Forskellen mellem omkostninger og omkostninger

Begreberne kost og udgift præsenterer, på samme måde som begreberne værdi og pris, i de fleste tilfælde situationer, hvor begge begreber har en tendens til at blive forvekslet, idet de tror, ​​at vi taler om det samme. Der er dog klare forskelle, som på en måde etablerer opdelingen mellem de to begreber.

Forskellen mellem omkostninger og omkostninger

Og selvom man kan tro, at begge begreber nogle gange er synonyme, henviser de i mange andre tilfælde til to helt forskellige situationer, hvor formålet med udbetalingen er helt anderledes.

Derfor er omkostningerne eller omkostningerne alle de pengeudbetalinger foretaget af virksomheden, som er bestemt til betaling af de forpligtelser, der er nødvendige for at holde produktionsprocessen for de varer og tjenester, som virksomheden producerer, aktiv. Disse er regnskabsmæssigt klassificeret som investeringer, da de er direkte relateret til virksomhedens indkomst.

På den anden side er udgiften alt det økonomiske udlæg eller betaling, som virksomheden foretager for at producere et produkt eller en service. Men i modsætning til omkostningerne er udgiften i regnskabsmæssig sammenhæng ikke direkte relateret til fremstillingsprocessen, så det betragtes ikke som om det var en investering.

Til sidst, for at fuldende sondringen, skal vi vide, at mens omkostninger i regnskabsføring betragtes som et aktiv, betragtes udgift på den anden side som en forpligtelse.

Omkostninger og Udgifter

Omkostnings- og udgiftsegenskaber

De vigtigste egenskaber, der motiverer dens sondring, er følgende:

Omkostninger eller omkostninger:

  • Det er relateret til produktion.
  • Det er afgørende for at opnå indkomst.
  • Det genererer et afkast i slutningen af ​​sin levetid.

Udgifter:

  • Det er relateret til bureaukratiet og administrationen af ​​virksomheden.
  • Det er væsentligt at fastholde den operationelle del af virksomheden.
  • Det er ikke forbundet med nogen direkte tilbagebetaling af kapital.

Eksempel på udgifter og omkostninger

For at afslutte med at få en klar idé om de forskelle, der eksisterer mellem disse to begreber, fortsætter vi med at give et eksempel på hvert af begreberne.

Derfor kunne vi som et eksempel på omkostninger inkludere de maskiner, som en virksomhed har brug for, og som den investerer i for at få produktion.

På samme måde kunne vi som omkostning betragte det råmateriale, der er nødvendigt at producere, samt de værktøjer, der gør det muligt for medarbejderen at lave og færdiggøre produktionen af ​​en vare.

På den anden side kan vi som et eksempel på udgifter inkludere udgifter til personale og de lønninger, de modtager. Samtidig kan vi også medregne udgifter i eksempelvis skatter; blandt en anden serie af spil, der ville blive inkluderet her.