Θετική εξωτερικότητα

Η πραγματικότητα είναι ότι όλες οι πράξεις μας μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε, όσο μικρές ή απλές κι αν φαίνεται, έχουν επιπτώσεις στους άλλους … Read more

Αρνητική εξωτερικότητα

Η αρνητική εξωτερικότητα αναφέρεται σε κάθε είδους επιβλαβείς επιπτώσεις για την κοινωνία, που παράγονται από δραστηριότητες παραγωγής ή κατανάλωσης, οι οποίες δεν είναι παρούσες στο … Read more

Εξωτερικότητα δικτύου

Η εξωτερικότητα δικτύου είναι μια κατάσταση όπου η χρησιμότητα που γίνεται αντιληπτή από την κατανάλωση ενός αγαθού εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών που έχουν … Read more

Εξωτερικότητα

Εξωτερικότητα είναι μια κατάσταση κατά την οποία το κόστος ή τα οφέλη από την παραγωγή ή την κατανάλωση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας δεν αντικατοπτρίζονται … Read more

Επέκταση Fibonacci

Η επέκταση Fibonacci είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που σας επιτρέπει να βρείτε υποστήριξη και αντίσταση, μόλις ξαναρχίσει μια τάση. Η επέκταση Fibonacci, επομένως, επιτρέπει … Read more

Απαλλοτρίωση

Η έννοια της απαλλοτρίωσης αναφέρεται στην απόκτηση από δημόσιο οργανισμό, που είναι το Δημόσιο στις περισσότερες περιπτώσεις, ενός περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως θεωρούνταν ιδιωτική ιδιοκτησία. … Read more

Για εξαγωγή

Εξαγωγή είναι η αποστολή αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό προς πώληση . Μαζί με τις εισαγωγές, οι εξαγωγές αποτελούν βασική δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου. Χάρη … Read more

Εξαγωγέας

Εξαγωγέας είναι ο επιχειρηματίας ή η εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στην πώληση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του σε πελάτες στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, … Read more

Καθαρές εξαγωγές

Οι καθαρές εξαγωγές ή η ξένη ζήτηση μιας χώρας είναι η καθαρή ζήτηση αλλοδαπών (μη κατοίκων) για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στη χώρα. Δηλαδή, … Read more

Έμμεση εξαγωγή

Έμμεση εξαγωγή είναι η εμπορευματοποίηση εμπορευμάτων ενός εξαγωγέα με το εξωτερικό, αλλά αυτό, μέσω ενός μεσάζοντα. Στην έμμεση εξαγωγή, ο ενδιάμεσος μπορεί να είναι μια … Read more

Άμεση εξαγωγή

Η άμεση εξαγωγή είναι η εμπορευματοποίηση των εμπορευμάτων μεταξύ ενός οργανισμού και ενός πελάτη στο εξωτερικό. Αυτό, άμεσα και χωρίς μεσάζοντες. Αυτό το είδος εξαγωγών … Read more

Εξαγωγή

Οι εξαγωγές είναι το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από μια χώρα σε ξένο έδαφος για τη χρήση τους. Μαζί με τις … Read more