Λογότυπο

Το λογότυπο είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει ένα ίδρυμα, ένα εμπορικό σήμα, ένα άτομο ή μια κοινωνία. Χαρακτηρίζεται από το ότι αποτελείται από εικόνες, σύμβολα ή/και γράμματα.

Λογότυπο

Γύρω στο 1800 άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα λογότυπα. Αυτά ήταν πολύ στοιχειώδη σύμβολα και χρώματα, αλλά προορίζονταν να χρησιμεύσουν ως αναγνωριστικό μεταξύ των ιδιοκτητών και να προσελκύσουν περισσότερη προσοχή από τους αρχικούς αγοραστές. Στη συνέχεια, τα λογότυπα έχουν προσαρμοστεί σε διαφορετικές εποχές, αποτελώντας σημείο αναφοράς για αναγνώριση από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουν.

Χαρακτηριστικά λογότυπου

Το λογότυπο προορίζεται να είναι η γραφική αναπαράσταση μιας εταιρείας. Χρησιμοποιείται για τη δημοσιοποίηση και την αναγνώριση της εταιρείας ή του ιδρύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τέτοιο τρόπο ώστε οι αποδέκτες να συσχετίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει με αυτήν την εταιρεία. Εάν το επιτύχουν αυτό, θα είναι πιο εύκολο για αυτούς να παραμείνουν στο μυαλό του κοινού για να διευκολύνουν τις πωλήσεις τους.

Οι εταιρείες επικοινωνούν και διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω λογότυπων. παρέχοντας οφέλη τόσο στους υπεύθυνους όσο και στους καταναλωτές. Στο πρώτο δίνετε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, ενώ στο δεύτερο υποδηλώνετε ποιότητα ή αξία.

Χαρακτηριστικά ενός λογότυπου

Για να είναι επιτυχημένο ένα λογότυπο πρέπει να είναι:

 • Απλό: Ένα λογότυπο πρέπει να θυμάται εύκολα. Συνιστάται να αποφεύγετε τις κλίσεις και να χρησιμοποιείτε μια εύκολα αναγνωρίσιμη τυπολογία και το πολύ δύο ή τρία χρώματα.
 • Προσαρμόσιμο: με την άφιξη των νέων τεχνολογιών είναι σημαντικό ένα λογότυπο να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέσο. Πρέπει να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο στήριγμα που απαιτείται.
 • Ευανάγνωστο: Ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι μπορεί να διαβαστεί χωρίς προβλήματα. Η αναγνωσιμότητα είναι απαραίτητη. Όταν αντικαθίστανται γράμματα ή ενσωματώνονται διαβαθμίσεις, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να συνάδει με το λογότυπο που έχει δημιουργηθεί για την επωνυμία.
 • Διαχρονικό: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι υψίστης σημασίας επειδή η μόδα αλλάζει συνεχώς. Επομένως, το να έχεις ένα λογότυπο που παραμένει στο χρόνο και στη μνήμη του κοινού είναι πολύ επίκαιρο.
 • Πρωτότυπο: Το λογότυπο πρέπει να είναι μοναδικό και πρωτότυπο όπως η εταιρεία που αντιπροσωπεύει. Πρέπει να διερευνήσετε τα λογότυπα της αγοράς στην οποία ανήκει η εταιρεία για να κάνετε τη διαφορά.

Παραδείγματα λογότυπων επιτυχίας

Μερικά παραδείγματα λογότυπων επιτυχίας είναι:

 1. Google: Πληροί όλες τις προηγούμενες παραμέτρους. Είναι ένα εύκολα αναγνωρίσιμο, απλό και διαχρονικό λογότυπο.
 2. Coca-Cola: Αν και έχει εξελιχθεί, διατηρεί την ουσία και το design της. Παρέμεινε σχεδόν το ίδιο από την αρχή του το 1886.
 3. Carrefour: Αυτό το λογότυπο είναι η ένωση μιας γαλλικής λέξης και ενός συμβόλου που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους χρήστες.

Πλεονεκτήματα της ύπαρξης λογότυπου

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του λογότυπου είναι:

 • Αποτελεί μέρος προτεραιότητας της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας.
 • Καθορίζει τις διαφορές μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου.
 • Επιτρέπει στους πελάτες και τους χρήστες να εξοικειωθούν με αυτό για να το έχουν στο μυαλό τους.
 • Μπορεί να γίνει εγγύηση ποιότητας με την πάροδο του χρόνου. Εάν η εταιρεία αναπτυχθεί και αναγνωριστεί, το λογότυπο θα τοποθετηθεί στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών της.