Værdipapirnote

Et aktieskiftebrev er et kortfristet gældspapir, som en privat virksomhed udsteder på et aktiemarked eller aktiemarked, styret af en række regler. Aktiebeviser udstedes normalt med underkurs, og deres likviditet er lavere end obligationer.

Værdipapirnote

Dens nominelle værdi er normalt repræsenteret af multipla af 100.000 monetære enheder og repræsenterer virksomhedsgæld, hvilket svarer til skatkammerbeviser i offentlig gæld.

Finansiering via gældsbreve er dyrere, men også mere fleksibelt end bankfinansiering.

Aktiesedlen må ikke forveksles med en pengeseddel eller med vekselen, der i hvert fald ikke er opført.

Hvordan fungerer et gældsbrev?

Ved udarbejdelse af et gældsbrevsprogram skal det udstedende selskab tage hensyn til sit finansieringsbehov, aktuelle markedsforhold, investeringslyst i markedet og regulatoriske rammer. Til dette hyres normalt en investeringsbanks tjenester, som vil rådgive driften sammen med andre tal, som vi vil se nedenfor.

I overensstemmelse hermed vælger virksomheden de egenskaber, som dens program vil have: udstedelsesgrænse, rente og løbetid.

Et gældsbrevsprogram kan have flere problemer. Med andre ord, nogle gange er virksomheder uvillige eller ude af stand til at placere alle gældsbreve blandt investorer i den første udstedelse, kaldet den første udstedelse. Hvis det sker, og det er to meget hyppige muligheder, vil virksomheden foretage efterfølgende yderligere udledninger.

Disse udstedelser kan have forskellige nominelle værdier, som vil variere på udbudssiden, alt efter virksomhedens behov og på efterspørgselssiden alt efter investorernes appetit eller markedets efterspørgsel.

Karakteristika for en værdipapirnote

Blandt de vigtigste egenskaber ved en aktienote skiller følgende sig ud:

 • Programstørrelse : Repræsenterer det maksimale beløb, der skal udstedes, kaldet den maksimale udestående saldo.
 • Nominel værdi : Repræsenterer det beløb, der vil blive leveret til investoren, når gældsbrevet udløber. Antallet af gældsbeviser, som en udstedelse vil have (uanset om det er den første eller en senere udstedelse) svarer til at dividere det maksimale udstedelsesbeløb med den pålydende værdi pr. Hvis virksomhed A f.eks. udsteder et 20 mio. seddelprogram med en nominel værdi pr. seddel på 100.000 valutaenheder, kan det maksimale antal gældsbreve ikke overstige 200. Hvis åbningsudstedelsen er 10 mio. ikke overstige 100 på det tidspunkt, og der vil være yderligere 10, der skal udstedes senere.
 • Løbetid: Det spænder fra et par dage til 720 dage. Inden for disse grænser har udstederen total fleksibilitet til at vælge så mange vilkår, som de passer til, og det grænsebeløb, der er knyttet til hver enkelt, hvis den ønsker det. For eksempel kan et program overveje emissioner baseret på tre terminer: en del udgivet på 1 måned, en anden på 6 måneder og en anden på 9. Det kan også ske, at du i den indledende udsendelse ønsker at sende på de tre foreslåede vilkår, men i én Efterfølgende udstedelse kun udstedelse inden for 9 måneder, fordi en investor har anmodet om det.
 • Rentesats : Afhængig af gældsbrevenes løbetid vil renten være forskellig. Således vil kortsigtede udstedelser tilbyde lavere satser end længerevarende udstedelser. Den lange rente belønner blandt andet investoren for risikoen for misligholdelse afledt af usikkerhed og mod inflation.
 • Pris : Svarende til de kontanter, som investor i sidste ende vil udbetale for at købe gældsbrevene. Den beregnes under hensyntagen til de tre foregående punkter ved hjælp af formlen simpel rente eller renters rente, afhængigt af de resterende dage indtil gældsbrevets udløb. Vi ser det med et eksempel nedenfor.
 • Marked : Gældsbrevene kan noteres både på regulerede markeder og i multilaterale handelssystemer (SMV). De krav, som SMV’er stiller, har tendens til at være mere lemfældige end regulerede markeder, som gør mere for at beskytte investoren. For SMV’ers vedkommende ligger ansvaret helt hos investoren. Som en beskyttelsesforanstaltning er der en implicit standard eller markedskonsensus, der kræver, at udstederen skal have en kreditvurdering udstedt af et uafhængigt kreditvurderingsbureau.
 • Garanter : De er de juridiske eller personlige personer, der reagerer i tilfælde af misligholdelse fra udstederens side.
 • Krav : Optagelse til handel af gældsbeviserne kræver, at både udsteder og programmet er registreret på det marked, hvor det vil blive noteret. Dette indebærer en række specifikke dokumenter, der skal præsenteres af udstederen.

Tal i forbindelse med udstedelse af gældsbreve

Generelt gør virksomheder, der vælger denne finansieringsmåde, det som regel ved hjælp af en investeringsbank, som guider dem gennem hele processen. De mellemliggende tal er:

 • Lead entity: Bankenhed med en investeringsbankafdeling, hvis mission er at koordinere driften mellem virksomheden og resten af ​​tallene.
 • Registreret rådgiver: Bankenhed med en investeringsbankafdeling for at varetage al kommunikation med det marked, hvor programmet er noteret.
 • Placeringsenhed: Det kan være en eller flere banker og dens opgave er at placere gældsbrevene, det vil sige at lede efter investorer at sælge dem til. Værdipapir-penge-udvekslingen sker normalt i modaliteten mod betaling.
 • Agentbank : Det er banken, der står for afviklingen af ​​gældsbrevene med det marked, hvor de er noteret.
 • Juridisk rådgiver: Specialiseret advokatfirma.
 • Kreditvurderingsinstitut: Det er det uafhængige ratingbureau.

Beregning af prisen på et gældsbrev

Ved beregning af prisen på et gældsbrev skal en af ​​disse formler bruges:

 • Simpel renteformel : For sedler med løbetider på mindre end 365 dage:

Pris = nominel / (1+ rente * antal dage til udløb / 365)

 • Rentesammensætning: For sedler med en løbetid på mere end 365 dage:

Pris = nominel / (1+ rente) antal dage indtil udløb / 365