Intrapersonlig kommunikation

Intrapersonlig kommunikation er en kommunikation, hvor en person fører en samtale med sig selv og derfor til enhver tid har rollen som afsender og modtager.

Intrapersonlig kommunikation

Det er med andre ord en egen intern dialog, hvor en person reflekterer over aspekter af deres liv eller eksterne oplysninger

Intrapersonlig kommunikation er noget, som alle mennesker udfører. At have din egen samtale med dig selv og privat hjælper dig til at reflektere over bestemte aspekter, skabe et indre sprog, negativt eller positivt, og give stemme til dine egne tanker.

Denne kommunikation kan have forskellige effekter afhængigt af den tilgang, den enkelte bruger selv. For eksempel reflekterende, negativ eller positiv.

Mange negative tanker eller begrænsende overbevisninger kan opstå fra disse interne dialoger, som mennesker har.

Men ved andre lejligheder udføres den interne kommunikation for at skabe opmuntring og positivitet over for personen.

Karakteristika ved intrapersonlig kommunikation

Disse er de vigtigste kendetegn ved denne type kommunikation:

  • Ensidigt: Det er en kommunikation, der udvikler sig med en selv. Den samme person er bæreren af ​​budskabet og modtageren af ​​det.
  • Spontant: Det opstår uden at være forudset, det er noget uundgåeligt, der manifesterer sig, og nogle gange er det ikke nemt at håndtere, da når det kommer til noget negativt, kan det skabe en ond cirkel.
  • Forskellige mennesker kan bruges: Denne type dialog kan udføres med udgangspunkt i selvet eller ved at bruge den tredje person. Mange personer tiltaler sig selv ved navn. For eksempel, Antonio, du har den forkerte adresse.
  • De fungerer som et filter: De samtaler, der afholdes, kan manifesteres for at censurere nogle af deres egen adfærd eller tilpasse sig den kontekst, personen befinder sig i. Målet er at opføre sig hensigtsmæssigt på et socialt plan under hensyntagen til den mest socialt accepterede adfærd.
  • Positiv tilgang: Nogle af disse dialoger kan opstå med tanken om at opnå selvmotivation og positivitet. For eksempel når en tennisspiller spiller en tenniskamp og bliver opmuntret.
  • Negativ tilgang: Nogle gange er den kommunikation, der genereres, negativ, selvkritisk og orienteret til at få det værste ud af sig selv. Dette kan skabe angst og andre former for problemer, som fx påvirker personens selvværd.
  • Refleksion: Personer, der opretholder intrapersonlig kommunikation, bruger også dette til at reflektere over sig selv eller med hensyn til nyheder eller ekstern information.

Eksempel på intrapersonlig kommunikation

Intrapersonlig kommunikation kan endda foregå højt eller gennem interne dialoger. Det er en form for kommunikation, som er svær at undgå, og som er kendetegnet ved, at den samme person udfører.

En atlet, der spiller et fodboldmesterskab og konstant opfordrer sig selv til at tilbyde sin bedste version, ville være et eksempel på intrapersonlig kommunikation.

En person, der er vred på en pårørende og bebrejder sig selv for det, der skete, hvilket genererer en intern bebrejdende dialog, er også et væsentligt eksempel på denne type kommunikation.