virksomhedsledelse

Corporate governance er et sæt regler, systemer, processer og praksis, der anvendes til at kontrollere og styre driften af ​​en virksomhed.

virksomhedsledelse

Til at begynde med skal der inden for corporate governance etableres en række regler. Disse regler giver hovedsageligt en rækkefølge på de forhold, der etableres mellem den øverste ledelse, bestyrelsen og aktionærerne i et selskab. Derudover regulerer de relationerne mellem virksomheden og de interesseorganisationer, der understøtter driften af ​​organisationen.

Vigtigst er det, at standarder for virksomhedsledelse hjælper med at styrke virksomhedens etiske position og anvende bedste virksomhedspraksis.

Struktur for virksomhedsledelse

Strukturen for virksomhedsledelse kan variere fra en virksomhed til en anden, generelt er den struktureret som følger:

investorernes forsamling

Frem for alt består generalforsamlingen af ​​personer eller enheder, der har deres kapital indskudt i virksomheden. Af denne grund analyserer og evaluerer de afkast og risici ved de investeringer, virksomheden foretager.

Med andre ord er generalforsamlingen det øverste organ i kontrollen og beslutningen af ​​investeringer. Da dens hovedformål er at beskytte aktionærernes interesser.

bestyrelse eller bestyrelse

Bestyrelsen består på sin side af selskabets ejere, investorer og eksterne direktører. Dens hovedfunktion er at bestemme de strategier, der skal følges. Derudover er den ansvarlig for at føre tilsyn med organisationens styregruppes handlinger for at nå de foreslåede mål.

Det skal bemærkes, at det for at nå målene anbefales at stole på udvalg. Som et økonomiudvalg, et evaluerings- og kompensationsudvalg, et revisionsudvalg og et strategisk planlægningsudvalg. Revisionsudvalget skal have en intern og en ekstern revisor.

Frem for alt skal bestyrelsen afgive en årsberetning til generalforsamlingen, og den skal redegøre for det arbejde, der er udført af selskabets udvalg eller formidlende organer.

Generel ledelse eller øverste ledelse

Ligeledes varetager den overordnede ledelse varetagelsen af ​​administrative opgaver og er ansvarlig for korrekt anvendelse af virksomhedens interne kontrolsystem. Den består af en ledelsesgruppe, det vil sige personer, der indtager de højeste stillinger i en virksomhed. Det kan være stillinger som præsident og vicepræsident, chef og assisterende leder, direktører og vicedirektører.

I sidste ende er disse dem, der er ansvarlige for den generelle ledelse af hele virksomheden eller af de afdelinger eller underafdelinger, der omfatter den. Af denne grund skal de etablere organisationens mål, fremme effektiv kommunikation, motivere medarbejderne og fremme en forretningskultur.

Corporate Governance Struktur
virksomhedsledelse
struktur

Hvad er en virksomheds interessenter

Kunder, leverandører, kreditorer og enhver anden gruppe, der hjælper virksomheden med at fungere effektivt, betragtes normalt som interessegrupper for en virksomhed.

Da støtte fra disse grupper er afgørende for at opnå virksomhedens bæredygtighed på lang sigt. Corporate governance regulerer disse relationer mellem virksomheden og interessenterne, således at der opnås en tilstrækkelig fordel både for virksomheden og for interessenterne.

Principper for virksomhedsledelse

De grundlæggende principper, som virksomhedsledelse er baseret på, er:

1. Ansvar

Det er klart, at corporate governance tillader, at alle aktionærer klart kan identificeres og det ansvar, som hver enkelt påtager sig. Hvad gør, at hele forretningsstrukturen generelt fungerer med en større grad af ansvarlighed.

2. Uafhængighed

Derudover sikrer virksomhedsledelse, at de beslutninger og handlinger, der træffes af hvert medlem af organisationen, udføres upartisk, objektivt og fuldstændig uafhængigt af mening eller bedømmelse fra ethvert andet bestyrelsesmedlem. Hvad der gør handlinger og beslutninger påvirkes ikke af korruptionsprocesser.

3. Gennemsigtighed

Generelt kræver den måde, hvorpå virksomhedsledelse fungerer, at medlemmerne udarbejder og præsenterer deres rapporter rettidigt og med nøjagtige data, der afspejler virksomhedens reelle situation. Frem for alt når det kommer til økonomisk information, da ledere er ansvarlige for at informere aktionærerne om, hvordan virksomhedens ressourcer bliver brugt, og hvor de indhentes.

4. Ligestilling

Det er rimeligt at forstå, at virksomhedsledelse tilskynder og fremmer lige rettigheder for hver af de aktionærer, der risikerer deres kapital i virksomheden. Disse rettigheder er forbundet med, at enhver aktionær skal informeres om, hvad der sker i virksomhedens dagligdag.

Corporate Governance Principper
virksomhedsledelse
starten

Hvilke fordele opnås ved anvendelse af virksomhedsledelse

Fordelene opnået ved at anvende god virksomhedsledelsespraksis er:

  • Det fremmer tillid blandt investorer eller aktionærer : Fordi risikoen for, at administratorer eller majoritetspartnere vil handle upassende, er reduceret. Både i almindelige og ekstraordinære situationer i virksomhedens præstation.
  • Forholdet mellem alle investorer er forbedret : Da der er information, der er rettidig og tilstrækkelig til at kende virksomhedens situation.
  • Styrker beslutningsprocessen og kontrollen af ​​virksomheden : Dette gør virksomheden mere produktiv og konkurrencedygtig.

Endelig kan vi sige, at enhver virksomhed kan drage fordel af brugen af ​​corporate governance, fordi det hjælper virksomheden til at fungere bedre, og at beslutningstagningen udføres på en mere agil og fyldestgørende måde. Det gør det også muligt at udføre den administrative proces mere effektivt.