Οικονομική κατάσταση

Οικονομική συγκυρία είναι η κοινή οικονομική κατάσταση που εμφανίζει μια δεδομένη οικονομία σε μια δεδομένη στιγμή. Με άλλα λόγια, η τρέχουσα κατάσταση που διέρχεται μια οικονομία, καθώς και οι μελλοντικές της προοπτικές.

Οικονομική κατάσταση

Η οικονομική κατάσταση, με αυτή την έννοια, είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει μια δεδομένη οικονομία σε μια δεδομένη στιγμή στο σύνολό της.

Έτσι, η τρέχουσα κατάσταση που διέρχεται αυτή η οικονομία, δείχνει αυτό που συνήθως αναφέρεται ως οικονομική προοπτική. Η συγκυρία, με άλλα λόγια, αντανακλά την τρέχουσα κατάσταση μιας οικονομίας. Ένα κράτος που μπορεί να τροποποιηθεί από τις ενέργειες των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, δημιουργώντας νέα σενάρια συγκυρίας.

Έτσι, δίνεται η συγκυρία για τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, καθώς και την εξέλιξη των οικονομικών μεταβλητών που συνθέτουν την οικονομία. Μεταβλητές όπως προσφορά, ζήτηση, επιτόκιο, καθώς και άλλες σχετικές μεταβλητές.

Διαφορά μεταξύ οικονομικής κατάστασης και δομής

Η οικονομική κατάσταση και η δομή είναι δύο έννοιες που αναφέρονται σε παρόμοια πράγματα, αλλά αντιπροσωπεύουν το αντίθετο μεταξύ τους. Δηλαδή, η οικονομική κατάσταση και η δομή είναι οι δύο τύποι καταστάσεων που μπορεί να παρουσιάσει μια οικονομία. Δηλαδή, όταν μιλάμε για οικονομικές καταστάσεις, μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι προσωρινή ή δομική, αναφερόμενοι στο μέγεθος και τη χρονικότητα του θέματος.

Υπό αυτή την έννοια, η οικονομική κατάσταση, όπως είπαμε, είναι η συνολική οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει μια δεδομένη οικονομία σε μια δεδομένη στιγμή. Με άλλα λόγια, μια βραχυπρόθεσμη κατάσταση που δείχνει το σημερινό σενάριο μιας δεδομένης οικονομίας.

Ενώ, από την άλλη πλευρά, η οικονομική δομή είναι η κατάσταση που παρουσιάζει μια οικονομία και που δεν μπορεί να τροποποιηθεί βραχυπρόθεσμα. Με άλλα λόγια, καταστάσεις που παρουσιάζει μια οικονομία μακροπρόθεσμα, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται διαχρονικά, χωρίς να παρουσιάζουν τον προσωρινό χαρακτήρα που παρουσιάζει η κατάσταση.

Σε γενικές γραμμές, η συγκυρία συνήθως αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση που παρουσιάζει μια οικονομία. Ενώ, από την άλλη πλευρά, η δομή αναφέρεται στη σύνθεση μιας οικονομίας μακροπρόθεσμα.

Κύριοι δείκτες της οικονομικής κατάστασης

Για να μετρήσουμε την κατάσταση που διέρχεται μια οικονομία, υπάρχει μια σειρά δεικτών που ονομάζουμε δείκτες οικονομικής κατάστασης. Υπό αυτή την έννοια, μας βοηθούν να ελέγξουμε την τρέχουσα κατάσταση που διέρχεται μια οικονομία, καθώς και να γνωρίζουμε την κατάσταση της κατάστασης.

Μεταξύ των βασικών δεικτών της οικονομικής κατάστασης είναι:

  • Δείκτης τιμών.
  • Μισθοί
  • Παραγωγή.
  • Δουλειά.
  • Εξωτερικό εμπόριο.
  • Οικιακή κατανάλωση.
  • Παραγγελίες εταιρείας.

Αν και υπάρχουν πολλοί δείκτες της οικονομικής κατάστασης, αυτοί είναι συνήθως οι πιο χρησιμοποιούμενοι. Μερικοί δείκτες που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά της οικονομίας μιας χώρας σε μια δεδομένη περίοδο, σε ένα συγκυριακό σενάριο.

Αν και είναι αλήθεια ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να παρουσιάζουν προσωρινά προβλήματα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την ανεργία, μπορούμε να μιλάμε για διάφορα είδη ανεργίας. Μεταξύ αυτών, η διαρθρωτική ανεργία.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής

Όπως και με την οικονομική δομή, η οικονομική κατάσταση μπορεί να είναι τροποποιήσιμη, μεταβλητή, πριν από τις ενέργειες των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Υπό αυτή την έννοια, η οικονομική κατάσταση παρουσιάζει μεγαλύτερη ευκολία για αλλαγές, αφού μιλάμε για ένα πιο φευγαλέο σενάριο από αυτό που παρουσιάζει η οικονομική δομή. Για το λόγο αυτό, η επιρροή της οικονομικής πολιτικής παίζει θεμελιώδη ρόλο σε αυτό το θέμα.

Έτσι, η οικονομική πολιτική, την οποία διαχειρίζονται πολιτικοί σε μια δεδομένη περιοχή, είναι το εργαλείο διαχείρισης της οικονομικής κατάστασης. Ανάλογα με τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, αυτές θα έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίκτυπο στην κατάσταση σε μια χώρα.

Επομένως, είναι απαραίτητο, όταν η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για τους παράγοντες που συνυπάρχουν σε μια οικονομία, η οικονομική πολιτική, σωστά εφαρμοσμένη, να προσπαθεί να τροποποιήσει το σενάριο, δημιουργώντας μια σύγκλιση προς ευνοϊκότερα σενάρια που επιτρέπουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω ανάπτυξη. .

Παράδειγμα οικονομικής κατάστασης

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα της οικονομικής κατάστασης, ο καλύτερος δείκτης για αυτό είναι η απασχόληση. Η απασχόληση είναι ένας δείκτης που πάσχει από μεγάλη εποχικότητα. Με άλλα λόγια, υπάρχουν σενάρια συγκυρίας στα οποία η μεταβλητή απασχόληση συμπεριφέρεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Υπό αυτή την έννοια, ο τομέας του τουρισμού, με υψηλό ποσοστό προσωρινής απασχόλησης, είναι ένας τομέας που τείνει να δημιουργεί θέσεις εργασίας όταν υπάρχουν υψηλές αιχμές ζήτησης, όπως αυτή που παρατηρείται κατά τη θερινή περίοδο. Υπό αυτή την έννοια, το καλοκαίρι και η διακύμανση της απασχόλησης (ανοδικά) είναι ένα καλό παράδειγμα της κατάστασης. Λοιπόν, χάρη στο καλοκαίρι, υπάρχουν αυξήσεις στις προσλήψεις προσωπικού, αλλά και μεγαλύτερη κατανάλωση.

Όπως το κάναμε, τα Χριστούγεννα είναι ένα άλλο σενάριο που αντιπροσωπεύει πολύ καλά ένα συγκυριακό σενάριο. Δεδομένων των ημερομηνιών, τον Δεκέμβριο σημειώνονται αυξήσεις στις προσλήψεις προσωπικού, επιτρέποντας, λόγω της συγκυρίας, να μειωθεί ο αριθμός των ανέργων στην επικράτεια.