Verdenstoldorganisationen (WCO)

Verdenstoldorganisationen (WCO) er en international organisation, der yder støtte til sine medlemslande i toldsager.

Verdenstoldorganisationen (WCO)

Derudover bidrager World Customs Organization til deres samarbejde og kommunikation for at forbedre effektiviteten i toldkontrollen.

Denne organisation blev oprettet i 1952 af de tretten medlemmer af Den Europæiske Økonomiske Samarbejdskomité. Dengang var det kendt som Toldsamarbejdsrådet. Senere, med optagelsen af ​​flere medlemmer, vedtager den det nuværende navn på grund af dets globale karakter.

Organisationsstruktur

Det højeste organ i WCO er Rådet. Denne er ansvarlig for administrationen og opfyldelsen af ​​organisationens mission. Ligeledes forbliver den operationel gennem et system af udvalg og et sekretariat.

Disse udvalg er følgende:

  • Politikker.
  • Finansiere.
  • Fast tekniker, herunder IT-underudvalget.
  • Bekæmpelse af bedrageri.
  • Det harmoniserede system, herunder underudvalget for revision af det harmoniserede system og det videnskabelige underudvalg.
  • Toldvurderingstekniker.
  • Tekniker på oprindelsesregler.

WCO’s mål

Hovedformålet med denne organisation er at fremme strømlining af toldprocesser. Dette med det ultimative mål at stimulere international handel blandt sine medlemmer. For det første etablerer den standardiseret praksis for harmonisering af processer. Disse praksisser strømliner transit af varer og mennesker gennem tolden og undgår overbelastning. For det andet forbedrer det samarbejdet mellem sine medlemmer for at harmonisere love og forhindre forbrydelser og overtrædelser. For det tredje holder det sine medlemmer opdateret om den mest effektive praksis i lyset af udviklingen af ​​handel og nye teknologier.

I denne forstand, med disse tre punkter som en mission, søger denne multilaterale organisation at undgå uretfærdig praksis og søger at øge strømmen af ​​handel. Uden disse anbefalinger bliver international handel vanskelig på grund af manglen på standardiserede instrumenter. For at styrke samarbejdet tjener det desuden som et middel til diskussion for fælles beslutningstagning.

Det skal bemærkes, at WCO har fælles arbejdsprogrammer med Verdenshandelsorganisationen (WTO), der begge har til formål at nå disse mål.

Finansiering af WCO

Det tidligere Toldsamarbejdsråds konstituerende aftale fastslår, at hvert medlem skal betale et årligt bidrag. Derfor kommer finansieringen ligesom andre multilaterale organisationer fra medlemskab.

Disse bidrag oprettes af rådet som det højeste styrende organ. Dokumentet fastslår også, at medlemmerne skal afholde de udgifter, som delegationen selv afholder til rådet.