Παγκοσμιοποίηση

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο που βασίζεται στη συνεχή αύξηση της διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών εθνών του κόσμου σε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Παγκοσμιοποίηση

Η χρήση αυτού του όρου χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του ογδόντα. Δηλαδή, αφού οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διευκολύνει και επιταχύνει τις διεθνείς εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Και για τον λόγο αυτό, το φαινόμενο έχει τόσους υπερασπιστές -όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή την Παγκόσμια Τράπεζα- όσο και επικριτές.

Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια οικονομική αλληλεξάρτηση, όπου οι εταιρείες και οι αγορές υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και φθάνουν σε παγκόσμια διάσταση.

Είναι μια ιδιαίτερα οικονομική διαδικασία, όπου λαμβάνει χώρα μια ενοποίηση των εθνικών οικονομιών, η οποία προκαλεί αύξηση του όγκου και της πολυπλοκότητας της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία.

Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών ταξιδεύει ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, λόγω του μεγάλου ανοίγματος που έχει σημειωθεί στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Επί του παρόντος, συντελεστές παραγωγής όπως το κεφάλαιο, η εργασία και η τεχνολογία ρέουν από τη μια χώρα στην άλλη με μεγάλη ευκολία, χάρη στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.

Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει τις αγορές να διεθνοποιηθούν, αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε παραγωγός ανταγωνίζεται όλους τους παραγωγούς στον κόσμο. Η ανταγωνιστικότητα γίνεται όλο και πιο ισχυρή γιατί πρέπει να ανταγωνίζεται εταιρείες που εφαρμόζουν τεχνολογία και καινοτομία, παρέχοντας καλύτερα και καλύτερα προϊόντα που παράγονται με χαμηλό κόστος.

Τι κεφάλαιο κινητοποιείται;

Όταν μιλάμε για ελεύθερη ροή κεφαλαίων, μιλάμε για τρεις τύπους κεφαλαίων:

 • Εμπορικό κεφάλαιο: Είναι το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται στην εμπορευματοποίηση αγαθών και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά, για την απόκτηση κερδών. Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την εταιρεία Shell, η οποία πουλά βενζίνη σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου.
 • Παραγωγικό κεφάλαιο: Είναι το κεφάλαιο που επενδύεται στην αγορά συντελεστών παραγωγής για την κατασκευή αγαθών και υπηρεσιών. Το παράδειγμα μιας εταιρείας που επενδύει σε παραγωγικό κεφάλαιο είναι η Nike, η οποία έχει τα εργοστάσια παραγωγής της στην Κίνα και το Βιετνάμ.
 • Χρηματοοικονομικό κεφάλαιο: Είναι όλα τα χρήματα που επενδύονται σε άλλη χώρα με τη μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων ή μέσω πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να αναφέρουμε την εταιρεία Nestlé που επενδύει σε πολλές χώρες του κόσμου ως μεγάλη διακρατική εταιρεία.
Παγκοσμιοποίηση

Χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης

Η παγκοσμιοποίηση είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία που έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά που αναφέρουμε παρακάτω:

 • Διευκολύνει την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών.
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας μάθησης και έρευνας.
 • Βασίζεται σε νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Σας επιτρέπει να συνδυάσετε πολιτισμούς από διαφορετικές χώρες ή γεωγραφικές περιοχές.
 • Προωθεί τον τουρισμό και την κινητικότητα των ανθρώπων.
 • Ενθαρρύνετε την εξειδίκευση.

Αιτίες και συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης ξεκινά τον 20ο αιώνα. Αυτό οφείλεται σε μια αλλαγή στη γεωπολιτική στρατηγική των διαφόρων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων. Από αυτή τη στιγμή, τα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο άρχισαν να εξαλείφονται και επετεύχθησαν συμφωνίες εξίσου σημαντικές με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το είδος μέτρου κατέστησε δυνατή την απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ των χωρών και την έναρξη αυτής της διαδικασίας.

Από την άλλη πλευρά, η πρόοδος στις τεχνολογίες και τις επικοινωνίες κατέστησε δυνατή την απλούστευση των διεθνών λειτουργιών. Υπό αυτή την έννοια, η ανάπτυξη του διαδικτύου κατέστησε δυνατή την απόκτηση ενός προϊόντος που κατασκευάζεται οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς να φύγετε από το σπίτι.

Μαζί με αυτό, μια άλλη από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης είναι η καινοτομία στον κόσμο των μεταφορών. Αυτή η διαδικασία R + D + i κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη πολύ πιο αποτελεσματικών μέσων μεταφοράς, μειώνοντας το κόστος τους και ευνοώντας την ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των χωρών.

Όσον αφορά τις συνέπειες, η παγκοσμιοποίηση βελτίωσε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του πλανήτη γιατί διευκόλυνε την πρόσβαση σε πολλά αγαθά και υπηρεσίες. Αν και είναι αλήθεια, έχει δημιουργήσει επίσης καταστάσεις εταιρειών με πολύ μεγάλη ισχύ στην αγορά και που πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Ομοίως, η κουλτούρα κάθε χώρας τροποποιείται από έθιμα που εισάγονται από άλλες χώρες. Σήμερα, μπορούμε να βρούμε χαρακτηριστικά στην κοινωνία κάθε έθνους που δεν είναι αυτόχθονα, δημιουργώντας μια παγκοσμιοποιημένη και γενικευμένη κουλτούρα.

Παράγοντες της παγκοσμιοποίησης

Αν και όλοι οι οικονομικοί παράγοντες συμμετέχουν στην παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν μερικοί που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί:

 • Πολυεθνικές τράπεζες: Σχηματίζονται με ξένα κεφάλαια και συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές επενδυτικές πράξεις, στόχος τους είναι να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους υποστηρίζοντας πολυεθνικές στις επενδύσεις τους σε διάφορες χώρες.
 • Πολυεθνικές εταιρείες : Πρόκειται για εταιρείες που πωλούν αγαθά και υπηρεσίες στο εξωτερικό ή παράγουν επίσης αγαθά και υπηρεσίες στο εξωτερικό στις διάφορες θυγατρικές τους. Έχουν ισχυρή παγκόσμια παρουσία, είναι μεγάλοι, έχουν υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης και είναι οικονομικά ανεξάρτητοι.
 • Διεθνείς θεσμοί : Είναι οργανισμοί που διευκολύνουν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ των παραγόντων της παγκοσμιοποίησης. Είναι οντότητες όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, μεταξύ άλλων.

Πλεονεκτήματα που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων πλεονεκτημάτων ή ευκαιριών έχουμε:

 • Μεγαλύτερες αγορές : Οι αγορές γίνονται μεγαλύτερες λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, οι οποίες ελπίζουν να κάνουν τη διαδικασία διεθνούς εμπορίου μεταξύ των διαφόρων εθνών του κόσμου πιο ομοιογενή και ευκολότερη.
 • Αξιοποίηση της οικονομίας κλίμακας: Καθώς η αγορά μεγαλώνει, οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την παραγωγή σε υψηλότερα επίπεδα και αυτό τους επιτρέπει να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, καθιστώντας την αλυσίδα παραγωγής τους πιο αποτελεσματική και οικονομική.
 • Γρήγορη πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία: Αυτή η πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας επιτρέπει στις εταιρείες να βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς και επικοινωνίας εντός των αγορών στις οποίες ανταγωνίζονται. Διευκόλυνση όλων των διαδικασιών σας με πραγματικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Πλεονεκτήματα της παγκοσμιοποίησης

Κίνδυνοι παγκοσμιοποίησης

 • Πρέπει να ανταγωνιστείτε με περισσότερες εταιρείες και προϊόντα: Οι εταιρείες ανταγωνίζονται με όλους τους παραγωγούς στον κόσμο λόγω της απορρύθμισης και της εύκολης πρόσβασης σε διαφορετικές αγορές στον κόσμο. Αυτό μας αναγκάζει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, αφού ανταγωνιζόμαστε κάθε είδους εταιρείες.
 • Οι καταναλωτές είναι πιο απαιτητικοί: Λόγω των βελτιώσεων που παρατηρούνται στις διαδικασίες επικοινωνίας, οι καταναλωτές είναι καλύτερα ενημερωμένοι και αυτό τους κάνει να ζητούν ολοένα και μεγαλύτερες προστιθέμενες αξίες στην παράδοση των προτάσεων της αγοράς.
 • Λιγότερο περιθώριο κέρδους: Όσο περισσότερος ανταγωνισμός, τόσο περισσότερο μειώνεται η διαφορά μεταξύ του κόστους παραγωγής και της τιμής πώλησης του προϊόντος. Έτσι οι εταιρείες μπορούν να δουν το περιθώριο κέρδους τους μειωμένο.
 • Μόνιμη καινοτομία : Η καινοτομία είναι απαίτηση προτεραιότητας στις τρέχουσες αγορές, γιατί η εταιρεία που δεν καινοτομεί εξαφανίζεται από την αγορά. Τα προϊόντα σας γίνονται γρήγορα παρωχημένα ενόψει των βελτιώσεων προστιθέμενης αξίας από τον ανταγωνισμό.

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι οι εταιρείες έπρεπε να προσαρμοστούν στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Έπρεπε να αλλάξουν ριζικά, αφού οι παγκόσμιες αγορές γίνονται πιο ελεύθερες, ανοιχτές και παγκοσμιοποιημένες. Πρέπει να μάθουν να είναι ανταγωνιστικοί, γιατί η οικονομία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν παγκοσμιοποιημένα πρότυπα στις διαδικασίες παραγωγής και εμπορίας.

Στην παγκόσμια αγορά, όλες οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, το κεφάλαιο, την εργασία και τους πελάτες από οπουδήποτε στον κόσμο με ελάχιστο ή καθόλου περιορισμό.

Για να αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο περιβάλλον και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι εταιρείες πρέπει να αυξήσουν την ικανότητά τους για προσαρμογή και καινοτομία. καθώς και πρέπει να βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγικότητάς τους, για να επιτύχουν παραγωγικές διαδικασίες με χαμηλό κόστος.

Κριτική της παγκοσμιοποίησης

Οι μεγαλύτεροι επικριτές του διαβεβαιώνουν ότι αυτό το φαινόμενο ενθαρρύνει μεγαλύτερη ανισότητα μέσα σε κάθε έθνος και μεταξύ διαφορετικών χωρών, υπονομεύοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε λαού. Άλλα εξίσου σημαντικά επιχειρήματα υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια διαδικασία ευνοεί τις ιδιωτικοποιήσεις, αυξάνει τον ανταγωνισμό και υπερεκμεταλλεύεται το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το ΔΝΤ διαβεβαιώνει ότι οι χώρες που έχουν ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία έχουν σημειώσει ταχύτερη νομισματική ανάπτυξη και έχουν καταφέρει να μειώσουν τη φτώχεια. Στην πραγματικότητα, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποστηρίζει ότι οι περισσότερες από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, που ήταν από τις φτωχότερες στον κόσμο πριν από 40 χρόνια, έχουν γίνει ευημερούσες χώρες χάρη στην εφαρμογή πολιτικών ανοίγματος προς τα έξω. Επιπλέον, καθώς βελτιώνονταν οι συνθήκες διαβίωσης, προχώρησαν στη δημοκρατική τους διαδικασία και, από οικονομική άποψη, σημείωσαν πρόοδο σε θέματα όπως το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας.

Ωστόσο, και σύμφωνα με το Νομισματικό Ταμείο, «οι ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση έχουν ως αντίτιμο τον κίνδυνο της αστάθειας των ροών κεφαλαίων και την πιθανότητα επιδείνωσης της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης. Για να επωφεληθούν όλες οι χώρες από την παγκοσμιοποίηση, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει τα φτωχότερα έθνη να ενσωματωθούν στην παγκόσμια οικονομία, υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να επιτύχει ταχύτερη ανάπτυξη και να εξασφαλίσει χαμηλότερο εισόδημα.

Από την πλευρά τους, οι ακτιβιστές κατά της παγκοσμιοποίησης απαιτούν μια δικαιότερη κοινωνία, τον έλεγχο της απεριόριστης ισχύος των πολυεθνικών, τον εκδημοκρατισμό των παγκόσμιων οικονομικών θεσμών και μια πιο δίκαιη κατανομή του πλούτου. Στην πραγματικότητα, η διαγραφή του εξωτερικού χρέους είναι ένα από τα αιτήματα αυτού του κινήματος και, ως εκ τούτου, κατηγορούν την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ για την ασφυκτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες φτωχές χώρες, ανίκανες να αντιμετωπίσουν την κρίση. σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το ΑΕΠ της (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν).

Παραδείγματα παγκοσμιοποίησης

Σήμερα είναι εύκολο να βρούμε περιπτώσεις παγκοσμιοποίησης στην καθημερινότητά μας. Προτείνουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

 • Σίτιση. Το φαγητό είναι μια από τις πτυχές που έχει γίνει πιο παγκόσμια. Μπορούμε να αγοράσουμε ένα χάμπουργκερ ή μια πίτσα για να φάμε οπουδήποτε στον πλανήτη χωρίς να χρειάζεται να είμαστε στη χώρα που ανέπτυξε αυτό το φαγητό.
 • Οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι πλατφόρμες ροής μας επιτρέπουν να ακούμε τραγούδια οποιουδήποτε καλλιτέχνη στον πλανήτη ή να παρακολουθούμε μια σειρά που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από όπου κι αν βρισκόμαστε.
 • Εκμάθηση νέων γλωσσών. Είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας. Η εκμάθηση νέων γλωσσών συνδέεται με έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο στον οποίο απαιτείται η δυνατότητα επικοινωνίας με οποιονδήποτε στον πλανήτη.