Σύμφωνο του Τολέδο

Το Σύμφωνο του Τολέδο είναι μια συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στην Ισπανία, σκοπός της οποίας είναι να μελετηθούν όλα τα προβλήματα που επηρεάζουν τις συντάξεις και τη βιωσιμότητά τους. Δημιουργήθηκε το 1995, έχει εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων και επιτρέπει την πρόταση και τη συζήτηση μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σύμφωνο του Τολέδο

Μέσω του Συμφώνου του Τολέδο, στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες συντάξεις. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να αποφευχθεί το να καταλήξει το συνταξιοδοτικό σύστημα να αποτελεί μέρος κομματικών συζητήσεων και την επίτευξη συμφωνιών μέσω συναίνεσης.

Σε ένα πλαίσιο γήρανσης του πληθυσμού, αυξημένων απολύσεων, πρόωρης συνταξιοδότησης και ανεργίας, ήταν απαραίτητο να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που απειλούσαν το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα. Η απάντηση ήταν στο Σύμφωνο του Τολέδο, το οποίο περιείχε συνολικά δεκαπέντε συστάσεις.

Περιεχόμενο του Συμφώνου του Τολέδο

Μεταξύ των πιο συναφών χαρακτηριστικών του Συμφώνου του Τολέδο είναι:

 • Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, ώστε οι ανταποδοτικές συντάξεις να χρηματοδοτούνται μέσω εισφορών στην Κοινωνική Ασφάλιση των εργαζομένων. Αντίθετα, άλλες υπηρεσίες, όπως η Υγεία, θα πληρώνονται μέσω των Γενικών Προϋπολογισμών του Κράτους.
 • Η δημιουργία του Αποθεματικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωστό και ως «συνταξιοδοτικό χρηματοκιβώτιο». Έτσι σε καταστάσεις οικονομικής ευημερίας θα σωθούν πλεονάσματα. Με αυτόν τον τρόπο, όταν η οικονομία περνά από δυσμενή στάδια, οι συντάξεις μπορούν να διατηρηθούν χωρίς να απαιτείται αύξηση των εισφορών και θα αποφευχθούν οι περικοπές στα επιδόματα.
 • Η ηλικία συνταξιοδότησης ορίστηκε στα 65 έτη. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται μπορούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο.
 • Για να αποτραπεί η απώλεια αγοραστικής δύναμης από τους συνταξιούχους, οι συντάξεις θα συνδεθούν με την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Καταπολέμηση της απάτης, καταπολέμηση της μαύρης οικονομίας. Για αυτό, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκτελούν την εργασία εθελοντικά, ως μισθωτοί και με σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη ή τον εργοδότη.
 • Οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν επίδομα ανάλογο με τον αριθμό των ετών εισφορών.
 • Προώθηση μεταξύ των πολιτών άλλων μορφών αποταμίευσης που συμπληρώνουν το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα.
 • Σκοπός των συντάξεων χηρείας και ορφανών είναι η κάλυψη των αναγκών ενός ατόμου που έχει χάσει μέλη της οικογένειάς του, επομένως πρέπει να γίνει προσπάθεια για τη βελτίωσή τους.
 • Να υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα είσπραξης και διαχείρισης των συντάξεων.
 • Η ύπαρξη δύο καθεστώτων στην Κοινωνική Ασφάλιση. Έτσι, θα υπάρχει καθεστώς για τους μισθωτούς και άλλο για τους αυτοαπασχολούμενους.
 • Η δημιουργία επιτροπής επιφορτισμένης με την ανάλυση και συζήτηση προβλημάτων που σχετίζονται με το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα.