Κόστος πώλησης

Το κόστος πωλήσεων είναι η άμεση αξία της κατασκευής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που διατίθεται στην αγορά σε μια δεδομένη περίοδο.

Κόστος πώλησης

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η προϋπόθεση της άμεσης αξίας στην έννοια, αφού λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα που επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία απόκτησης του προς πώληση αγαθού ή υπηρεσίας.

Κόστος πωλήσεων στη λογιστική

Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό σε μια δεδομένη περίοδο του ποσού που υποτίθεται ότι θα πουλήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για την εταιρεία και έτσι μπορεί να καθορίσει ποιο επίπεδο εισοδήματος ή πωλήσεων είναι απαραίτητο για να μπορέσει να τα μετριάσει.

Είναι επίσης χρήσιμο προκειμένου να αναλυθεί ποια διαδικασία που εμπλέκεται στο προϊόν ή την υπηρεσία συνεπάγεται περισσότερα έξοδα από άλλες, και έτσι να μπορούμε να ορίσουμε μια τιμή πώλησης. Γενικά, είναι έξοδα που δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε εντελώς, καθώς ορισμένα είναι ανάλογα με το επίπεδο των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να είναι:

  • Αποθήκευση.
  • Προμήθειες
  • Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ δυναμικο.

Έτσι, ανάλογα με τη δραστηριότητα της εταιρείας, αυτό το κόστος θα αποτελείται από διαφορετικούς τύπους δαπανών, στα οποία το πιο επαναλαμβανόμενο παράδειγμα για τη διαφοροποίηση των εν λόγω δαπανών θα ήταν η σύγκριση της προέλευσης του κόστους πωλήσεων ενός σούπερ μάρκετ και μιας εταιρείας που πουλάει υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου.

Τύπος κόστους πωλήσεων

Καταρχάς, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ δύο τύπων εταιρειών, αφενός αυτών που αποκτούν εμπορεύματα και αφετέρου αυτών που κατασκευάζουν τα δικά τους αποθέματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο τύπος για το κόστος πωλήσεων μιας εταιρείας σε μια δεδομένη περίοδο θα είναι:

Κόστος πωλήσεων

Δεν έχουν ληφθεί υπόψη εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο των υπηρεσιών, αφού σε αυτές ο τρόπος υπολογισμού του κόστους ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της εταιρείας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του υπολογισμού του κόστους πωλήσεων μιας εταιρείας λογισμικού και μιας άλλης στον τομέα της φιλοξενίας για παράδειγμα.

Συνοπτικά, ο υπολογισμός δεν είναι τόσο μεθοδικός σε αυτόν τον τύπο εταιρείας σε σύγκριση με μια που πουλά αγαθά ή τελικά προϊόντα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι για να αποδώσουμε αξία τόσο στα αρχικά όσο και στα τελικά προϊόντα που πρόκειται να πουληθούν, σε λογιστικό επίπεδο μπορούμε να τα αποτιμήσουμε με διαφορετικές μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι συνδέονται στενά με την εσωτερική λογιστική. Οι πιο χρησιμοποιούμενες είναι η μέθοδος FIFO (από τα αγγλικά first in, first out , που μεταφράζεται στα ισπανικά θα ήταν "first in, first out"), PMP (Average Weighted Price) και LIFO (από τα αγγλικά last In, first out , που μεταφράστηκε θα ήταν "last in, first out").