Επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων

Το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων είναι το επιτόκιο με το οποίο τα τραπεζικά ιδρύματα ανταλλάσσουν ομοσπονδιακά κεφάλαια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ομοσπονδιακά κεφάλαια είναι τα … Read more

Ημερομηνία αξίας

Η ημερομηνία αξίας μιας χρηματοοικονομικής συναλλαγής είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα διακανονιστεί, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή. Όλες οι … Read more

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης είναι το έτος, ο μήνας, η ημέρα και το χρονικό όριο για την εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης. Η έννοια της ημερομηνίας λήξης … Read more

Ημερομηνία άσκησης

Η ημερομηνία άσκησης σχετίζεται με χρηματοοικονομικά δικαιώματα και αναφέρεται στην ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής του δικαιώματος έχει το δικαίωμα να το ασκήσει. Η … Read more

Λογιστική ημερομηνία

Η ημερομηνία λογιστικής είναι η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται μια λογιστική εγγραφή οποιουδήποτε τύπου στο ημερολόγιο μιας εταιρείας. Αυτή η ημερομηνία αντικατοπτρίζει πότε έγινε … Read more

Φαγιολισμός

Ο φαγιολισμός είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που έχει χρησιμεύσει ως βάση για τις σύγχρονες διοικητικές επιστήμες. Δημιουργός του ήταν ο μηχανικός ορυχείων Henri Fayol. Ο … Read more

Φαξ

Η έννοια του φαξ είναι η ενέργεια αποστολής φαξ με πολλαπλό τρόπο για την επικοινωνία μεταξύ άλλων προσφορών, διαφημίσεων, μηνυμάτων, επίσημων ανακοινώσεων. Το φαξ είναι … Read more

Φάσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις: τοποθέτηση, απόκρυψη και ενσωμάτωση. Αυτές οι φάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από κοινού ή χωριστά. Ωστόσο, συνήθως καταλήγουν … Read more

FAO

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) είναι ένα όργανο που εξαρτάται από τον ΟΗΕ, σκοπός του οποίου είναι να τερματίσει την πείνα … Read more

Fannie Mae (FNMA)

Η Fannie Mae είναι ένα αμερικανικό ίδρυμα στεγαστικών δανείων που είναι υπεύθυνο για την εγγύηση προσιτών και εγγυημένων δανείων, προκειμένου να προωθήσει την πρόσβαση στην … Read more

Οικογενειακό γραφείο

Το οικογενειακό γραφείο είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μιας οικογένειας και τη διασφάλιση της συνέχισής της στο … Read more