Eurogruppen

Eurogruppen er mødet mellem økonomi- og finansministrene i Den Europæiske Union. Dens mål er at koordinere medlemslandenes økonomiske politikker og analysere alle spørgsmål relateret til euroen.

Eurogruppen

Eurogruppens møder deltager også af kommissæren for økonomiske anliggender og formanden for Den Europæiske Centralbank. I dette forum vil de økonomiske politikker i EU’s medlemslande blive overvåget, uden at glemme alt, hvad der har at gøre med euroen og budgetpolitikken.

Eurogruppens funktioner

Som det økonomiske organ i Den Europæiske Union vil Eurogruppen have følgende beføjelser:

  • Vurder den økonomiske situation i euroområdet og analyser fremtiden for den europæiske økonomi.
  • Overvåge budgetpolitikken i EU-medlemsstaterne.
  • Undersøg den mulige udvidelse af euroområdet, det vil sige vurder udvidelsen af ​​antallet af lande, der bruger euroen som deres officielle valuta.
  • Etablere og diskutere betingelserne for de lande i euroområdet, der har brug for finansiel bistand.
  • Arbejde for at opnå stabilitet i euroen.
  • Undersøgelse af den makroøkonomiske situation i de lande, der er en del af eurozonen.
  • Analyse og debat af de økonomiske reformer, der skal gennemføres af staterne i Den Europæiske Union.

Hvordan Eurogruppen fungerer

Eurogruppen skal mødes mindst en gang om måneden for at drøfte Den Europæiske Unions økonomiske og monetære anliggender. Disse møder er af uformel karakter, og de emner, der drøftes på møderne, vil være fortrolige.

Deltagerne bør omfatte økonomi- og finansministrene fra EU’s medlemsstater, formanden for Eurogruppen, kommissæren for økonomiske anliggender og formanden for Den Europæiske Centralbank. På den anden side kan Den Internationale Valutafond også gribe ind i dette møde, når økonomiske forhold, som den er involveret i, drøftes.

Når mødet er slut, rapporterer formanden for Eurogruppen resultatet gennem en pressekonference, selvom der også er mulighed for at fremlægge en skriftlig udtalelse.