Περιοριστικές πεποιθήσεις

Οι περιοριστικές πεποιθήσεις είναι αυτές που εμποδίζουν τους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους. Δεν χρειάζεται να είναι αληθινά, αλλά δυσκολεύουν να πετύχετε αυτό που … Read more

Πιστώσεις στον διαγωνισμό

Οι πιστώσεις στον διαγωνισμό είναι αυτές που ταξινομούνται σύμφωνα με την προτεραιότητα πληρωμής, όταν ο οφειλέτης έχει κηρύξει πτώχευση, άρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε … Read more

Πράσινη πίστωση

Η πράσινη πίστωση είναι χρηματοδότηση που στοχεύει αποκλειστικά σε βιώσιμες δραστηριότητες . Με άλλα λόγια, ο δικαιούχος πρέπει να επιδιώξει την υπεύθυνη χρήση των φυσικών … Read more

Ανακυκλούμενη πίστωση

Η ανακυκλούμενη πίστωση είναι ένα είδος δανείου, μέσω του οποίου ο οφειλέτης λαμβάνει ένα ποσό μετρητών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον λογαριασμό ταμιευτηρίου ή … Read more

Ανακυκλούμενη πίστωση

Η ανακυκλούμενη πίστωση είναι μια μέθοδος χρηματοδότησης που υπόκειται σε αυτόματη ανανέωση σε τακτική βάση. Αποτελείται από ένα κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα – … Read more

Δάνειο γέφυρας

Το ενδιάμεσο δάνειο είναι ένα δάνειο που ζητείται λόγω άμεσης ανάγκης χρηματοδότησης και είναι προσωρινό, έως ότου επισημοποιηθεί το τελικό δάνειο, εφόσον εξασφαλιστεί μελλοντικό εισόδημα … Read more

Προνομιακή πίστωση

Η προνομιακή πίστωση είναι αυτή που έχει προτεραιότητα να πληρωθεί πριν από άλλες. Αυτό, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αντιμετωπίσει πτώχευση. Αυτό συμβαίνει όταν ένα … Read more

Πίστωση ενεχύρου

Το ενέχυρο ή η πίστωση ενεχύρου είναι αυτό που χορηγείται με αντάλλαγμα ένα αντικείμενο ως εγγύηση. Δηλαδή, για να έχει πρόσβαση σε αυτό το είδος … Read more

Πίστωση ενεχύρου

Ενέχυρο ή ενεχυρίαση είναι αυτή που χορηγείται ως αντάλλαγμα για ένα αντικείμενο ως εγγύηση. Δηλαδή, για να έχει πρόσβαση σε αυτό το είδος χρηματοδότησης, ο … Read more

Προσωπική πίστωση

Προσωπική πίστωση ή προσωπικό δάνειο είναι η πράξη κατά την οποία ένας πιστωτής, που είναι συνήθως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δανείζει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε έναν … Read more

Φήμη και πελατεία

Η υπεραξία είναι ένα πρόσθετο που καταβάλλεται για τις μετοχές μιας εταιρείας, σε σχέση με την αγοραία αξία της. Αυτό οφείλεται στην αποτίμηση που δόθηκε … Read more

Λομβαρδική πίστωση

Η πίστωση Lombard είναι ένα δάνειο που χορηγείται με αντάλλαγμα έναν τίτλο που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για την υποστήριξη της εν λόγω χρηματοδότησης. Δηλαδή, ο … Read more