Ευρώ

Το ευρώ είναι το επίσημο ευρωπαϊκό νόμισμα που λειτουργεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2002.

Ευρώ

Όπως σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1980 με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προήλθε από την πρώην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η ενοποίηση των χωρών από πολιτική, οικονομική και κοινωνική άποψη, ιδιαίτερα η κοινωνικοπολιτική ολοκλήρωση και η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται μεσοπρόθεσμα τη δημιουργία ενός κοινού οικονομικού χώρου του οποίου το νόμισμα θα ήταν το ίδιο για όλες τις χώρες που απαρτίζουν την Ε.Ε.

Με αυτόν τον τρόπο, αφού είχε πραγματοποιηθεί η πολιτική και οικονομική ένωση, η νομισματική πολιτική έπρεπε να διοικείται από την ίδια οντότητα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία θα διαδεχόταν τις μέχρι τότε εθνικές νομισματικές πολιτικές κάθε χώρας και η οποία θα είναι ένα βήμα παραπέρα στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού συστήματος, πριν από την εναρμόνιση και τη δημοσιονομική ένωση, που είναι το τελευταίο βήμα που λείπει για την πλήρη ένωση.

Κυκλοφορία του ευρώ

Το ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002, ωστόσο λειτουργούσε επίσημα από την 1η Ιανουαρίου 1999, όταν όλα τα εθνικά νομίσματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών συνδέθηκαν με το ευρώ σε σταθερή τιμή, με βάση την αξία και την ισχύ του κάθε νομίσματος. Με αυτόν τον τρόπο, προορίζεται να διαμορφώσει το ίδιο οικονομικό υποκείμενο για τον υπόλοιπο κόσμο, να ευνοήσει τις συναλλαγές μεταξύ των χωρών μελών και να δημιουργήσει ένα νόμισμα αρκετά ισχυρό ώστε να αντιμετωπίσει την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου και της λίρας στερλίνας.

Ωστόσο, αν και γεννήθηκε με μεγάλες προσδοκίες, οι μακροοικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, τα δυνατά σημεία κάθε οικονομίας και η ισχυρή παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχουν θέσει το ευρώ σε περιοριστική κατάσταση εδώ και μερικά χρόνια, προτείνοντας μάλιστα τη διάλυσή του και κάποια χώρα να φτάσει σε εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του ευρώ και ανάκτησης του παλιού του νομίσματος.

Παρά τα παραπάνω, το ενιαίο νόμισμα υπήρξε πλεονέκτημα στην κινητοποίηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων και εμπορίου, κατάσταση που θα επισημοποιηθεί μόλις ενταχθούν όλες οι χώρες στη Νομισματική Ένωση.

Οι χώρες που μοιράζονται το ευρώ

map_ecfin_one_currency_es
πηγή www.europa.eu