Διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (ECB-FED)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Federal Reserve (FED) είναι οι δύο μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο. Οι λειτουργίες και των δύο τραπεζών είναι παρόμοιες. Ωστόσο, οι διαφορές τους είναι γιγαντιαίες, ξεκινώντας από τους στόχους νομισματικής πολιτικής της κάθε τράπεζας.

Διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (ECB-FED)

Οι πολιτικές που εφαρμόζουν η ΕΚΤ και η Fed επηρεάζουν σχεδόν 700 εκατομμύρια ανθρώπους στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη και τα νομίσματά τους αποτελούν παγκόσμια αναφορά.

Θα πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση των διαφορών μεταξύ των δύο κεντρικών τραπεζών και της νομισματικής τους πολιτικής, θα ξεκινήσουμε αναλύοντας τη δομή του οργανισμού τους ως νομισματικού ιδρύματος, ακολουθούμενα από τους στόχους νομισματικής πολιτικής, τη στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε και τέλος, τα όργανα που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο των στόχων για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Για αυτό, έχουν ετοιμαστεί αρκετοί συγκριτικοί πίνακες, ώστε να μπορεί να γίνει μια εξαντλητική ανάλυση, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η κεντρική τράπεζα του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. Την 1η Ιανουαρίου 1999 ξεκίνησε μια νέα εποχή με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. Από την ίδρυσή του, έχει γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο νόμισμα σε οικονομικούς όρους μετά το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η κύρια λειτουργία της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του ενιαίου νομίσματος και συνεπώς της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ ελέγχει την προσφορά χρήματος και την εξέλιξη των τιμών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών από το έτος ίδρυσής της από το Κογκρέσο το 1913, με στόχο να προσφέρει στη χώρα ένα πιο ασφαλές, ευέλικτο και σταθερό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σήμερα αυτός ο σκοπός πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: « Σκοποί και λειτουργίες »):

  1. Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής της χώρας επηρεάζοντας τις νομισματικές και πιστωτικές συνθήκες στην οικονομία με στόχο την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με πλήρη απασχόληση, σταθερότητα τιμών και μέτριο μακροπρόθεσμο επιτόκιο.
  2. Να εποπτεύει και να ρυθμίζει τα τραπεζικά ιδρύματα για να εγγυάται την ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προστατεύει τα πιστωτικά δικαιώματα των καταναλωτών.
  3. Διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και περιορισμό του συστημικού κινδύνου που μπορεί να εμφανιστεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
  4. Παρέχετε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, σε θεματοφύλακες και ξένα επίσημα ιδρύματα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στο σύστημα πληρωμών της χώρας.

Ως νομισματικό ίδρυμα, και οι δύο κεντρικές τράπεζες είναι δομημένες με παρόμοιο τρόπο, αν και τα όργανα είναι αποκεντρωμένα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (BCN) στην περίπτωση της ΕΚΤ και συγκεντρωμένα στο Συμβούλιο των Διοικητών και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC). στην περίπτωση της Fed.

Η πιο αισθητή διαφορά όσον αφορά τη σύγκριση και των δύο νομισματικών πολιτικών έγκειται στους στόχους που επιδιώκει κάθε κεντρική τράπεζα και που καθορίζουν πραγματικά τον τρόπο δράσης της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μόνο έναν στόχο, και αυτός είναι η σταθερότητα των τιμών, ορίζοντας τον ποσοτικά στο 2%. Είναι πρωταρχικός στόχος έναντι των κοινών στόχων του Federal Reserve System. Στενά συνδεδεμένη με τα παραπάνω, η στρατηγική νομισματικής πολιτικής έχει επίσης σαφείς διαφορές. Ενώ η ΕΚΤ τον ορίζει με σαφήνεια ορίζοντας τον τελικό στόχο με ποσοτικούς όρους και βασίζεται σε δύο πυλώνες, η Federal Reserve βασίζεται σε μεγάλο αριθμό δεικτών που καθορίζουν τη στρατηγική της, εμφανώς μη οριοθετημένους.

1
2
3

4
5
6