Μεγαλύτερος από

Μεγαλύτερος από

Μεγαλύτερος από

Το " Μεγαλύτερο από" είναι μια μαθηματική έκφραση που γράφεται με τα σύμβολα <και>.

Η έκφραση "μεγαλύτερο από" χρησιμοποιείται στα μαθηματικά, συγκεκριμένα σε μια μαθηματική ανισότητα. Αυτή η μαθηματική ανισότητα μπορεί να είναι μεταξύ αριθμών, αγνώστων και συναρτήσεων διαφορετικών τύπων.

Για παράδειγμα, για να πούμε ότι το 5 είναι μεγαλύτερο από το 3, μπορούμε να το εκφράσουμε ως εξής:

5> 3

Ή, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και έτσι.

3 <5

Τα μέρη του συμβόλου;

Γενικά, έχουμε τρία σύμβολα για να συγκρίνουμε μαθηματικές εκφράσεις:

• Ίσο (=)
• Μεγαλύτερος από
• Μικρότερη από

Τα σύμβολα για "μεγαλύτερο από" και "λιγότερο από" είναι τα ίδια. Το μόνο πράγμα που, ανάλογα με το πού βρίσκεται το ανοιχτό μέρος και το κλειστό μέρος, πρέπει να βάλουμε το σύμβολο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Υπάρχει ένα κόλπο για να μην συγχέεται ποτέ με τα σημάδια → το ανοιχτό μέρος δείχνει πάντα τον μεγαλύτερο αριθμό.

Ερμηνεύστε το "μεγαλύτερο από"

Η σύγκριση δύο αριθμών είναι πολύ εύκολη. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι το 10 είναι μεγαλύτερο από το 2, ότι το 3 είναι μεγαλύτερο από το 2 ή ότι το 21 είναι μεγαλύτερο από το 20. Ωστόσο, όταν μπαίνουν στο παιχνίδι μαθηματικές συναρτήσεις τα πράγματα αλλάζουν λίγο. Ας δούμε ένα παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να γράψουμε ότι y> 8 + 2x

Έτσι, πρώτα παίρνουμε την εξίσωση ως ισότητα και λύνουμε για εκείνα τα σημεία όπου οι μεταβλητές είναι ίσες με μηδέν

αν y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Επομένως, το σημείο στο καρτεσιανό επίπεδο θα ήταν (-4,0)

αν x = 0

y = 8

Επομένως, το σημείο στο καρτεσιανό επίπεδο θα ήταν (8,0)

Στη συνέχεια, μπορούμε να δούμε στο γράφημα ότι η σκιασμένη περιοχή είναι αυτή που θα αντιστοιχεί στην εξίσωση y> 8 + 2x

Μεγαλύτερος από

Τώρα ας υποθέσουμε ότι έχω την ακόλουθη τετραγωνική εξίσωση:

Μεγαλύτερο από 3

Αρχικά λοιπόν παίρνουμε την εξίσωση στα δεξιά και σχεδιάζουμε την παραβολή που αντιστοιχεί όταν τη μηδενίζουμε.

Όταν λύνουμε την εξίσωση, βρίσκουμε ότι οι τιμές του x όταν το y ισούται με μηδέν είναι – 0,3874 και 1,7208. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο σημεία από τα οποία πρέπει να περάσει η παραβολή όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα (Η εξίσωση μπορεί να λυθεί σε μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή).

Στο γράφημα, η παραβολή διασχίζει τον άξονα x όταν η τιμή του x είναι -0,3874 (την προσεγγίζουμε σε -0,39) και 1,7208 (ή 1,72).

Μεγαλύτερο από 2

Στη συνέχεια λύνουμε την τιμή του y όταν το x ισούται με μηδέν, που είναι -2 (το μαύρο σημείο στο γράφημα). Τέλος, για να βρούμε ποια πρέπει να είναι η περιοχή που θα σκιαστεί, αλλάζουμε τα x και y σε 0:

0> 0-0-2

0> -2

Καθώς αυτό ισχύει, πρέπει να σκιάζουμε την περιοχή όπου βρίσκεται το σημείο (0,0), δηλαδή εντός της παραβολής, που είναι αυτό που θα αντιστοιχούσε στην ανισότητα.

Σύντομη ιστορία του φιλελευθερισμού

  • Ιστορικά καθεστώτα ανταλλαγής στο Μεξικό
  • ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  • Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος