Εργάτης

Εργάτης είναι το άτομο που εκτελεί σωματική εργασία έναντι αμοιβής. Συνήθως εργάζεται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Εργάτης

Αν και αυτός ο όρος συχνά ταυτίζεται με την πιο γενική έννοια του εργάτη, εννοιολογικά εργάτης είναι αυτός που εκτελεί τις επαγγελματικές του λειτουργίες χειρωνακτικά σε έναν βιομηχανικό ή κατασκευαστικό τομέα.

Γενικά, ένα προφίλ εργαζομένου σχετίζεται με την εκτέλεση σωματικών δραστηριοτήτων εργασίας και το χειρισμό βιομηχανικών μηχανημάτων.

Οι επαγγελματικές τοποθεσίες αυτού του προφίλ θα είναι κυρίως σε εργοστάσια, εγκαταστάσεις και κτίρια, παραγωγικές και βιομηχανικές μονάδες ή χημικές βιομηχανίες.

Η εμφάνιση αυτής της φιγούρας βρίσκεται ιστορικά στη γέννηση της σύγχρονης βιομηχανίας, με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που αυτή συνεπαγόταν.

Εκείνη την εποχή, μια νέα και μεγαλύτερη ανάγκη για εργαζόμενους εμφανίζεται στους νέους τεχνολογικούς και βιομηχανικούς τομείς που εμφανίστηκαν στις πόλεις.

Χαρακτηριστικά ενός εργάτη

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του, κάθε εργαζόμενος έχει ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το επαγγελματικό του προφίλ:

  • Ο όρος εργάτης αναφέρεται σε άτομα. Είναι δηλαδή εξ ολοκλήρου φυσικά πρόσωπα.
  • Η παροχή υπηρεσιών από το άτομο πρέπει να πραγματοποιείται σε νόμιμη ηλικία και βάσει νομικών ρυθμίσεων. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι διέπεται από συμβάσεις εργασίας.
  • Η εκτέλεση της εργασίας τους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε για ίδιο λογαριασμό σε σχήμα αυτοαπασχολούμενου είτε ως μισθωτός ως μισθωτός.
  • Η εργασία που εκτελείται αμείβεται με μισθό.
  • Συνήθως ο μισθός των εργαζομένων είναι από τους χαμηλότερους στις εταιρείες. Η εξειδίκευση της εργασίας που θα εκτελεστεί και η εκπαίδευση και τα προσόντα που απαιτούνται για αυτήν θα αυξάνονται όσο το κάνετε.
  • Είναι συχνό να υπάρχουν ενώσεις που υπερασπίζονται τα εργασιακά τους συμφέροντα, όπως τα συνδικάτα.

Ιδεολογική προσέγγιση στο προφίλ του εργάτη

Το επαγγελματικό προφίλ του εργάτη έχει ταυτιστεί από ορισμένες ιδεολογικές και οικονομικές προοπτικές με αυτό του προλετάριου.

Θεωρίες όπως ο σοσιαλισμός ή ο μαρξισμός προσδιόρισαν τον εργάτη ως προλετάριο εργάτη που δουλεύει τα μέσα παραγωγής, του οποίου η ιδιοκτησία ανήκει στην καπιταλιστική εξουσία.

Η συσχέτιση ή η ομαδοποίησή της γύρω από την εργατική τάξη ήταν ένας από τους πυλώνες αυτού του τύπου προσέγγισης, αναδεικνύοντας την άποψη του Καρλ Μαρξ.

Εναλλακτικά, από τη σκοπιά του καπιταλισμού, ο εργάτης δεν πέφτει θύμα ενός συστήματος εκμετάλλευσης μιας ελίτ μειοψηφίας στους υπόλοιπους, αλλά προσφέρει ελεύθερα την ιδιότητά του ως εργάτη με αντιπαροχή μισθού.