Διαφορά μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου

Το υποσυνείδητο είναι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο μυαλό του ανθρώπου χωρίς να γίνονται αντιληπτές συνειδητά. Ωστόσο, επηρεάζει τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς τους σε ορισμένες καταστάσεις. Το συνειδητό σχετίζεται με το πιο λογικό μέρος του ατόμου. Ο άνθρωπος συνδέεται με αυτό το κομμάτι για να εκτελεί τις καθημερινές του εργασίες και τις αναπτύσσει και τις αντιλαμβάνεται με συνειδητό τρόπο, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στο υποσυνείδητό του.

Διαφορά μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου

Το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι εύκολο να αναλυθεί. Επηρεάζει τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη δομή αυτού του σημαντικού μέρους για τους ανθρώπους.

Το μυαλό χωρίζεται σε συνειδητό και υποσυνείδητο μέρος. Το πρώτο συνδέεται με το πιο λογικό μέρος του ατόμου. Σε αυτό αναπτύσσεται η νοημοσύνη, ενεργοποιείται η αποκτηθείσα γνώση και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των πιο εξαιρετικών καθημερινών εργασιών και ενεργειών. Η ψυχολογία χρησιμοποιεί αυτές τις δύο έννοιες συχνά.

Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι τόσο απλό όσον αφορά την πρόσβαση. Πρόκειται για το υποσυνείδητο.

Σε αυτό αποθηκεύονται μνήμες, εμπειρίες και βιωμένες στιγμές που στη συνέχεια επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τους λόγους που οδηγούν κάποιον να συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή όχι.

Αυτό έχει να κάνει πολύ με αυτό που είναι καταχωρημένο στο υποσυνείδητο. Δεν είναι εύκολο να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μέρος του μυαλού. Υπάρχουν όμως τεχνικές που βοηθούν. Για παράδειγμα, η επίγνωση ή η ερμηνεία των ονείρων.

Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ του συνειδητού και του υποσυνείδητου;

Αυτά είναι τα πιο σημαντικά:

  • Το συνειδητό ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με το λογικό. Για παράδειγμα, η σύγκριση πραγμάτων, η ανάλυση καταστάσεων, η λήψη αποφάσεων ή η εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός ατόμου.
  • Το υποσυνείδητο επηρεάζει τον τρόπο που ενεργούν οι άνθρωποι χωρίς να το γνωρίζουν. Το πιο συναισθηματικό κομμάτι, οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα ή οι πιο οδυνηρές εμπειρίες στεγάζεται σε αυτό.
  • Το συνειδητό είναι προσιτό στο άτομο. Συνειδητοποιεί τι κάνει και μπορεί να το περιγράψει, αφού κάνει κάτι όντας συμμετέχων και συνειδητοποιημένος.
  • Η πρόσβαση στο υποσυνείδητο είναι ένα περίπλοκο έργο. Πολλοί άνθρωποι δεν βρίσκουν εξήγηση για τη συμπεριφορά τους. Έχουν βιώσει τεταμένες στιγμές ή έντονα συναισθήματα που έχουν καταγραφεί στο λιγότερο συνειδητό μέρος τους. Αν και αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη συμπεριφορά. Χρησιμοποιείται χωρίς να το γνωρίζει το άτομο.
  • Το υποσυνείδητο είναι ό,τι βρίσκεται κάτω από το κατώφλι της συνείδησης. Είναι αυτό που πρέπει να ανακαλύψεις, αφού συνήθως είναι πηγή φοβιών, παθολογιών και προβλημάτων. Πολλά αρνητικά σχόλια, παιδικές εμπειρίες και τραύματα τον κατοικούν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το μέρος του μυαλού για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα προβλήματα στον άνθρωπο.

Παράδειγμα συνειδητού και υποσυνείδητου

Ένα άτομο που είναι διαρκώς ανασφαλές όταν κάνει πράγματα και που στην παιδική του ηλικία έπεσε θύμα συνεχών επιπλήξεων από τους γονείς του και ελάχιστα εκτιμάται από τους δασκάλους του όταν ασκεί τις δραστηριότητές του, θα κρατήσει αυτές τις αναμνήσεις στο υποσυνείδητό του.

Η ανασφάλειά σας όταν παίρνετε αποφάσεις και κάνετε νέα πράγματα στη ζωή σας είναι πιθανό να επηρεαστεί από όλο αυτό το συναισθηματικό αρχείο που έχετε στο λιγότερο συνειδητό μυαλό σας.

Ένα άτομο που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι και έχει διαφορετικές επιλογές θα επικεντρωθεί στη σύγκριση των δύο και στο σκεπτικό σχετικά με αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε επίγνωση του τι κάνετε.