναλλακτικού χρηματιστηρίου για εταιρείες

Όποια εταιρεία σκοπεύει να εισαχθεί στο εναλλακτικό χρηματιστήριο θα έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που θα στηρίξουν τόσο την πιθανή επέκτασή της όσο και την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο της. Ας αναφέρουμε μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα:

 • Χρηματοδότηση : Η απόκτηση χρηματοδότησης για την ανάληψη έργων επέκτασης είναι ο κύριος στόχος κάθε εισηγμένης εταιρείας. Η χρηματοδότηση αυτή πραγματοποιείται μέσω ιδίων κεφαλαίων (μετοχές).
 • Εμφάνιση και αναγνώριση : Η έκδοση μετοχών στο εναλλακτικό χρηματιστήριο προσφέρει στις εταιρείες μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια σφαίρα. Λόγω μεγαλύτερης κάλυψης από αναλυτές και ΜΜΕ. Αυτό, επομένως, ενισχύει τη δύναμη της επωνυμίας σας και τη δημόσια αναγνώριση.
 • Ρευστότητα : Η εισαγωγή σε χρηματιστήριο παρέχει ρευστότητα στις μετοχές της εταιρείας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευκολία μετατροπής σε χρήματα από εκείνες τις εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες. Επομένως, αυτός είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τους πιθανούς επενδυτές.

Απαιτήσεις για να είναι δυνατή η προσφορά στο εναλλακτικό χρηματιστήριο

Κάθε εταιρεία που θέλει να προσφέρει τις μετοχές της στο MaB, πρέπει να πληροί μια σειρά θεμελιωδών απαιτήσεων. Τις βλέπουμε παρακάτω:

 • Διαφάνεια : Απαιτείται υψηλό επίπεδο διαφάνειας από την πλευρά της εταιρείας. Τόσο όσον αφορά τη δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων όσο και κάθε είδους πληροφορία ή διαδικασία που απαιτείται από το αρμόδιο όργανο.
 • Πληροφορίες : Υποχρέωση δημοσίευσης περιοδικών πληροφοριών, καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας για τους επενδυτές. Εντός αυτού, υπάρχει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αναφέρεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και ετήσια οικονομική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας.
 • Εγγεγραμμένος σύμβουλος : Η εταιρεία πρέπει να έχει έναν σύμβουλο για να τη βοηθά τόσο στην είσοδό της στην αγορά όσο και κατά το διάστημα που παραμένει σε αυτήν.
 • Πάροχος ρευστότητας : Πρέπει να έχετε μια οντότητα που παρέχει ρευστότητα στην εταιρεία. Είναι δηλαδή επιφορτισμένη να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της.
 • Διαχωρισμός μετοχών : Το MaB ζητά από τις εταιρείες να κατανεμηθεί η ιδιοκτησία των μετοχών τους μεταξύ διαφορετικών μετόχων. Ως εκ τούτου, ορισμένα από τα κριτήρια που θέτει η αγορά για να το διασφαλίσει αυτό είναι ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 μετόχους με ποσοστό μικρότερο από 5%.

Άλλα εναλλακτικά χρηματιστήρια

Πρακτικά σε όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχουν χρηματιστήρια που δημιουργούνται έτσι ώστε οι μικρομεσαίες εταιρείες να μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο και έτσι να αναζητήσουν χρηματοδότηση μέσω δικών τους πόρων. Ας δούμε μερικά παραδείγματα εναλλακτικών χρηματιστηρίων εντός της Ευρώπης:

 • AIM (Αγγλία).
 • NYSE Alternext (Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία).
 • Πρότυπο εισόδου (Γερμανία).
 • AIM Italia (Ιταλία).
 • Enterprise Securities Market (Ιρλανδία).