Projektledelse

Projektledelse er den metode, hvormed det er muligt effektivt at bruge de ressourcer, der er til rådighed for et bestemt projekt.

Projektledelse

Gennem projektadministration er det muligt at effektivisere styringen af ​​de ressourcer, der bruges i projektet. Det involverer med andre ord design af optimale administrative metoder.

Det effektivitetsmål, som forvaltningen har fastsat, forfølges gennem oprettelse og eksekvering af planer eller strategier. De skal alle påtage sig generiske mål, såsom større produktivitet, omkostningskontrol eller et vist niveau af effektivitet på samme tid.

Et af forvaltningens hovedformål er at overholde det, der er aftalt med ledelsen. Som følge heraf er oprettelsen af ​​rapporter, såsom forretningsplaner eller ledelsesplaner, almindelig.

Faser af projektledelse

Begrebsmæssigt omfatter administrationen forskellige stadier. På denne måde kan vi observere administrationen af ​​et bestemt projekt som kompendium af følgende elementer:

  • Planlægning.
  • Organisation.
  • Udførelse eller ledelse.
  • Styring.

Det er således muligt at afgrænse projektledelsens indsatsområde og dermed markere de mål, der skal følges, og de midler, der skal bruges til at opfylde dem.

På et mere praktisk niveau forudsætter projektledelse opnåelse af forskellige principper, blandt hvilke vi fremhæver følgende:

  • Definition af mål : De mål, der skal forfølges, når projektet gennemføres. Altså de planlagte mål.
  • Organisationsdiagramdesign og procesallokering : Det er vigtigt at definere organisationens struktur og ansvarsfordelingen blandt dens medlemmer.
  • Fortegnelse over ressourcer : Listen over ressourcer, der er til rådighed for forfølgelsen af ​​målene, skal specificeres.
  • Skabelonkonfiguration : Den korrekte udvælgelse af fagfolk, der vil blive regnet med til at udføre projektet, er en del af administrationen.

Projektledelsesansvar

Normalt påhviler dette ansvar de personer eller udøvende afdelinger med beslutningskompetence i en virksomhed eller institution.

I denne forstand er det almindeligt, at projektledelse udføres af ledelsesteams. Det er også almindeligt, at de har uddannelse og opkvalificering til denne type administrative opgaver.

Disse parametre gælder for alle typer kommercielle organisationer og virksomheder.

Projektledelse vs. projektledelse

Efter begrebet administration er det muligt at skelne dette område fra projektledelse.

Det er almindeligt, at begge udtryk bruges i flæng på en dagligdags måde. Der er dog en markant forskel på de to.

Mens administrationen etablerer og definerer den planlægning, der er nødvendig for at nå de mål, der er antaget for projektet, skal ledelsen omfatte de handlinger, der tillader deres opnåelse.

I denne forstand forstås ledelse normalt som implementeringen af ​​de oprindeligt foruddefinerede tilgange med administrationen.