Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG)

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Παγκόσμιοι Στόχοι, γνωστοί και ως ΣΒΑ, είναι δεσμεύσεις που έχουν συμφωνήσει τα κράτη μέλη από το 2015. Ιστορικά, εγκρίθηκαν ομόφωνα στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών των 193 κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG)

Περιλαμβάνονται σε Διακήρυξη, με συνολικά 17 Στόχους και 169 στόχους.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG)

Επικεντρώνονται στην εξάλειψη της φτώχειας, στη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων, στην κοινωνική ανισότητα. καθώς και την ποιότητα και τις προσδοκίες ζωής, παγκοσμίως.

Τα θέματα που πραγματεύεται είναι μεταξύ άλλων η απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η καθαρή ενέργεια, ο σεβασμός της βιοποικιλότητας.

Οι στόχοι τέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές που γίνονται σε έναν τομέα θα έχουν επιπτώσεις σε έναν άλλο.

17 Στόχοι ΣΒΑ

Κάθε ένας από τους στόχους παρατίθεται παρακάτω.

 1. Τέλος της φτώχειας: Αναπτύχθηκε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού.
 2. Μηδενική πείνα: Προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αειφόρου γεωργίας.
 3. Υγεία και ευεξία: Με πρωτοβουλίες για μια υγιή ζωή.
 4. Ποιοτική εκπαίδευση: Αποτελεσματικές ευκαιρίες για όλους να έχουν πρόσβαση στη μάθηση.
 5. Ισότητα των φύλων: Προώθηση πολιτικών που αποφεύγουν την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
 6. Καθαρό νερό και αποχέτευση: Πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους.
 7. Προσιτή και καθαρή ενέργεια: Διαθέτουμε τη βιώσιμη ενέργεια σε όλους.
 8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Εξίσωση παραγωγικών ευκαιριών για όλους.
 9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Υποστήριξη της εκβιομηχάνισης χωρίς αποκλεισμούς.
 10. Μείωση των ανισοτήτων: Μειώστε τις διαφορές μεταξύ των χωρών.
 11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: στηρίζοντας τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.
 12. Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση: Διασφάλιση βιώσιμης παραγωγικής διαδικασίας και ζήτησης.
 13. Δράση για το κλίμα: Πραγματοποιήστε ενέργειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 14. Υποβρύχια ζωή: Διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης των βιώσιμων θαλάσσιων πόρων.
 15. Ζωή των χερσαίων οικοσυστημάτων: Αποκατάσταση της υποβάθμισης της γης και πρόληψη της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας.
 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Προώθηση της ειρήνης με την αναγνώριση των δικαιωμάτων του κάθε ατόμου.
 17. Συμμαχίες για την επίτευξη των στόχων: Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ χωρών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπτώσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αυτοί οι στόχοι αντιπροσωπεύουν μια σημαντική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού, που υποστηρίζεται από τη χρήση τεχνολογίας, γνώσης, οικονομικών πόρων κ.λπ. Καθώς και τη θέσπιση ατζέντας και δεικτών που επιτρέπουν την παρακολούθηση των επιτευγμάτων που επιτυγχάνονται.

Αυτό που οδηγεί τη συνεργασία ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι είναι η δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών, της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα.

Ένας διεθνής θεσμός που συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σε όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία. Το πεδίο εφαρμογής του υποστηρίζεται από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Υποστήριξη στις κυβερνήσεις στην εκπόνηση πολιτικών και σχεδίων υγείας, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων.
 • Βοηθά στη συνεργασία με χώρες εταίρους σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες.
 • Συγκεντρώνει και διαδίδει πληροφορίες για την υγεία, έτσι ώστε οι χώρες να μπορούν να προγραμματίζουν τις δαπάνες τους και να παρακολουθούν την πρόοδό τους σε αυτά τα θέματα.

Εφαρμογή των ΣΒΑ

Υπάρχει μια εφαρμογή που ονομάζεται « SDG in Action » που μπορεί να μεταφορτωθεί σε φορητή συσκευή, ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει σε κάθε άτομο να προτείνει τις δικές του ενέργειες και ακόμη και να προσκαλεί άλλους να συμμετάσχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες.