Δημόσια διοίκηση

Η Δημόσια Διοίκηση περιλαμβάνει όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν συσταθεί για να ασκούν το καθήκον της διοίκησης και διαχείρισης οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων του Κράτους.

Δημόσια διοίκηση

Η Δημόσια Διοίκηση έρχεται να εκπληρώσει μια θεμελιώδη λειτουργία, μια τέτοια λειτουργία είναι να εδραιώσει και να καλλιεργήσει μια στενή σχέση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας ή κυβέρνησης και του λαού. Τα κύρια συστατικά στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης είναι οι δημόσιοι φορείς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης εξαρτάται ουσιαστικά από τη θεραπευτική προσέγγιση με την οποία μελετάται. Καταρχήν, εξετάζεται από τυπική σκοπιά. Έτσι προέρχεται από την Κυβέρνηση ή την οντότητα που έχει λάβει πολιτική εξουσία, έχει χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχει την ικανοποίηση του κοινού καλού. Η άλλη οπτική της σύλληψης την οπτικοποιεί από υλική άποψη. Έτσι θεωρείται ως προς τα διαχειριστικά του προβλήματα.

Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό κλάδο, ο οποίος έχει το δικό του αντικείμενο μελέτης. Με αυτόν τον τρόπο, νοείται ως υπεύθυνος για την επιδέξια διαχείριση των πόρων και των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες για το καλό όλων των πολιτών.

Χαρακτηριστικά της Δημόσιας Διοίκησης

Η Δημόσια Διοίκηση έχει μια σειρά από στοιχεία που την προσδιορίζουν ως τέτοια.

  • Καταρχάς, είναι η ύπαρξη του ανθρώπινου δυναμικού που γίνεται το μέσο που συνδέει την κυβέρνηση με τους πολίτες. Μπορούν να ονομαστούν δημόσιοι υπάλληλοι ή διοικητικό προσωπικό.
  • Επίσης, υπάρχει και ο χειρισμός των φόρων. Αυτοί οι φόροι, τα τιμολόγια, τα τέλη κ.λπ. προέρχονται από άλλους τομείς της οικονομίας και του λαού.
  • Μπορούν να διακριθούν δύο επιπλέον αναγνωριστικά στοιχεία. Αυτό είναι το τέλος και ο στόχος. Τα οποία καλούνται να ολοκληρωθούν για την ικανοποίηση του συλλογικού συμφέροντος.

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι με την τεχνολογική πρόοδο, η Δημόσια Διοίκηση μηχανογραφείται όλο και περισσότερο. Αυτό δημιουργεί μια ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Ένα παράδειγμα αυτής της εξέλιξης μπορεί να βρεθεί στην Ισπανία σε φορολογικά θέματα. Παλαιότερα η δήλωση γινόταν όπως αυτή που λέει σε χαρτί και μολύβι. Δηλαδή έγινε με το χέρι. Ωστόσο, με την τεχνολογική πρόοδο, έγινε υποχρεωτικό με υπολογιστικά ή τηλεματικά μέσα.