Korrekte og uægte fraktioner

De rigtige og uægte brøker er de kategorier af brøker, der er resultatet af klassificering baseret på, hvilken af ​​komponenterne der er størst, hvis tælleren eller nævneren.

Korrekte og uægte fraktioner

En brøk er en, hvor tælleren er større end nævneren, mens i en uægte brøk forekommer det modsatte, idet tælleren er mindre end nævneren.

Husk, at en brøk er en division mellem to tal. Disse er divideret med en vandret eller skrå linje, hvor den øverste figur er tælleren, mens den nederste kaldes nævneren.

Egne Brøker
Egne brøker
Billede 478
Uægte brøker

Forskelle mellem rigtige og uægte brøker

De vigtigste forskelle mellem korrekte og ukorrekte fraktioner er som følger:

  • I absolutte tal svarer en egenbrøk til et tal mellem nul og enhed. I modsætning hertil er en uægte brøk lig med et tal større end en.
Generering af brøk
Billede 488
  • I modsætning til en egenbrøk kan en uegentlig udtrykkes som en blandet fraktion, det vil sige som en der har en blandet og en fraktioneret komponent.
Billede 494
  • Egne brøker bruges til at repræsentere den del af en helhed, der er blevet opdelt i mindre dele. For eksempel er 1/3 af en 30 kilometer lang vej lig med 10 kilometer vej. I stedet bruges en uægte brøk, når vi har mere end én enhed af en vare eller et produkt (delelig). Antag for eksempel, at vi har tre sportsbaner, der er opdelt i fire sektorer (af samme størrelse), og vi vil angive, at halvanden bane vil blive brugt til en given begivenhed. Det ville svare til at sige, at der vil være seks af de tolv sektorer, der blev opnået ved at opdele sporene i fire. Det svarer til at sige, at 6/4 (svarende til 1,5) af banen vil være optaget til arrangementet.

I betragtning af disse forskelle er det også værd at sige, at både rigtige og uægte brøker er delelige. Det vil sige, at de kan forenkles, indtil de bliver en irreducerbar brøk, hvor tælleren og nævneren ikke har divisorer til fælles.

Et andet punkt at tage i betragtning er, at den omvendte brøk af en uægte brøk er en egen brøk, og det samme er tilfældet i den modsatte forstand.