Ξεκινήστε ένα προϊόν

Το λανσάρισμα ενός προϊόντος είναι η διαδικασία που στοχεύει στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά.

Ξεκινήστε ένα προϊόν

Αρχικά, η κυκλοφορία ενός προϊόντος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και πολλή μελέτη και έρευνα. Αυτό, επειδή είναι ο τρόπος να παρουσιαστεί ένα νέο προϊόν στην αγορά που θα διατεθεί στην αγορά, επομένως η σωστή κυκλοφορία είναι σημαντική για τη διασφάλιση της αγοράς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το λανσάρισμα προϊόντων γίνεται πιο περίπλοκο επειδή οι εταιρείες έρχονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με περισσότερους και καλύτερους ανταγωνιστές. Με τον ίδιο τρόπο αλλάζουν οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Για να είναι επιτυχημένη η κυκλοφορία ενός προϊόντος, πρέπει να το κατευθύνουμε στο σωστό κοινό-στόχο και να πραγματοποιούμε τον κατάλληλο προγραμματισμό για να αποφύγουμε τη σπατάλη χρόνου, χρημάτων και αποδοχής.

Φυσικά, ένα καλό λανσάρισμα προϊόντων συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτό, επειδή η εταιρεία μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις και τα έσοδά της επεκτείνοντας τις αγορές της σε πιθανούς πελάτες που δεν έχουν αγγίξει ακόμη. Για καλύτερα αποτελέσματα, το πιο σημαντικό είναι να μπείτε στην αγορά την ιδανική στιγμή και να επιλέξετε τον σωστό πελάτη ή τμήματα.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την κυκλοφορία ενός προϊόντος

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες διαδικασίες κυκλοφορίας νέων προϊόντων αποτυγχάνουν. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηρό τόσο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όσο και για τους εργαζόμενους. Γι’ αυτό το λανσάρισμα του προϊόντος πρέπει να βασίζεται σε ορθή έρευνα αγοράς. Αυτό θα πρέπει αρχικά να περιλαμβάνει το μέγεθος, την ανάπτυξη και την κερδοφορία της αγοράς.

Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζονται τα τμήματα της αγοράς και να γίνονται γνωστές οι ειδικές ανάγκες των πελατών σε κάθε τμήμα, καθώς και να αναγνωρίζονται τα ανταγωνιστικά προϊόντα που υπάρχουν σε κάθε τομέα. Αυτό, πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, λεπτομερείς πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και εκτόξευσης. Η διαδικασία κυκλοφορίας ενός προϊόντος μπορεί να διαφέρει από τον έναν κλάδο στον άλλο ή από το ένα προϊόν στο άλλο.

Χαρακτηριστικά της διαδικασίας κυκλοφορίας του προϊόντος

Αν και οι διαδικασίες εκκίνησης μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, οι περισσότερες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά:

1. Η διαδικασία πρέπει να έχει την υποστήριξη του εκτελεστικού επιπέδου

Το λανσάρισμα ενός προϊόντος πρέπει να έχει την υποστήριξη του εκτελεστικού επιπέδου της εταιρείας, αφού μόνο έτσι μπορούν να αποκτηθούν πόροι όπως ο χρόνος και τα χρήματα που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Πάνω απ ‘όλα, η υποστήριξη από το εκτελεστικό επίπεδο είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη έναρξη. Επιπλέον, βοηθά τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία να επικεντρωθούν στα οργανωτικά τους καθήκοντα. Απαιτείται η εφαρμογή ενός συνόλου γνώσεων από τους διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς της εταιρείας. Αυτό αντιστοιχεί στους τομείς των οικονομικών, των ανθρώπινων πόρων, της έρευνας και ανάπτυξης, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, κανένα από τα βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού δεν μπορεί να παραμεληθεί για την επιτυχή κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.

2. Βασικές μελέτες ποιοτικών και ποσοτικών πτυχών

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένες ποιοτικές πτυχές που πρέπει να είναι γνωστές για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία εκτόξευσης. Τα πιο σημαντικά είναι τα κίνητρα, οι συνήθειες και η συμπεριφορά του καταναλωτή.

Ενώ οι πιο σημαντικές ποσοτικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της αγοράς.

3. Γνώση του πελάτη και των τμημάτων

Πάνω από όλα, η αγορά-στόχος και τα τμήματα στα οποία απευθύνεται το προϊόν πρέπει να καθοριστούν και να ενημερωθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αυτό, δεδομένου ότι το προϊόν που λανσάρεται πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες αυτής της αγοράς και αυτών των τμημάτων. Αυτό καθιστά όλες τις ενέργειες και τις στρατηγικές κατάλληλες για αυτές τις ομάδες αγοράς.

4. Γνώση άμεσου και έμμεσου ανταγωνισμού

Σίγουρα, όταν λανσάρεις ένα νέο προϊόν, δεν μπορείς να αγνοήσεις τον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αναλυθεί και να αξιολογηθεί η ανταπόκριση που θα έχει τόσο ο άμεσος όσο και ο έμμεσος ανταγωνισμός.

5. Προστασία του νέου προϊόντος

Κάθε νέο προϊόν έχει τις αδυναμίες του και τα μειονεκτήματά του. Αυτό καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή εξαντλητικής ανάλυσης όλων των στοιχείων που διευκολύνουν την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. Η εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση ορισμένων οικονομικών συμφωνιών. Επίσης, ορισμένες ειδικές προσφορές ή συμφωνίες για παράδοση, μάρκετινγκ, προβολή προϊόντων, μεταξύ ορισμένων που μπορούν να αναφερθούν.

6. Καθορισμός της υπηρεσίας που συνοδεύει το προϊόν

Αντίστοιχα, η υπηρεσία που θα προσφέρει η εταιρεία πρέπει να είναι σύμφωνη με το προϊόν που εισάγεται στην αγορά. Αυτές οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών συνοδεύουν το απτό προϊόν πριν και μετά την πώληση ή το μάρκετινγκ. Αν ήταν άυλο προϊόν, πριν και μετά την αντιπαροχή.

7. Τιμή πώλησης και κερδοφορία

Τώρα, για να καθοριστεί η τιμή κυκλοφορίας του προϊόντος, πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετές σημαντικές πτυχές. Αυτά περιλαμβάνουν το κόστος, την προτεινόμενη τιμή πώλησης, τις ανταγωνιστικές τιμές, την κερδοφορία και το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους.

8. Αποθέματα και προμήθειες

Η ημερομηνία κυκλοφορίας θα πρέπει επίσης να προγραμματιστεί για να διασφαλιστεί ότι η προσφορά και το απόθεμα του προϊόντος είναι επαρκής. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις κεφαλαίου που θα χρειαστεί να γίνουν για να εξασφαλιστεί η επαρκής ποσότητα του προϊόντος κατά την παρουσίασή του στην αγορά.

9. Σύστημα επικοινωνίας και διανομής

Ομοίως, θα καθοριστούν τα καταλληλότερα κανάλια επικοινωνίας και διανομής. Αυτό, για να μεταφέρει το μήνυμα επικοινωνίας και να φτάσει το προϊόν στον πιθανό πελάτη. Τα κανάλια θα πρέπει να είναι τα καταλληλότερα ανάλογα με τον τύπο του πελάτη-στόχου ή το επιλεγμένο τμήμα.

10. Νομικές πτυχές

Στο νομικό μέρος, πρέπει να επαληθευτεί ότι πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις. Αυτά μπορεί να είναι στοιχεία όπως άδειες, άδειες και εξουσιοδοτήσεις που πρέπει να είναι τρέχοντα για την κυκλοφορία του προϊόντος.

Αναμφίβολα για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται να ζητηθούν με τον κατάλληλο και κατάλληλο χρόνο, ώστε όλα αυτά τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα την κατάλληλη στιγμή ή να ζητηθούν.

Στρατηγικές κυκλοφορίας προϊόντων

Οι κύριες στρατηγικές κυκλοφορίας προϊόντων είναι:

1. Είσοδος σε όλες τις αγορές ταυτόχρονα

Καταρχήν, αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται όταν ο ανταγωνισμός έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εισέλθει γρήγορα στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, τα καλύτερα οφέλη αποκομίζει η εταιρεία που φτάνει πρώτη στην αγορά, αφού καταφέρνει να αποκτήσει τα καλύτερα κανάλια διανομής.

Ομοίως, οι εταιρείες που φθάνουν πρώτα αποκτούν καλύτερη εικόνα στην αγορά επειδή θεωρούνται ως καινοτόμες εταιρείες. Η χρήση αυτής της στρατηγικής συνεπάγεται για κάθε εταιρεία πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα οικονομικούς.

2. Σταδιακή είσοδος του προϊόντος

Δεύτερον, σε αυτή τη στρατηγική το προϊόν εισάγεται σταδιακά και διαδοχικά στους διάφορους τύπους αγοράς. Αυτό γίνεται για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται σε κάθε τμήμα. Έτσι, εάν εντοπιστεί ένα πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, το πρόβλημα διορθώνεται πριν από την είσοδο στο επόμενο τμήμα.

Φυσικά, σε αυτή τη στρατηγική ο κίνδυνος που διατρέχει η εταιρεία είναι μικρότερος. Για το λόγο αυτό, αυτή η στρατηγική συνιστάται να χρησιμοποιείται σε προϊόντα που είναι δύσκολο να μιμηθούν οι ανταγωνιστές.

Παρουσίαση προϊόντος 2
Λανσάρισμα προϊόντος
Στρατηγικές εκκίνησης

Βασικές ερωτήσεις προς απάντηση για την κυκλοφορία ενός προϊόντος

Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να αναθεωρήσετε πριν κυκλοφορήσετε ένα προϊόν στην αγορά είναι:

1. Πού είναι βολικό η κυκλοφορία του προϊόντος;

 • Σε ποια αγορά πρέπει να γίνει η εισαγωγή.
 • Ποια αγορά να ακολουθήσει.
 • Πρέπει ή δεν πρέπει να περιλαμβάνεται η εξαγωγική αγορά.

2. Πότε πρέπει να κυκλοφορήσει το προϊόν;

 • Επιλέξτε την καλύτερη ώρα για την εκκίνηση.
 • Γνωρίστε την τρέχουσα κατάσταση και τις οικονομικές προοπτικές.
 • Πρέπει να επωφεληθείτε από κάποιο ειδικό εφέ ή εποχιακή επιρροή για το λανσάρισμα.

3. Σε ποιον πρέπει να απευθύνεται το προϊόν;

 • Βρείτε τις καλύτερες προοπτικές στην αγορά.
 • Προσδιορίστε τους αγοραστές που θα υιοθετούσαν γρήγορα το προϊόν.
 • Ποιοι θα είναι οι συχνοί χρήστες.
 • Ποιοι αγοραστές είναι οι ηγέτες της κοινής γνώμης.

4. Ποια είναι τα καταλληλότερα κανάλια επικοινωνίας και διανομής;

 • Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
 • Άμεσα, έμμεσα ή μικτά κανάλια.

5. Ποια θα είναι η στρατηγική τιμολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί;

 • Χαμηλές τιμές ή διείσδυση στην αγορά.
 • Υψηλές τιμές ή λίπος της αγοράς.

6. Ποιοι πόροι χρειάζονται;

 • Οικονομική πρωτεύουσα.
 • Ανθρώπινο δυναμικό.
 • Καιρός.

7. Τι αντιδράσεις περιμένουμε;

 • Αντίδραση πελατών και αγοραστών.
 • Απάντηση των ανταγωνιστών.

8. Τι τροποποιήσεις πρέπει να κάνουμε;

 • Στο προϊόν.
 • Συσκευασία.
 • Στρατηγικές επικοινωνίας.
Παρουσίαση προϊόντος 1 1
Λανσάρισμα προϊόντος
Βασικές ερωτήσεις

Τέλος, καταλήγουμε λέγοντας ότι η κυκλοφορία του προϊόντος πρέπει να αναθεωρηθεί και να τελειοποιηθεί για να αποφευχθεί κάτι στραβά. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ολόκληρη η διαδικασία εκκίνησης είναι μια αλυσίδα, επομένως κάθε βήμα πρέπει να αναθεωρηθεί. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για να πετύχεις είναι να μπεις στην αγορά την πιο κατάλληλη στιγμή και να επιλέξεις το κατάλληλο κοινό-στόχο.