Forskellen mellem vækst og udvikling

Selv før en økonom ved navn Simon Kuznets udviklede bruttonationalproduktet (BNP) i 1934, har forskellen mellem, hvad økonomisk vækst er, og hvad udvikling er, konfronteret adskillige økonomer over hele kloden.

Forskellen mellem vækst og udvikling

I denne forstand er den mest udbredte indikator til at måle økonomisk vækst bruttonationalproduktet (BNP). Det velkendte indeks, opfundet i 1934 af den tidligere nævnte nordamerikanske økonom, har været referencen til at måle væksten i en økonomi, og dette fordi nævnte indikator er ansvarlig for periodisk at måle produktionen af ​​en hel økonomi i løbet af en tidsrum angivet tidsrum.

BNP måler således den samlede produktion af en økonomi, samtidig med at den er ansvarlig for at sammenligne disse målinger med tidligere målinger. Og dette gøres for gennem en variationsrate at vide, hvad væksten i en økonomi har været. At forstå vækst, ja, en stigning i produktionen, eller hvad der ville være den samlede produktion gennem anvendelsen af ​​den formel, som Kuznets angiver for beregningen af ​​BNP.

Der har dog været mange økonomer, der mener, at det at en økonomi vokser ikke betyder, at den udvikler sig, så der skal etableres en klar forskel mellem økonomisk vækst og udvikling. Faktisk har der været mange økonomer, der har givet eksempler på, hvordan en økonomi kan vokse uden afbrydelser og ikke desto mindre præsentere en stadig mere intens ulighed. Ulighed, der i sidste ende gør livet i det område værre og derfor giver mindre udvikling.

Af denne grund har mange eksperter på området anmodet om, at der genereres nye indikatorer for at supplere målingen og etablere sondringen. Indikatorer som Human Development Index (HDI) udarbejdet af FN, som giver os mulighed for at måle denne udvikling, der i den måling, der er etableret af BNP, ignoreres. Og det er, at for dette supplerer andre indikatorer produktionen med forventet levetid, indkomst samt andre variabler, der sammen med vækst viser os en autentisk udvikling.

Med det sagt, lad os se på forskellene mellem disse to begreber.

Forskellen mellem vækst og udvikling

For at forstå disse to begreber, lad os først og fremmest se, hvad vi økonomer mener med økonomisk vækst, og hvad vi mener med udvikling.

For det første forstås økonomisk vækst som den positive udvikling af levestandarden i et territorium, normalt lande, målt i form af produktionskapaciteten i dets økonomi og dets indkomst inden for en bestemt tidsperiode. Med andre ord, den positive udvikling af en række indikatorer, såsom BNP, der viser, at produktionen og dermed befolkningens indkomst vokser over tid.

På den anden side, og for det andet, er økonomisk udvikling et begreb, der refererer til et lands evne til at generere velstand. Denne vækst skal dog afspejles i indbyggernes livskvalitet. Udvikling skal med andre ord opfattes med en højere forventet levealder, lavere økonomisk ulighed, en total reduktion af fattigdom, samt den gunstige adfærd af en anden række variabler, som væksten ikke tager højde for.

Derfor taler vi, som det kan ses i begge definitioner, om to tæt forbundne begreber, men som præsenterer klare forskelle, som bør fremhæves.

Som konklusion kan vi på en måde sige, at økonomisk vækst er en del af udvikling, men at økonomisk vækst i sig selv ikke er udvikling.

Vækst og udvikling

Indikatorer til at måle udvikling og vækst

Til slut slutter vi af med en lille anbefaling for at vide, hvordan udviklingen af ​​økonomisk vækst og udviklingen af ​​et territorium er. I denne forstand tilbyder vi de indikatorer, der vil give os mulighed for at kende denne udvikling, samt at skelne den.

Derfor vil vi, for at måle økonomisk vækst, observere indikatorer som bruttonationalprodukt (BNP), arbejdsløshed, BNP pr. indbygger, blandt andre.

På den anden side vil vi for at måle økonomisk udvikling være mere opmærksomme på indikatorer som Human Development Index (HDI), Gini-indekset samt andre indekser, der supplerer de konklusioner, som vækstindikatorerne viser.