Οικονομική διαχείριση

Η χρηματοοικονομική διαχείριση είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων μιας εταιρείας, δίνοντας προσοχή στην κερδοφορία και τη ρευστότητά της.

Οικονομική διαχείριση

Η οικονομική διαχείριση, μάλιστα, έχει πολύ ευρύ πεδίο δράσης εντός της εταιρείας. Έτσι, είναι υπεύθυνος για βασικές κινήσεις της εταιρείας. Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, τον προγραμματισμό, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των οικονομικών πόρων που ανήκουν στην εταιρεία.

Ώστε να αγγίζει αυτό, όλες τις επενδυτικές αποφάσεις, τη χρηματοδότηση, καθώς και τις αποφάσεις για τη διανομή μερισμάτων. Επομένως, ο ρόλος που έρχεται να διαδραματίσει η οικονομική διαχείριση εντός της εταιρείας αποδεικνύεται θεμελιώδης. Η ανθεκτικότητα στο χρόνο οποιουδήποτε επιχειρηματικού οργανισμού εξαρτάται από αυτό.

Τα προαναφερθέντα είναι απολύτως κατανοητά, καθώς ο χρηματικός πόρος είναι μια βασική πηγή σε κάθε εταιρεία. Εν ολίγοις, ας έχουμε κατά νου ότι η χρηματοδότηση και η χρηματοοικονομική διοίκηση μοιράζονται λειτουργίες και στόχους. Και ότι τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης ανήκουν στον κλάδο των οικονομικών.

Προέλευση της οικονομικής διαχείρισης

Η προέλευση ή η γέννηση της οικονομικής διοίκησης βρίσκεται ουσιαστικά από τη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση. Με την εμφάνιση αυτού του ιστορικού γεγονότος, οι εταιρείες είχαν μια κρίσιμη ανάγκη για μια επαρκή ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή με συγκεκριμένο τμήμα που διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της εταιρείας με συγκεκριμένα κριτήρια για να εγγυάται τη μεγαλύτερη κερδοφορία της.

Λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης

Οι λειτουργίες της οικονομικής διοίκησης είναι:

 • Διαχειριστείτε και λάβετε αποφάσεις σχετικά με όλες τις επενδυτικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από τον επιχειρηματικό οργανισμό.
 • Αναζητήστε, αποκτήστε, αξιολογήστε, αποφασίστε και συμμορφωθείτε με όλες τις πτυχές που αφορούν την πηγή χρηματοδότησης της εταιρείας.
 • Διαχειρίζεται και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των μερισμάτων που αποκτά η εταιρεία.
 • Διεξάγει τη διαχείριση των φορολογικών βαρών του επιχειρηματικού οργανισμού.
 • Επίτευξη της μεγιστοποίησης των οφελών ή κερδών της εταιρείας ανάλογα με τους κινδύνους.
 • Προϋπολογισμός και προβολή κάθε πτυχής των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες της οικονομικής διοίκησης, που είναι υπεύθυνος για τον οικονομικό διαχειριστή, είναι πολύ ευρείες και πολύπλοκες εντός της εταιρείας. Δεδομένου ότι αυτό πρέπει να ελέγχει κάθε οικονομική κίνηση όλων των δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού σας.

Στόχοι οικονομικής διαχείρισης

Από την πλευρά της, οι στόχοι της οικονομικής διαχείρισης περιγράφονται παρακάτω:

 • Να επιτύχει επαρκή συντήρηση των πόρων της εταιρείας, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά στην ακτίνα δράσης της.
 • Εξορθολογίστε συνεχώς τη χρήση όλων των πόρων που αποκτήθηκαν.
 • Διαχειριστείτε βέλτιστα τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία σε κάθε επένδυση.
 • Επιδιώκετε συνεχώς τη μεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας.
 • Επίτευξη ικανοποιητικής διαχείρισης των μερισμάτων που επιτυγχάνει ο οργανισμός.

Όπως μπορεί να φανεί, η οικονομική διαχείριση μέσα σε μια εταιρεία μπορεί να επιδιώξει τόσους στόχους όσο και τις λειτουργίες της.