Τα σωστά κλάσματα

Τα σωστά κλάσματα είναι εκείνα που έχουν αριθμητή μικρότερο από τον παρονομαστή. Δηλαδή, ο αριθμός στην κορυφή είναι μικρότερος από τον αριθμό στο κάτω μέρος.

Τα σωστά κλάσματα

Μερικά παραδείγματα σωστών κλασμάτων είναι τα ακόλουθα:

Εικόνα 477

Τα σωστά κλάσματα χαρακτηρίζονται επειδή είναι ισοδύναμα με έναν αριθμό μεταξύ μηδέν και μονάδας. Αυτό, σε απόλυτους αριθμούς, αφού το κλάσμα μπορεί να έχει αρνητικό πρόσημο. Ας δούμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Εικόνα 495

Ένα σωστό κλάσμα είναι το αντίθετο από ένα ακατάλληλο κλάσμα, το οποίο είναι εκείνο που έχει αριθμητή μεγαλύτερο από τον παρονομαστή.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι μπορούμε να ορίσουμε ένα κλάσμα ως τη διαίρεση ενός αριθμού σε ίσα μέρη. Αποτελείται από δύο αριθμούς, που χωρίζονται και οι δύο με μια ευθεία ή κεκλιμένη γραμμή (εκτός αν το κλάσμα είναι αναμεμειγμένο). Ο επάνω αριθμός είναι ο αριθμητής, ενώ ο κάτω αριθμός ονομάζεται παρονομαστής.

Χαρακτηριστικά των κατάλληλων κλασμάτων

Μεταξύ των χαρακτηριστικών των κατάλληλων κλασμάτων μπορούμε να επισημάνουμε:

  • Το αντίστροφο κλάσμα ενός κλάσματος είναι ακατάλληλο κλάσμα.
Εικόνα 496
  • Το αντίθετο κλάσμα ένα σωστό κλάσμα είναι ένα άλλο σωστό κλάσμα.
Εικόνα 498
  • Σε αντίθεση με ένα ακατάλληλο κλάσμα, ένα σωστό κλάσμα δεν μπορεί να μετατραπεί σε μικτό κλάσμα (ένα που έχει έναν ακέραιο και ένα κλασματικό συστατικό).

Χρήση κατάλληλων κλασμάτων

Τα κατάλληλα κλάσματα χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν ένα μέρος ενός συνόλου που είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, αντιπροσωπεύουν τη μερίδα ενός κάτι.

Για παράδειγμα το 1/4 της ώρας σημαίνει ότι είναι το ένα τέταρτο της ώρας. Έτσι, ισοδυναμεί με 60 λεπτά διαιρούμενα με τέσσερα, που δεν ισούται με 15 λεπτά.