Περιοριστική εντολή

Το περιοριστικό διάταγμα μπορεί να είναι ποινή ή προληπτικό μέτρο που συνίσταται στην απαγόρευση του ατόμου που έχει διαπράξει επίθεση να πλησιάσει το θύμα.

Περιοριστική εντολή

Το περιοριστικό μέτρο ρυθμίζεται από τον Ποινικό Κώδικα. Καθορίζεται από δικαστή ή δικαστήριο και θα είναι αυτός που θα αποφασίσει τη διάρκεια του περιοριστικού μέτρου.

Υπάρχουν διάφορες μορφές περιοριστικού μέτρου, μπορεί να είναι η απαγόρευση προσέγγισης ή η μη διαμονή στον ίδιο χώρο με το θύμα ή τους συγγενείς του.

Το απαγορευτικό μέταλλο είναι ουσιαστικό και προορίζεται για εγκλήματα έμφυλης βίας ή ενδοοικογενειακής βίας, ως εκ τούτου, συνήθως προστατεύουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

 1. Σύζυγοι ή άτομο με το οποίο έχετε μια συναισθηματική σχέση.
 2. Απόγονοι.
 3. Ανήλικοι που τελούν υπό κηδεμονία.

Έχουν υποστεί εγκλήματα κατά της ζωής ή σεξουαλική επίθεση.

Περιεχόμενο του περιοριστικού μέτρου

Το περιεχόμενο του διατάγματος απαγόρευσης μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

 1. Απαγόρευση διαμονής σε μέρη όπου διαμένει το θύμα ή η οικογένεια ή η προσέγγιση του.
 2. Απαγόρευση μετάβασης στον τόπο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.
 3. Απαγόρευση μετάβασης στον χώρο εργασίας του θύματος.
 4. Απαγόρευση προσέγγισης του θύματος, των συγγενών του, όπου κι αν βρίσκονται.
 5. Απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα ή τα μέλη της οικογένειάς του με οποιονδήποτε τρόπο, γραπτό, προφορικό ή οπτικό.

Απαιτήσεις παραγγελίας

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θέσπιση απαγορευτικού μέτρου είναι:

 1. Αυτό καθορίζεται από δικαστή ή δικαστήριο,
 2. Το θύμα πρέπει να έχει αναφέρει το έγκλημα.
 3. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν το περιοριστικό διάταγμα.
 4. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θύμα ή η οικογένειά του βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση εάν δεν εκδοθεί η απόφαση περιορισμού.

Παραβίαση περιοριστικού διατάγματος

Σε περίπτωση που ο επιτιθέμενος παραβιάζει αυτήν την απαγόρευση, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο περιπτώσεων:

 1. Ότι ο επιτιθέμενος ήθελε να συναντήσει το θύμα, παραβαίνοντας θέλοντας το ανασχετικό. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε τιμωρία.
 2. Ότι ο δράστης δεν ήθελε να συναντήσει το θύμα, η συνάντηση ήταν τυχαία. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξει τιμωρία.