Πολυτέλεια

Η πολυτέλεια στην οικονομία αναφέρεται στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η ποιότητα και ο σχεδιασμός υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση μιας βασικής ανάγκης.

Πολυτέλεια

Η πολυτέλεια χαρακτηρίζεται από την υψηλή τιμή, την ποιότητα και την αποκλειστικότητά της. Δεδομένης της υψηλής τιμής του, είναι συνήθως προσβάσιμο μόνο σε καταναλωτές υψηλού εισοδήματος.

Έτσι, για παράδειγμα, ένα δείπνο με αστακό σε ένα εστιατόριο με περισσότερα από 4 αστέρια Michelin ξεπερνά το απαραίτητο για να ικανοποιήσει την πείνα, είναι απόλαυση, αναζήτηση του αποκλειστικού.

Πώς να αναγνωρίσετε ένα πολυτελές αγαθό ή υπηρεσία

Για να προσδιορίσουμε ένα πολυτελές αγαθό ή υπηρεσία στα οικονομικά, εξετάζουμε την ελαστικότητά του. Αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα. Καθώς το εισόδημα ενός ατόμου αυξάνεται, η κατανάλωση αυτών των αγαθών αυξάνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Πλεονεκτήματα της κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων πολυτελείας

Η πολυτέλεια είναι μια αντανάκλαση του πλούτου που δημιουργείται σε μια χώρα και μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία όπως:

  • Ενθαρρύνει την ανάπτυξη της καινοτομίας, της τέχνης και του σχεδιασμού.
  • Μπορεί να αποτελέσει σχετική πηγή απασχόλησης και να δημιουργήσει εισόδημα για τους εργαζόμενους των εταιρειών που ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο.
  • Αυξήστε τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα για την ανάπτυξη προϊόντων που θα προσελκύουν την προσοχή των πελατών με υψηλές προσδοκίες.
  • Επιτρέπει μεγαλύτερη είσπραξη φόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος.

Μειονεκτήματα της κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων πολυτελείας

Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία:

  • Ορισμένοι επικριτές θεωρούν ότι προκαλεί σπατάλη και κατασπατάληση πόρων.
  • Όταν η παραγωγή σας αφαιρεί χώρο από αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για παράδειγμα, τα χωράφια καταστρέφονται ή είδη σβήνονται για να ικανοποιηθούν περιττές ανάγκες.
  • Αναδεικνύει τις εισοδηματικές διαφορές των ανθρώπων και μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινωνικής αδικίας.
  • Δημιουργούνται ψεύτικες «ανάγκες» που οδηγούν μόνο σε περιττή κατανάλωση.