Forskellen mellem absolut fordel og komparativ fordel

Forskellen mellem absolut fordel og komparativ fordel ligger i mulighedsomkostningerne.

Forskellen mellem absolut fordel og komparativ fordel

For at forstå forskellen godt, må vi assimilere de to begreber godt. Den absolutte fordel udviklet af Adam Smith fortæller os således, at et land har en absolut fordel frem for et andet, hvis det er i stand til at producere det samme med færre ressourcer. På sin side refererer David Ricardos komparative fordel til de tilfælde, hvor et land kan producere mere end et andet med lavere alternativomkostninger.

Ud fra ovenstående kan vi udlede, at teorien om komparativ fordel er en forbedring af teorien om absolut fordel.

Mulighedsomkostningerne i komparativ fordel

Da Adam Smith udviklede konceptet om absolut fordel, sagde han, at et land havde en fordel frem for et andet, hvis det producerede det samme med færre ressourcer. David Ricardo indikerede, da han forbedrede det, at der ikke kun skulle tages hensyn til produktionen af ​​en enkelt vare, men også hvad der var tilbage at producere af andre varer.

Så hvis land A producerer 1 computer på 10 timer og et andet land B producerer 1 computer på 20 timer, så har land A en absolut fordel i forhold til B. Hvad nu hvis land A producerer 1 computer på 10 timer? timer, ofrer du så produktion af andre produkter?

Tager man denne forskel i betragtning, vil lande ikke specialisere sig i det, de er mest produktive i, men i det, der giver de laveste alternativomkostninger. Det vil sige, hvor de er forholdsvis mere konkurrencedygtige.

Eksempel på forskellen mellem absolut og komparativ fordel

Lad os fortsætte med det samme tidligere eksempel. Vi vil tage højde for to teknologi- og fødevaresektorer for hvert land (A og B). Teknologisektoren producerer computere, og fødevaresektoren producerer bananer.

Tabellen udtrykker enheder for arbejdstimer, der er dedikeret (den eneste faktor, der tages i betragtning) til at producere 1 computer (teknologi) eller 1 kilo bananer (fødevarer).

Produkt / Land TIL B
Teknologi 10 tyve
Fodring 5 8

Tabellen ovenfor fortæller os, at land A producerer 1 computer på 10 timer og 1 kg bananer på 5 timer. Land B producerer på sin side 1 computer på 20 timer og 1 kilo bananer på 8 timer. Land A har en absolut fordel inden for både teknologi og fødevarer, da det er i stand til at producere mere på 1 time. Og den komparative fordel?

Den første ting vi vil gøre er at tage hensyn til relationerne:

  • Teknologi/effektforhold:
    • Land A -> 10/5 = 2
    • Land B -> 20/8 = 2,5

Hvis man antager, at byttevilkårene opretholdes, må land A, hvis land A vil producere en computer mere, opgive at producere 2 kilo bananer. I tilfældet med land B, hvis det vil producere en computer mere, må det opgive at producere 2,5 kilo bananer. Dette afspejler, at alternativomkostningerne ved at producere en computer mere er højere for land B, da det skal stoppe med at producere flere kilo bananer.

Sammenfattet i en tabel har vi følgende relationer:

Produkt / Land TIL B
Teknologi 2 2.5
Fodring 0,5 0,4

Tabellen ovenfor angiver følgende for hvert land:

  • Land A opgiver at producere 1 computer til at producere 2 kilo bananer. Og set fra den anden synsvinkel giver det at stoppe med at producere 1 kilo banan mulighed for at øge produktionen af ​​computere med 0,5 enheder.
  • Land B opgiver at producere 1 computer til at producere 2,5 kg bananer. Og set fra den anden synsvinkel giver det at stoppe med at producere et kilo banan, at du kan øge produktionen af ​​computere med 0,4 enheder.

Derfor vil land A specialisere sig i at producere computere, og land B vil specialisere sig i at producere bananer. Så længe forholdet mellem begge varer handelsmæssigt forbliver mellem 2 og 2,5 computere pr. kilo banan.

Ud fra eksemplet kan vi konkludere, at selvom et land er mere effektivt end et andet til at producere en bestemt vare, betyder det ikke nødvendigvis, at det skal specialisere sig i den vare. Dette, fordi det kan være endnu mere effektivt at udvikle en anden aktivitet.

Baseret på begrebet komparativ fordel kan vi også udlede, at to lande kan handle, selvom det ene af dem er mindre effektivt end det andet i alle dets produktionsprocesser.