Ενιαίος Μηχανισμός Ανάλυσης

Ενιαίος Μηχανισμός Ανάλυσης

Mur

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης είναι το ευρωπαϊκό όργανο της τραπεζικής ένωσης που είναι υπεύθυνο για την ανάκαμψη και την επίλυση τραπεζικών προβλημάτων σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Αρκεί να απορρέει από τη βιωσιμότητα των θεσμών.

Αυτός ο φορέας εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλους υπερεθνικούς φορείς. Το MUR γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2014, στον πυρετό των αμφιβολιών για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Καθορίζει τα κριτήρια, τα συστήματα και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την ανάκαμψη, τη διάσωση και την εφαρμογή προγραμμάτων που παρέχουν βιωσιμότητα στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό, ο οποίος διασφαλίζει την καλή συμπεριφορά και κατάσταση των τραπεζών, ο SRM επιδιώκει να είναι ο εκτελεστικός βραχίονας των κατάλληλων μέτρων όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σύνθεση και λειτουργία του MUR

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχεία:

  • Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης : Αποτελείται από τα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ανάλογα με το βάρος τους και στοχεύει στη διατήρηση της σταθερότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων και της συνέχειας των τραπεζικών υπηρεσιών σε περίπτωση κρίσης. Εκτός από τον καθορισμό της μορφής εκκαθάρισης τράπεζας σε περίπτωση προβλημάτων. Αρκεί, χωρίς να επιφέρει κόστος για τον φορολογούμενο. Επίσης, αποφεύγοντας να επηρεάσει την οικονομία και τη χρηματοοικονομική δομή των χωρών.
  • Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης : Πρόκειται για τους οικονομικούς πόρους που αποτελούνται από τα συμμετέχοντα κράτη. Κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση και βοήθεια σε οντότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Στόχοι του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης

Το MUR δημιουργήθηκε με την ιδέα της ελάφρυνσης των δημοσίων λογαριασμών των κρατών με τη διόρθωση προβλημάτων στα τραπεζικά τους συστήματα. Διαθέτοντας έτσι σε ένα ταμείο αλληλεγγύης, μεταξύ όλων των κρατών, το 1% των καταθέσεων του συνόλου των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Με αυτόν τον τρόπο, καθιερώθηκε επίσης μια κοινή στρατηγική σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας σε περίπτωση διάσωσης τραπεζών και εκκαθάρισής τους. Έτσι, αποτρέποντας ένα φαινόμενο ντόμινο μεταξύ των τραπεζών στην Ευρωζώνη.

Σύντομη ιστορία του φιλελευθερισμού

  • Ψυχρός πόλεμος
  • Ρωσική Επανάσταση
  • ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ