Klassekamp

Klassekampen er et begreb, der hører til socialismen, som er dens teoretiske grundlag. Den fastslår, at dens eksistens er nødvendig, idet den placerer arbejder- eller arbejderklassen og det kapitalistiske bourgeoisi som antagonistiske partier.

Klassekamp

Princippet om klassekamp i et samfund eller en økonomi er hjørnestenen i den forståelse eller undersøgelse af virkeligheden, som udføres af socialistiske, marxistiske og kommunistiske teorier.

Eksistensen af ​​en vis spænding eller konflikt mellem forskellige samfundsklasser (proletariat versus kapitalistisk bourgeoisi) er en tilstrækkelig årsag til omorganiseringen af ​​en stat med socialismen som sin akse og udligning af ethvert individ mod staten.

Klassekamp 3

Historisk opfattelse af klassekampen

På trods af at dette begreb er markant socialistisk og bredt udviklet i Marx eller Engels teorier, påpeges det i disse, at klassekampen historisk set har eksisteret længe før det kapitalistiske samfunds fremkomst som følge af industrialiseringen.

På denne måde forstås fænomener som slaveri eller eksistensen af ​​feudale regimer med deres tilsvarende vasaller eller almue som klare eksempler på eksistensen af ​​uligheder i forskellige samfund over tid.

Samtidig er det værd at nævne, at der er forskellige synspunkter og forestillinger om klassekampen. Således kan vi finde den anarkistiske, konservative og marxistiske vision. Fra den anarkistiske opfattelse er klassekampen baseret på oprindelsen af ​​begrebet opfundet af Nicholas Machiavelli. På sin side er den konservative vision ikke præget af noget historisk øjeblik, da den bygger på ideen om, at de fattigste klasser søger at berige sig selv og ændre deres sociale status. Endelig er den marxistiske vision tydeligt præget af Karl Marx’ arbejde, som etablerer sin egen vision om emnet.

Klassekampens mål

Fra et socialistisk teoretisk synspunkt forudsætter eksistensen af ​​klassekampen opnåelsen af ​​visse mål:

  • Sociale, politiske og økonomiske fremskridt kan kun opnås gennem klassekamp og opnåelsen (i sin endelige tilstand) af proletariatets diktatur.
  • Det er nødvendigt at placere antagonistiske elementer i ekstremer: proletariatet, der tilbyder sin kapacitet til at arbejde mod den borgerlige klasse, der ejer produktionsfaktorerne et bestemt sted og beskæftiger førstnævnte.
  • Den eneste måde at afskaffe kampen på er ved at etablere et ligeværdigt og klasseløst samfund. For socialismen taler vi om proletariatets diktatur ved hjælp af en revolution.
  • Det nødvendige skridt forud for dette mål ville være udviklingen af ​​den tilsvarende klassebevidsthed.