Διαφορά μεταξύ λογιστικής κόστους και χρηματοοικονομικής λογιστικής

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν κυρίως δύο τύπους λογιστικής: χρηματοοικονομική λογιστική και λογιστική κόστους. Και τα δύο έχουν πολύ μεγάλη σημασία και είναι πολύ χρήσιμα στη διαχείριση μιας εταιρείας.

Διαφορά μεταξύ λογιστικής κόστους και χρηματοοικονομικής λογιστικής

Παρουσιάζουν σχετικές διαφορές μεταξύ τους που θα δούμε παρακάτω, χωρισμένες σε διαφορετικές πτυχές. Θα δούμε τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής κόστους και της χρηματοοικονομικής λογιστικής ανάλογα με τον στόχο, τους χρήστες, τις περιόδους, τους κανονισμούς, τη μονάδα μέτρησης και την ακρίβειά της.

Διαφορές ανάλογα με τον στόχο

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος του καθενός.

Η λογιστική κόστους στοχεύει στην απόκτηση του κόστους των προϊόντων, ενώ η χρηματοοικονομική λογιστική στοχεύει στη λήψη οικονομικών καταστάσεων που δείχνουν την καθαρή θέση, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα μιας εταιρείας.

Διαφορά ανάλογα με τους χρήστες

Όπως μπορούμε να δούμε, είναι πολύ διαφορετικοί στόχοι και, ως εκ τούτου, κάθε λογιστικό σύστημα απευθύνεται σε διαφορετικούς χρήστες.

Η ανάλυση κόστους επιτρέπει την απόκτηση ενός εσωτερικού συστήματος πληροφοριών που είναι προσβάσιμο και χρήσιμο μόνο για το προσωπικό της εταιρείας.

Από την άλλη πλευρά, οι οικονομικές καταστάσεις που λαμβάνονται μέσω χρηματοοικονομικής λογιστικής προορίζονται για ανάγνωση από εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες όπως τράπεζες, επενδυτές ή δημόσιες διοικήσεις, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές διαβάζοντας τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας.

Διαφορά ανάλογα με τις περιόδους

Οι περίοδοι και των δύο λογαριασμών είναι διαφορετικές.

Αν σκεφτούμε τον ισολογισμό μιας εταιρείας, είναι μια «εικόνα» της οικονομικής κατάστασης σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (συνήθως 31 Δεκεμβρίου) που αντικατοπτρίζει τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ή πριν. Δηλαδή δείχνει περασμένα γεγονότα.

Αντίθετα, η λογιστική κόστους αποτρέπει γεγονότα που δεν έχουν συμβεί και στοχεύει στη λήψη αποφάσεων που εστιάζουν στο μέλλον.

Διαφορές στη ρύθμιση

Όσον αφορά τη ρύθμιση, βρίσκουμε μια άλλη σημαντική διαφορά.

Η χρηματοοικονομική λογιστική είναι υποχρεωτική και ρυθμίζεται από το Γενικό Λογιστικό Πρόγραμμα, ενώ η κοστολόγηση είναι εθελοντική και δεν ρυθμίζεται από κανέναν κανονισμό.

Διαφορές για την ακρίβεια

Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το κόστος ενός προϊόντος (έξοδα, χρόνος κατασκευής, κόστος διαφορετικών τύπων κ.λπ.), οι πληροφορίες που λαμβάνονται για το κόστος ενός προϊόντος δεν είναι πάντα ακριβείς και είναι πιθανώς μια εκτίμηση.

Αντίθετα, η χρηματοοικονομική λογιστική είναι η αντανάκλαση των πραγματικών συναλλαγών μιας εταιρείας άρα έχει πολύ υψηλή ακρίβεια.

Διαφορές ανά μονάδα μέτρησης

Τέλος, βρίσκουμε μια άλλη διαφορά στις χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης.

Στη λογιστική κοστολόγησης, δεν χρησιμοποιείται ένα τυπικό μέτρο, αλλά κάθε υπολογισμός κόστους προσαρμόζεται στον τύπο του προϊόντος (μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώρες μηχανής ανά προϊόν, κόστος, ώρες εργασίας ή μονάδες παραγωγής κ.λπ.). Η χρηματοοικονομική λογιστική, από την άλλη πλευρά, είναι άκαμπτη από αυτή την άποψη και παρουσιάζει τις πληροφορίες στη νομισματική μονάδα κάθε χώρας.

Συνοψίζοντας

Ως περίληψη, πρόκειται να συνθέσουμε όλες τις σχολιαζόμενες πληροφορίες σε έναν πίνακα:

Λογιστική κοστολόγησης Χρηματοοικονομική Λογιστική
σκοπός Αναλύστε το κόστος. Γνωρίστε την οικονομική-οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας.
Χρήστες Εσωτερικός Εσωτερικός και εξωτερικός.
Εμμηνα Οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Μελλοντικά γεγονότα. 1 χρόνος. Στοιχεία του παρελθόντος.
Κανονισμός λειτουργίας Χωρίς ρύθμιση. Εθελοντικώς PGC. Επιτακτικός
Ακρίβεια Όχι, εκτιμήσεις. Ναι ακριβως.
Μονάδα μέτρησης Αρκετά. Νομισματική μονάδα.