Εγκατεστημένη χωρητικότητα

Η εγκατεστημένη δυναμικότητα είναι μια αναλογία παραγωγής που καθορίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση που αναμένεται από μια εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που χρησιμοποιούνται και σε μια χρονική περίοδο.

Εγκατεστημένη χωρητικότητα

Οι εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή ή την παραγωγή ορισμένων αγαθών έχουν την έννοια της εγκατεστημένης ισχύος ως τρόπο γνώσης των μέγιστων δυνατών επιπέδων τους σε παραγωγικούς όρους.

Τούτου λεχθέντος, οι εταιρείες συχνά προσπαθούν να συσχετίσουν αυτούς τους τύπους μετρήσεων με άλλες βασικές πτυχές της παραγωγής, όπως η αποδοτικότητα. Με αυτή την έννοια, οι εταιρείες επιδιώκουν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα επίπεδα βελτιστοποίησης των πόρων τους.

Δηλαδή, η ιδέα είναι να γνωρίζουμε το μέγιστο παραγωγικό επίπεδο δεδομένων ορισμένων χαρακτηριστικών και ορισμένων εισροών, που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Αυτοί οι πόροι είναι η χωρητικότητα-ώρες των μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρεία, ο ωριαίος προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού ή οι πόροι με τη μορφή υπάρχοντος κεφαλαίου.

Στόχος εγκατεστημένης ισχύος

Η κύρια σημασία της εκτίμησης της εγκατεστημένης ισχύος είναι η αξιολόγηση της πιθανής οικονομικής απόδοσης που θα επιτύχει μια εταιρεία δραστηριοποιώντας σε μια συγκεκριμένη αγορά, γνωρίζοντας τις δυνατότητες εφοδιασμού της.

Αυτή η οικονομική έννοια εκφράζεται συνήθως με ποσοτικοποιήσιμους και αριθμητικούς όρους, με τη μορφή της μέγιστης παραγώγιμης ποσότητας.

Ως μονάδες παραγωγής, ένα παράδειγμα θα ήταν να πούμε ότι μια εταιρεία πιάνου έχει εγκατεστημένη δυναμικότητα μεταφραζόμενη σε 4.000 πιάνα το πολύ ετησίως. Αυτό, δεδομένων των συνθηκών και των διαθέσιμων πόρων.

Εγκατεστημένη χωρητικότητα και ζήτηση

Είναι σύνηθες φαινόμενο η εγκατεστημένη ισχύς να σχετίζεται με μια άλλη σημαντική έννοια όπως η ζήτηση.

Και αυτό γιατί, πρώτα απ’ όλα, μια εταιρεία πρέπει να γνωρίζει την υπάρχουσα αναλογία ζήτησης στην αγορά της, είτε γεωγραφικά είτε από τις προτιμήσεις των δυνητικών καταναλωτών.

Με άλλα λόγια, όταν η εγκατεστημένη ισχύς είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, το εργοστάσιο αυτό θα βιώσει πλεόνασμα παραγωγής που δεν θα καταναλωθεί. Με άλλα λόγια, θα εργάζεστε περισσότερο από όσο χρειάζεται και θα χρησιμοποιείτε μηχανήματα και εργάτες αναποτελεσματικά.

Εάν συμβεί το αντίθετο, όπου η εγκατεστημένη ισχύς είναι χαμηλότερη από τη ζήτηση της εν λόγω αγοράς, η εταιρεία παραγωγής δεν θα είχε αρκετή δυναμικότητα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εν λόγω καταναλωτών. Θα υπήρχε έλλειψη.

Αλλαγές στην εγκατεστημένη ισχύ

Η εγκατεστημένη δυναμικότητα μιας μονάδας παραγωγής υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές ή τροποποιήσεις, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο βιομηχανικός τομέας ενημερώνεται με νέες τεχνολογίες και στρατηγικές παραγωγής.

Με αυτούς τους όρους, η εξέλιξη των μοντέλων οργάνωσης της εργασίας και του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων είναι επίσης σημαντική. Επίσης, προφανώς, σε περιόδους επισκευών ή βλαβών τεχνολογικών και υλικοτεχνικών πόρων.

Από την άλλη, η περίπτωση της παραγωγής που παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν μοιάζει με αυτή της εποχιακής παραγωγής. Μια περίπτωση συνεχούς παραγωγής είναι για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά. Ωστόσο, η εγκατεστημένη δυναμικότητα των παραγωγών χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών θα ποικίλλει κατά τις διαδοχικές περιόδους του έτους.