Massiv kommunikation

Massekommunikation er en, der finder sted mellem en enkelt afsender og en modtager, der består af et stort antal personer. Implementeringen af ​​pressen er et tydeligt eksempel på denne form for kommunikation.

Massiv kommunikation

Der er forskellige former for kommunikation, herunder den såkaldte massive. Hvis der er noget, der kendetegner denne måde at kommunikere på, er det, at beskeden modtages af et stort antal mennesker, og det er en enkelt afsender, der sender det.

Massekommunikation er typisk for medier, store virksomheder, enheder eller offentlige institutioner. Dens hovedformål er at nå ud til det størst mulige publikum.

Fremragende elementer er involveret i kommunikationsprocessen for at bringe budskabet ud i livet. For eksempel afsender, modtager, kanal og besked. De er afgørende for, at kommunikation kan finde sted.

Karakteristika for massekommunikation

Disse er de vigtigste kendetegn ved massekommunikation:

  • Publikum, der modtager budskabet, er bredt. Det er ikke meningen at sende information til en enkelt modtager, men målet er, at det skal være et massepublikum.
  • Et direkte svar fra modtageren er ikke tiltænkt, noget logisk, da det tager udgangspunkt i, at det er en besked beregnet til et stort antal mennesker.
  • Publikum kan bestå af mennesker af forskellige sociale rang, alder, køn eller politiske tendenser. For eksempel, når et nyhedsmedie sender en nyhed, kan det nå ud til et heterogent publikum uden at skelne fra det førnævnte.
  • Publikums anonymitet er et andet kendetegn. De personer, der udgør offentligheden, som beskeden er rettet til, er anonyme indbyrdes, og de er også anonyme for mediet.

Hvad er massekommunikation til for?

Hovedformålet med massekommunikation er at få et bestemt budskab eller information til et stort antal mennesker. Institutioner udnytter denne type kommunikation til at levere fremragende eller relevante nyheder til offentligheden med det formål at opnå en større rækkevidde.

Det karakteristiske ved denne form for kommunikation er, at der er en afsender og mange modtagere, der deltager i processen.

Det er en kommunikation, der har et stort omfang, det er i hvert fald påstanden, da man bruger kanaler til at opmuntre det til at ske, for eksempel radio eller tv.

Eksempel på massekommunikation

Under præsidentvalgkampen vil der blive afholdt en debat på tv med lederne af hvert parti.

Det er meningen i dette program at vise hver leders ideer og værdier. Debatten vil således blive transmitteret af et massemedie, så målet er, at den når ud til et stort antal mennesker, så de på første hånd kan kende målene for de politikere, der deltager.

Dette vil hjælpe dem med at træffe en beslutning om at stemme ved valget. Dette er et eksempel på massekommunikation. Det er en informativ begivenhed af stor interesse, udsendt af et medie, der når ud til et stort antal mennesker og rettet mod et publikum, der består af en bred vifte af individer.