Γραμμάτια του Δημοσίου

Τα ομόλογα αντιπροσώπευαν ένα χρέος του ισπανικού κράτους με διάρκεια μικρότερη των δεκαοκτώ μηνών και το οποίο εκδόθηκε με έκπτωση , στον κομιστή και μέσω … Read more

Θα πληρώσω για να μην παραγγείλω

Το γραμμάτιο που δεν πρέπει να παραγγείλει είναι ένα λογιστικό έγγραφο μέσω του οποίου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμφωνεί να πληρώσει σε κάποιον ένα … Read more

Επαγγελματικό σημείωμα

Το επαγγελματικό σημείωμα είναι ένας τύπος πίστωσης που χρησιμοποιείται ως τρόπος πληρωμής. Έχει επιτόκιο και ημερομηνία λήξης, κυρίως βραχυπρόθεσμη, από την οποία μπορεί να ανταλλάσσεται … Read more

Σημείωση χρεογράφων

Το γραμμάτιο μετοχών είναι ένα βραχυπρόθεσμο χρεόγραφο που εκδίδει μια ιδιωτική εταιρεία σε χρηματιστήριο ή χρηματιστήριο, που διέπεται από μια σειρά κανόνων. Τα χαρτονομίσματα εκδίδονται … Read more

τραπεζογραμμάτιο

Το τραπεζικό γραμμάτιο είναι ένας τίτλος, που επισημοποιείται μέσω τράπεζας, όπου προσφέρεται υπόσχεση πληρωμής. Το τραπεζικό γραμμάτιο είναι ένα έγγραφο ασφάλειας ή φορολογικό έγγραφο μέσω … Read more

Θα πληρώσω εν όψει

Το σημείωμα απαίτησης είναι ένα δικαίωμα είσπραξης του οποίου το θεμελιώδες χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να εισπραχθεί οποιαδήποτε στιγμή από την έκδοσή του μέχρι τους … Read more

Θα πληρώσω για παραγγελία

Το γραμμάτιο είναι ένα λογιστικό έγγραφο μέσω του οποίου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμφωνεί να πληρώσει σε κάποιον ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εντός καθορισμένης … Read more

θα πληρώσω

Το γραμμάτιο υπόσχεσης είναι ένα έγγραφο που υπόσχεται να πληρώσει κάποιον. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει τους όρους που υπόσχεται ο οφειλέτης σε σχέση με τον … Read more

Επιπλέον αμοιβή ή έκτακτη ικανοποίηση

Μια επιπλέον αμοιβή, ή έκτακτη ικανοποίηση, είναι μια αμοιβή διαφορετική από τις μηνιαίες πληρωμές που γίνονται σε έναν συμβεβλημένο επαγγελματία. Η πιο συνηθισμένη του μορφή … Read more

Απογραφή

Το μητρώο είναι η λίστα των ατόμων που ζουν σε μια χώρα ή τοποθεσία. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα των μελών όπως όνομα, … Read more

Σύμφωνο του Τολέδο

Το Σύμφωνο του Τολέδο είναι μια συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στην Ισπανία, σκοπός της οποίας είναι να μελετηθούν όλα τα προβλήματα που … Read more

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στόχος του είναι να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες ορισμένων οικονομικών … Read more