Eurostat

Eurostat er EU’s statistiske system, der har ansvaret for at samle målinger af en lang række økonomiske variabler fra medlemslandenes forskellige statistiske kontorer. På denne måde integreres de i én fælles database.

Eurostat

Eurostat, den mest almindelige betegnelse for Det Europæiske Statistiske Kontor, er et organ, der tilhører Europa-Kommissionen, der har ansvaret for at centralisere og administrere statistiske data for Den Europæiske Union. Dens udvikling er gået hånd i hånd med den nuværende Unions udvikling siden dens oprindelse i forrige århundrede.

Denne Luxembourg-baserede institution er til gengæld nyttig til at skabe sammenhæng og sammenhæng i den statistiske metodologi, som anvendes af EU-medlemslandene. Eurostat har således i de seneste årtier etableret sig som et vigtigt fællesskabsværktøj, når det kommer til at levere europæiske statistikker af forskellige kategorier.

Hvilke typer data tilbyder Eurostat?

Dataene indsamlet af Eurostat svarer til behovet for, at de europæiske myndigheder har elementer af numeriske sammenligninger mellem de forskellige regioner. De vigtigste måleemner er:

 • Generel og regional statistik .
 • Økonomi og finans .
 • Befolkning og sociale forhold .
 • Industri, handel og tjenesteydelser .
 • Landbrug og fiskeri .
 • Udenrigshandel .
 • Transportere
 • Miljø og energi .

Sådan fungerer Eurostat

Eurostats grundlæggende funktion er kendetegnet ved integrationen af ​​de forskellige statistiske institutioner eller kontorer i Fællesskabets medlemmer. Dette konglomerat danner grundlaget for det europæiske statistiske system (SEE), som garanterer konsistens i den fælles metodologi for de opnåede data.

Eurostats ledelsesmæssige organisationsdiagram er baseret på en liste med syv adresser afhængigt af aktiviteten eller arbejdets omfang.

Eurostats organisationsdiagram De vigtigste emner, som der gives statistisk lys over i dette organ, vil være prisindeksernes adfærd, økonomiske vækstrater, udviklingen i arbejdsløsheden i de forskellige lande i Den Europæiske Union og mange andre.

De indsamlede databaser er gratis, offentlige og frit tilgængelige på forskellige måder. For eksempel gennem regelmæssigt skrevne publikationer i form af planer, årsrapporter eller andre elektroniske ressourcer.

Eurostats hovedfunktioner

Denne institution er ansvarlig for kompilering og strukturering af meget forskellige typer data i de forskellige målinger, der udføres i medlemslandene. På denne måde baserer både disse territorier og fællesskabets styrende organer deres forskellige økonomiske politikker på denne information. På denne måde tager den sig af:

 • Etabler en fælles statistisk ramme for alle medlemmer af Den Europæiske Union: Eurostat er ansvarlig for at tilbyde en statistisk ramme for alle medlemmer. Derudover gør den det også for de vigtigste institutioner på fællesskabsplan, især Europa-Kommissionen.
 • Tilbyd disse databaser på en offentlig og gennemsigtig måde: En af Eurostats missioner er at tilbyde en offentlig og pålidelig database. Ikke kun til institutioner, men til enhver type bruger.
 • Database for Den Europæiske Centralbank (ECB): For at træffe korrekte pengepolitiske beslutninger har du brug for data. ECB trækker på data fra Eurostat for at finde ud af, hvor den skal lede pengepolitikken. Altså hvis den skulle lave en ekspansiv pengepolitik eller en restriktiv pengepolitik.
 • Sammenlign regioner eller lande: Afledt af den første funktion, er den til at sammenligne forskellige økonomier. Med andre ord, at tilbyde en fælles statistisk ramme gør det muligt at sammenligne forskellige landes økonomiske indikatorer med meget mere pålidelighed.