Opgaverne for administratorer af børsnoterede selskaber

Administratorernes pligter for børsnoterede selskaber er de retningslinjer og forpligtelser, som kapitalselskabsloven opstiller i de spanske regler i denne henseende. Således er den måde, hvorpå erhvervsvirksomheder skal ledes og ledes, fastlagt.

Opgaverne for administratorer af børsnoterede selskaber

På nuværende tidspunkt er pligterne for administratorer af børsnoterede selskaber omfattet af kapitalselskabsloven, nærmere bestemt i kapitel V i afsnit VII, kaldet "Administratorernes ansvar".

I spansk lovgivning er disse koncepter gradvist blevet udviklet gennem de forskellige lovgivningsmæssige opdateringer, som dette felt har oplevet gennem årene. De vigtigste forudsætninger for administratorers pligter findes i selskabsloven fra 1951 med dens tilsvarende revisioner i de følgende årtier og gennemsigtighedsloven fra 2003, et tidligere skridt før den nuværende lov, der blev vedtaget i 2014.

Med den nuværende lovgivning er pligterne for børsnoterede virksomheders administratorer og mange andre reguleringspunkter blevet styrket for at signalere og forbedre deres ansvar.

Grundlæggende er de punkter, som denne række af retningslinjer i form af pligter bygger på, to: Omsorgspligten og loyalitetspligten. Efterhånden som loven uddybes, er begge pligter omhyggeligt forklaret i forskellige henseender.

  • Omsorgspligt: Ifølge loven skal administratorer effektivt udøve deres stilling, informere sig omhyggeligt og hurtigt om virksomhedens fremskridt og korrekte funktion, udpege og afsætte ledere, tage ansvar for overvågnings- eller tilsynsopgaver i virksomheden og handle derefter. og i overensstemmelse med gældende regler og selskabets egne vedtægter.
  • Loyalitetspligt: Administratorer er forpligtet til at udføre denne stilling som trofaste repræsentanter for samfundet og udføres i god tro. Også vigtigt er deres ansvar, når de træffer beslutninger på en måde, der er til gavn for virksomheden og ikke for dem selv. Med andre ord undgå potentielle interessekonflikter.