Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συνίσταται στη λήψη υπόψη ενός συνόλου δομημένων και μεταβλητών αποφάσεων για να διασφαλιστεί ότι ένα έργο έχει πιθανότητα επιτυχίας.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Δεν υπάρχει κοινή κατευθυντήρια γραμμή για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή τέλειο εγχειρίδιο για το πώς να δημιουργήσετε ένα κερδοφόρο έργο. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από γραμμές δράσης και αξιολόγησης που μπορούν να επιτρέψουν μια πιο αντικειμενική θεώρηση σχετικά με την επενδυτική απόφαση που πρέπει να πραγματοποιηθεί και που θα καθορίσουν σε όλη την εξέλιξη του έργου εάν είναι επιτυχές ή όχι.

Στάδια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Παρακάτω είναι τα πέντε θεμελιώδη στάδια για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου. Αν και ορισμένα εγχειρίδια επικεντρώνονται σε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, πιστεύουμε ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στην επένδυση. Η ποσοτικοποίηση είναι σημαντική, αλλά πολλά πράγματα δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και η ανάλυση πρέπει να είναι λεπτομερής.

Σε κάθε περίπτωση, τα παρακάτω δείχνουν τα στάδια που, κατά τη γνώμη μας, είναι απαραίτητα για τη σωστή αξιολόγηση ενός επενδυτικού έργου.

1. Καθορίστε το επενδυτικό σχέδιο

Αυτό το στάδιο έχει ποιοτικό χαρακτήρα και σε αυτό είναι απαραίτητο να περιγραφούν τα μειονεκτήματα του επενδυτικού σχεδίου και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Για παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο το πρόβλημα μπορεί να είναι η αύξηση της ζήτησης που δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς με τον εξοπλισμό εγκατεστημένο στην κουζίνα ή σε ένα βιβλιοπωλείο, το άνοιγμα ενός ξεχωριστού καταστήματος για την πώληση περιοδικών και εφημερίδων, ώστε να μην επηρεαστεί η επιτεύχθηκε τοποθέτηση. Έτσι, το επενδυτικό σχέδιο θα αποτελέσει κατά συνέπεια λύση στο πρόβλημα που εντοπίστηκε.

2. Μελέτη αγοράς

Είναι πολύ σημαντικό αφού επιτρέπει να αναλυθεί εάν υπάρχει πιθανή ζήτηση, ώστε το έργο να είναι βιώσιμο με την πάροδο του χρόνου και να αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη. Το βάθος της ανάλυσης θα καθοριστεί από το διαθέσιμο κεφάλαιο για επένδυση και την πολυπλοκότητα του έργου.

Ενώ η πώληση ενός προϊόντος (ας φανταστούμε ότι είναι χριστουγεννιάτικα καλάθια) μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να μην απαιτεί περισσότερο από μια σύντομη εκτίμηση των αυξήσεων στις παραγγελίες με βάση τη ζήτησή τους μέσω της επωνυμίας και της διαφήμισης που δημιουργείται. Αντίθετα, το άνοιγμα ενός εργοστασίου ξυλείας με σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα θα απαιτήσει πλήρη ανάλυση της αγοράς.

3. Τεχνική ανάλυση του προϊόντος, διαδικασία κατασκευής ή/και πώλησης

Με βάση την εκτιμώμενη ζήτηση στο προηγούμενο σημείο και τη φύση του έργου, το μέγεθός του, το πού θα χρησιμοποιηθεί ή θα εγκατασταθεί, την προετοιμασία ή την εκπαίδευση που απαιτεί και άλλες σχετικές τεχνικές πτυχές πρέπει να καθοριστούν για τον προσδιορισμό της αρχικής επένδυσης και του κόστους εκτίμησης. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Για παράδειγμα, εάν αξιολογούμε μια εταιρεία που κατασκευάζει κινητά τηλέφωνα, θα πρέπει να μελετήσουμε τη διαδικασία κατασκευής, τα εξαρτήματα, πώς είναι το εργοστάσιο, πώς συσκευάζονται, ποια είναι τα προσόντα του προσωπικού που απαιτείται για να εργαστεί εκεί (και το κόστος της), πώς λειτουργεί η συσκευή κ.λπ.

4. Οικονομικές παράμετροι

Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να καθοριστεί η αρχική επένδυση και να ποσοτικοποιηθούν τόσο τα οφέλη (που μερικές φορές μπορεί να είναι εξοικονόμηση πόρων) όσο και το κόστος που θα δημιουργήσει το έργο, και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για τη δημιουργία ενός διαγράμματος ροών κεφαλαίων για την ωφέλιμη ζωή του έργο.η επένδυση. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι παράγοντες όπως οι βασικές αυξήσεις κόστους ή οι δραστικές αλλαγές στη ζήτηση (κυρίως λόγω τάσεων ή της θεωρίας της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας) μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικά ή θετικά σενάρια για το έργο, τα οποία αξίζει να αναλυθούν με τρόπο Ανεξάρτητη.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να υπολογιστούν οικονομικοί δείκτες που, βάσει των ταμειακών ροών, επιτρέπουν την ανάλυση της κερδοφορίας του έργου. Αυτοί οι οικονομικοί δείκτες σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε εύκολα διαφορετικά εναλλακτικά έργα. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είναι:

  1. Καθαρή παρούσα αξία (NPV) , η οποία επιτρέπει την εξίσωση της ροής των κεφαλαίων με την παρούσα αξία.
  2. Εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (IRR), το οποίο υποδηλώνει την εγγενή κερδοφορία του έργου.
  3. Περίοδος απόσβεσης ή ανάκτησης κεφαλαίου , η οποία υποδεικνύει πόσο χρόνο μπορεί να ανακτηθεί η αρχική εκταμίευση του έργου.

5. Σύγκριση αποτελεσμάτων και ανάλυση προσδοκιών.

Το πέμπτο και τελευταίο βήμα, με τον καθορισμό του έργου, την ανάλυση της εκτιμώμενης ζήτησης, τα οφέλη και το κόστος και τον υπολογισμό πολλών χρηματοοικονομικών δεικτών, απομένει να συγκριθούν τα δεδομένα που ελήφθησαν με τις προσδοκίες για το έργο:

  • Είναι οι στόχοι του εισοδήματός μου ανάλογοι με την επένδυση και τη ζήτηση;
  • Υπάρχει πιο κερδοφόρα εναλλακτική λύση;

Εάν οι απαντήσεις που βρέθηκαν δεν είναι οι αναμενόμενες, είναι απαραίτητο να αναθεωρήσετε το έργο ή να κάνετε προσαρμογές πριν ξεκινήσετε με αυτό.