δωρεάν λιμάνι

Ένα ελεύθερο λιμάνι στα οικονομικά είναι μια τοποθεσία που διαχειρίζεται την είσοδο και την έξοδο αγαθών και ανθρώπων υπό λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο. Αυτό, σε σύγκριση με άλλους θαλάσσιους ή αεροπορικούς τερματικούς σταθμούς στην ίδια χώρα όπου βρίσκεστε.

δωρεάν λιμάνι

Δηλαδή σε ένα ελεύθερο λιμάνι (ονομάζεται και ελεύθερο λιμάνι) διευκολύνεται η ανταλλαγή και η μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, δημιουργείται ένα ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο όπου, μεταξύ άλλων μέτρων, θεσπίζονται χαμηλότεροι φόροι στις εισαγωγές στην εν λόγω περιοχή.

Συνήθως πρόκειται για χώρους στους οποίους υπάρχει χώρος για μεγάλο αριθμό οικονομικών λειτουργιών. Αυτά κυμαίνονται από την αποθήκευση έως τη διανομή αγαθών.

Η εξάπλωση αυτού του τύπου ζώνης ξεκίνησε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, μεταξύ του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη σειρά του, το φαινόμενο συνέβη ιδιαίτερα σε λιμάνια ευρωπαϊκών χωρών.

Διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλει στον πολλαπλασιασμό αυτών των ειδικών τερματικών. Αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στη βελτίωση των επικοινωνιών και των μεταφορών. Επιπλέον, υπάρχει μια προθυμία εταιρειών σε όλο τον κόσμο να ανοιχτούν στις εξαγωγές και τις εισαγωγές.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ενός ελεύθερου λιμένα

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ελεύθερης θύρας είναι τα ακόλουθα:

  • Ο κανονισμός θεσπίζει μια σειρά φορολογικών πλεονεκτημάτων για ορισμένα προϊόντα ή εμπορικούς συμμετέχοντες, φτάνοντας ακόμη και στην κατάργηση των δασμών σε ορισμένες περιπτώσεις.
  • Η δημιουργία του μπορεί να είναι μια μορφή ενθάρρυνσης από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η προσέλκυση μεγαλύτερου όγκου εμπορίου σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Έτσι επιδιώκεται η ανάπτυξη του πληθυσμού και η δημιουργία θέσεων εργασίας στο λιμάνι και τα περίχωρά του.
  • Πλήθος εταιρειών και ρυθμιστικών φορέων συγκλίνουν. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να απολαμβάνετε μεγάλη έκταση γης και δυνατότητες μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων.
  • Συχνά έχουν διαφοροποιημένα τελωνειακά τέλη (όπως αναφέραμε παραπάνω).
  • Πρόκειται για κλειστούς χώρους και ελέγχονται από τις αρχές μέσω αυστηρών ελέγχων πρόσβασης.

Παράδειγμα δωρεάν θύρας

Γενικά, τα διεθνή αεροδρόμια ανήκουν στην κατηγορία των ελεύθερων λιμένων. Κι αυτό, γιατί συνήθως διαθέτουν χώρο όπου μπορούν να πραγματοποιούνται αφορολόγητες συναλλαγές. Ομοίως, τα μεγάλα λιμάνια τείνουν να ανήκουν σε αυτήν την ταξινόμηση.

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το λιμάνι της Βαρκελώνης έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία ως ελεύθερο ή ελεύθερο λιμάνι. Αυτή η συνθήκη τηρείται ακόμη και από τον περασμένο αιώνα, και πολύ πριν από την τάση παγκοσμιοποίησης που έχει βιώσει ο κόσμος από τότε.