Mål for den økonomiske politik

Målene for økonomisk politik er det sæt af handlinger og beslutninger, som en regering vedtager i forhold til et lands økonomi.

Mål for den økonomiske politik

I denne forstand består økonomisk politik af beslutningstagning såvel som gennemførelse af foranstaltninger, der forsøger at kontrollere økonomiens situation.

Den økonomiske politik overvejer således en række mål, som nævnte politik er baseret på. Med andre ord er anvendelsen af ​​et specifikt forhold mellem økonomiske politikker altid forudgået af et aftalt mål, der forfølger et bestemt mål.

Af denne grund skal vi være meget klare over, at den økonomiske politik altid forfølger bestemte mål. Mål, der kan opstilles både på kort og på mellemlang og lang sigt.

Blandt den økonomiske politiks mål kan vi således skelne mellem kortsigtede (midlertidige) mål og langsigtede (strukturelle) mål.

Kortsigtede økonomisk-politiske mål

Inden for de kortsigtede mål fokuserer den økonomiske politik på tre grundlæggende elementer:

 • Fuld beskæftigelse : Regeringen fokuserer på at skabe job til borgerne i et land. Forsøger at fjerne, i første omgang, arbejdsløshed. På den anden side søger den at bringe den strukturelle arbejdsløshed til ophør samt reducere sæsonudsving i de mere cykliske job. Kort sagt forsøger den at skaffe arbejdsstyrken et arbejde for at sikre en god levestandard.
 • Prisstabilitet : Gennem brug af finans- og pengepolitik skal den garantere prisstabilitet i landet. Til dette er den økonomiske politik ansvarlig for at orkestrere alle maskineri på en sådan måde, at inflationen forbliver på et optimalt niveau for økonomien og dens økonomiske aktører.
 • Forbedring af betalingsbalancen : Den består i at balancere ind- og udstrømning af kapital. Målet er først og fremmest at garantere landets solvens. På den anden side (og hvis der er et), er et andet mål at reducere landets udenlandske underskud; samt endelig opretholdelse af et optimalt niveau af landets reserver.

Langsigtede økonomisk-politiske mål

Som på kort sigt fokuserer den økonomiske politik således også på forfølgelsen af ​​en række mål, der på grund af de vanskeligheder, de frembyder, fastlægges på lang sigt.

 • Udvidelse af produktionen : For det første er et af hovedmålene for økonomisk politik først og fremmest økonomisk vækst. Og da bruttonationalproduktet (BNP) er det vigtigste mål for økonomisk vækst, fokuserer denne politik på at øge produktionen af ​​varer og tjenester. Dette medfører en udvidelse af produktionen med deraf følgende stigning i BNP.
 • Tilfredsstillelse af kollektive behov : For det andet, som et andet mål for den økonomiske politik på lang sigt, har vi kollektive behov. Da ressourcerne er knappe og behovene ubegrænsede, fokuserer den økonomiske politik på fordelingen af ​​disse ressourcer, så den er så effektiv som muligt; altid sikre, at de kollektive behov er dækket.
 • Forbedring af fordelingen af ​​indkomst og formue : Som i det foregående afsnit fokuserer den økonomiske politik på individuelle behov. Af denne grund fokuserer den generelt på en effektiv fordeling af indkomst og velstand, reduktion af ulighedsniveauer og sikring af et minimum af retfærdighed og lighed, det er et af hovedmålene for økonomisk politik.
 • Beskyttelse og prioriteringer for visse regioner eller industrier : Økonomisk politik er, som med andre elementer, ansvarlig for at beskytte din økonomi. Så når en sektor er en prioritet for en given økonomi, er denne sektor beskyttet gennem den. Således etablere politikker, der forsøger at favorisere denne sektor over for udenlandske konkurrenter. Det der også kaldes strategiske sektorer.
 • Forbedring af standarder for privat forbrug : Blandt de langsigtede mål bør forbedringen af ​​standarder for privat forbrug også fremhæves. I denne retning er målet også at organisere økonomisk aktivitet. Undgå derfor, at der er tilfælde, hvor en virksomhed kan generere et monopol, såvel som andre perverse virkninger af økonomisk aktivitet.
 • Forsyningssikkerhed: Blandt målene for den økonomiske politik er at sikre en korrekt og kontinuerlig forsyning af befolkningen. I denne forstand basisvarer, der garanterer anstændige levevilkår.
 • Forbedring af befolkningsstørrelse eller -struktur : Økonomisk politik søger også at fremme bæredygtige befolkningsstrukturer. I PAYG økonomiske systemer skal økonomien præsentere en struktur, der garanterer, at økonomien fungerer korrekt. Med henvisning til dette, fremme af offentlige politikker, der forsøger at kontrollere befolkningsniveauer i hvert af de befolkningssegmenter, som et samfund er klassificeret blandt.
 • Nedsættelse af arbejdstiden : Over tid er et af målene for den økonomiske politik at forbedre levevilkårene. Derfor fokuserer den på at udvikle politikker, der fremmer produktivitet. Således etablere forhold, der tillader at producere mere i en mere begrænset periode, hvilket tillader sundere og mindre forringede levevilkår.