Obligationsejer

Obligationsejeren er den person eller enhed, der er i besiddelse af fastforrentede værdipapirer udstedt af et selskab eller en stat, der udgør en del af dets kreditorer.

Obligationsejer

Fastforrentede værdipapirer er finansielle aktiver, der repræsenterer gældsforpligtelser for deres udsteder, obligationer eller forpligtelser, som virksomheder eller stater udsteder for at finansiere sig selv.

Obligationsejerens rettigheder

Obligationsejeren erhverver følgende rettigheder ved køb eller tegning af obligationer eller gældsforpligtelser.

  • Opkræve den aftalte rente af ejendommens nominelle værdi.
  • Modtag pengene udlånt til virksomheden i de aftalte rater og vilkår.

Du kan beholde disse rettigheder, så længe du har værdipapirerne i din besiddelse, det vil sige så længe du ikke sælger dem, og på trods af virksomhedens misligholdelse eller konkurs.

I modsætning til aktionærerne, der er partnere, ejer obligationsejeren ikke det gældsudstedende selskab for blot at eje dets obligationer eller forpligtelser. Derfor opnår den ikke de politiske rettigheder, der er forbundet med at være aktionær.

Endvidere er obligationsejeren blandt de første pladser i prioritetsrækkefølgen af ​​betalinger i tilfælde af likvidation af det selskab, der udsteder gælden, undtagen i tilfælde af efterstillet gæld. Afhængigt af kreditkvaliteten af ​​den gæld, som obligationsejeren besidder, vil den indtage en mere gunstig eller mindre plads på nævnte skala.

Obligationsejeren kan erhverve værdipapirerne i de nye udstedelser, der udstedes på de primære markeder eller gennem handel på de sekundære markeder, organiseret eller uorganiseret (OTC).

Obligationsejerforening

Obligationsejerne er samlet i en fagforening, som udpeger en kommissær, der forestår den og varetager medlemmernes interesser. Dens funktion er at fungere som en samtalepartner mellem obligationsejerne og det udstedende selskab for at opnå gunstige aftaler for begge parter.

Det er nødvendigvis lovbestemt i hver emission, og enhver tegner af selskabets gæld skal være en del af det, i henhold til lovgivningen om kapitalselskaber.

Dens drift er underlagt fagforeningens interne regler, og disse er til gengæld underlagt, hvad der er fastsat i vedtægterne for obligationsudstedelsesskødet.

Forbundet har en analog til generalforsamlingen, obligationsejernes generalforsamling. Forsamlingen er det besluttende organ i sager, der berører obligationsejernes fælles interesser.

Foreningen er født med tinglysningen af ​​udstedelsesskødet og opløses med amortisering af alle forpligtelser.