Mål for bæredygtig udvikling (SDG)

De bæredygtige udviklingsmål eller verdensmål, også kendt som SDG’er, er forpligtelser, som medlemslandene har accepteret siden 2015. Historisk set blev de enstemmigt godkendt på FN-topmødet for de 193 FN-medlemsstater.

Mål for bæredygtig udvikling (SDG)

De indgår i en erklæring med i alt 17 mål og 169 mål.

Mål for bæredygtig udvikling (SDG)

De er fokuseret på at udrydde fattigdom, optimere brugen af ​​naturressourcer, social ulighed; samt livskvaliteten og forventningerne på verdensplan.

De emner, den behandler, er blandt andet beskæftigelse, uddannelse, sundhedspleje, ren energi, respekt for biodiversitet.

Målene blev rejst under hensyntagen til, at ændringer foretaget på et område vil have virkninger på et andet.

17 SDG-mål

Hvert af målene er angivet nedenfor.

 1. Fattigdomsafslutning: Rejst for at opfylde hele befolkningens basale behov.
 2. Zero Hunger: Fremme af fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug.
 3. Sundhed og trivsel: Med initiativer til et sundt liv.
 4. Kvalitetsuddannelse: Effektive muligheder for alle for at få adgang til læring.
 5. Ligestilling: Fremme politikker, der undgår ulighed mellem mænd og kvinder.
 6. Rent vand og sanitet: Adgang til drikkevand for alle.
 7. Overkommelig og ren energi: Gør bæredygtig energi tilgængelig for alle.
 8. Anstændigt arbejde og økonomisk vækst: Udligning af produktive muligheder for alle.
 9. Industri, innovation og infrastruktur: Støt inklusiv industrialisering.
 10. Reduktion af uligheder: Reducer forskellene mellem landene.
 11. Bæredygtige byer og samfund: Understøtter inkluderende samfund.
 12. Ansvarlig produktion og forbrug: Sikre bæredygtig produktionsproces og efterspørgsel.
 13. Klimaindsats: Udfør handlinger for at bekæmpe klimaændringer.
 14. Undervandsliv: Sikre ansvarlig brug af bæredygtige marine ressourcer.
 15. Terrestrisk økosystemliv: Genskabelse af jordforringelse og forebyggelse af tab af biologisk mangfoldighed.
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Fremme fred ved at anerkende den enkeltes rettigheder.
 17. Alliancer for at nå målene: Støtte samarbejder mellem lande for at opnå bæredygtig udvikling.

Implikationer af målene for bæredygtig udvikling

Disse mål repræsenterer en betydelig indsats for at øge offentlighedens bevidsthed, understøttet af brugen af ​​teknologi, viden, økonomiske ressourcer mv. Samt etablering af en dagsorden og indikatorer, der gør det muligt at overvåge resultaterne.

Det, der driver samarbejdet, så målene kan nås, er engagementet fra civilsamfundet, regeringen og den private sektor.

En international institution, der samarbejder for at nå målene, er Verdenssundhedsorganisationen (WHO), i alle spørgsmål vedrørende sundhed. Dens omfang understøttes af følgende handlinger:

 • Støtte til regeringer i udviklingen af ​​sundhedspolitikker og -planer samt til at reducere uligheder.
 • Hjælper med at samarbejde med partnerlande i overensstemmelse med nationale prioriteter.
 • Den samler og formidler information om sundhed, så landene kan planlægge deres udgifter og spore deres fremskridt med disse spørgsmål.

Anvendelse af SDG’erne

Der er en applikation kaldet " SDG in Action ", som kan downloades til en mobil enhed, så civilsamfundet kan deltage og bidrage til at nå disse mål. Denne applikation giver hver person mulighed for at foreslå deres egne handlinger og endda invitere andre til at deltage i disse initiativer.