Tab af fortjeneste

Fortjenestetab er den fortjeneste, der ikke længere opfattes som følge af misligholdelse, handling, undladelse eller skade forårsaget af tredjemand.

Tab af fortjeneste

Tab af fortjeneste refererer til fortjeneste, det vil sige penge, fortjeneste eller indkomst, som den berørte agent ophører med at modtage som følge af tab eller skade forårsaget af en tredjepart. Det er potentielle gevinster, der ville være opnået, hvis skaden ikke var sket. I en sådan situation kaldes forskellen mellem, hvad der kunne være opnået, og hvad der faktisk er opnået, tabt fortjeneste.

Derfor kan dette ske samtidig med skaden eller også have fremtidige konsekvenser. Hvis der således fx opstår brand i et lager eller et lager med færdigvarelagre, er der umiddelbar skade på grund af destruktion af de oplagrede varer, da de ikke kan sælges (vi modtager ikke længere salgsavancen). Ligeledes er der fremtidige skader, hvis lageret eller lageret bliver ødelagt af brand og ikke umiddelbart kan repareres. Manglen på et lager kan reducere produktionskapaciteten og reaktion på efterspørgsel, hvilket får os til at miste salg og deres tilhørende overskud.

Den person, der er ansvarlig for skaden eller tabet, kan blive tvunget til at kompensere offeret for det, de holdt op med at modtage.

Kvantificering af tabt fortjeneste

Tab af overskud kvantificeres ud fra to faktorer:

  • Eksistenstesten : Generelt er det ikke svært at bevise eksistensen af ​​tabt fortjeneste, det vil sige forholdet mellem den forårsagede skade og tabet af potentiel indkomst.
  • Kvantificering : Det kan være kompliceret at bestemme det nøjagtige beløb for tabt fortjeneste, da det handler om at estimere, hvad der ville være tjent i et scenario, der aldrig fandt sted (ingen skade-scenarie). For at underbygge skønnet kan den interesserede gå til bevismateriale som regnskab, selvangivelse, en sagkyndig erklæring mv. Det endelige beløb afgøres af den dommer eller voldgiftsdommer, der har ansvaret for sagen.

Eksempel på tabt fortjeneste

Antag, at en person ødelægger en taxachaufførs køretøj.

I dette tilfælde holdt taxachaufføren, som følge af ødelæggelsen af ​​sin taxa, op med at modtage indtægter, da han ikke kunne tilbyde sine ydelser i et vist tidsrum.

Den tabte fortjeneste vil således være større, jo længere tid der går mellem ødelæggelsen af ​​taxaen og udbedring af skaden, så den giver dig mulighed for at komme ud på arbejde igen.