Κανονικός πίνακας

Κανονικός πίνακας

Στιγμιότυπο οθόνης 2019 09 11 A Les 17.09.50

Ένας κανονικός πίνακας τάξης n είναι ένας πίνακας που έχει τον ίδιο αριθμό σειρών και στηλών και η ορίζουσα του είναι μη μηδενική (0).

Με άλλα λόγια, ένας κανονικός πίνακας τάξης n είναι ένας τετράγωνος πίνακας από τον οποίο μπορούμε να λάβουμε τον αντίστροφο πίνακα.

Κανονικός τύπος πίνακα

Δεδομένου ενός πίνακα V με τον ίδιο αριθμό σειρών (n) και στηλών (m), δηλαδή m = n, και με μη μηδενική ορίζουσα (0), τότε λέμε ότι το V είναι ένας κανονικός πίνακας τάξης n.

Στιγμιότυπο οθόνης 2019 09 11 A Les 16.59.03
Κανονικός πίνακας τάξης n.

App

Ο κανονικός πίνακας χρησιμοποιείται ως ετικέτα για τους πίνακες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχουν έναν αντίστροφο πίνακα.

 • Ο πίνακας είναι ένας τετράγωνος πίνακας.

Ο αριθμός των σειρών (n) πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των στηλών (m). Δηλαδή, η σειρά του πίνακα πρέπει να είναι n δεδομένου ότι n = m.

 • Ο πίνακας έχει μια ορίζουσα και αυτή είναι διαφορετική από το μηδέν (0).

Η ορίζουσα του πίνακα πρέπει να είναι μη μηδενική (0) επειδή χρησιμοποιείται ως παρονομαστής στον τύπο του αντίστροφου πίνακα.

Θεωρητικό παράδειγμα

Είναι ο πίνακας D τετράγωνος και αντιστρέψιμος πίνακας;

Στιγμιότυπο οθόνης 2019 09 11 A Les 17.01.29
Πίνακας 2 × 3 διαστάσεων
 1. Ελέγχουμε εάν ο πίνακας D πληροί τις απαιτήσεις για να είναι ένας κανονικός πίνακας.
 • Είναι ο πίνακας D τετραγωνικός πίνακας;

Ο αριθμός των στηλών στον πίνακα D είναι διαφορετικός από τον αριθμό των σειρών αφού υπάρχουν 2 σειρές και 3 στήλες. Επομένως, ο πίνακας D δεν είναι τετράγωνος πίνακας, ούτε κανονικός πίνακας.

Η πρώτη συνθήκη για να είναι κανονικός πίνακας (συνθήκη τετραγωνικού πίνακα) είναι απαραίτητη και επαρκής απαίτηση αφού αν δεν εκπληρωθεί σημαίνει άμεσα ότι ο πίνακας δεν είναι κανονικός πίνακας και επομένως δεν θα μπορούμε να υπολογίσουμε την ορίζοντή του.

 • Είναι ο πίνακας D αναστρέψιμος;

Εφόσον ο πίνακας D δεν είναι τετράγωνος, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την ορίζοντή του και να αποφασίσουμε αν είναι διαφορετική ή ίση με το μηδέν (0).

Πρακτικό παράδειγμα

Κανονικός πίνακας τάξης 2

Είναι ο πίνακας U τετράγωνος και αντιστρέψιμος πίνακας;

Στιγμιότυπο οθόνης 2019 09 11 A Les 24.02.17
Τετράγωνος πίνακας τάξης 2.
 1. Ελέγχουμε εάν ο πίνακας U πληροί τις απαιτήσεις για να είναι κανονικός πίνακας.
 • Είναι ο πίνακας U τετραγωνικός πίνακας;

Ο αριθμός των γραμμών και ο αριθμός των στηλών ταιριάζουν στον πίνακα U. Άρα ο πίνακας U είναι ένας τετραγωνικός πίνακας τάξης 2.

 • Είναι η μήτρα U αναστρέψιμη;

Πρώτα θα πρέπει να υπολογίσουμε την ορίζουσα του πίνακα και μετά να ελέγξουμε ότι είναι διαφορετική από το μηδέν (0).

 • Καθοριστής του πίνακα U :
Στιγμιότυπο οθόνης 2019 09 11 A Les 17.05.22
Ορίζουσα του πίνακα U.
 • Ελέγξτε ότι ο πίνακας U είναι αντιστρέψιμος:
Στιγμιότυπο οθόνης 2019 09 11 A Les 17.06.06
Ο προσδιοριστής του πίνακα U είναι μη μηδενικός (0).

Άρα ο πίνακας U είναι ένας κανονικός πίνακας αφού είναι τετράγωνος και αντιστρέψιμος πίνακας.

Αντίστροφος πίνακας τάξης 2

 • Τετράγωνη μήτρα
 • Διαίρεση μήτρας
 • Σύντομη ιστορία του φιλελευθερισμού