Euro

Euro er den officielle europæiske valuta, der har fungeret i de fleste lande i Den Europæiske Union siden 2002.

Euro

Som planlagt i 1980’erne med oprettelsen af ​​Den Europæiske Union, afledt af det tidligere Europæiske Økonomiske Fællesskab, integration af lande i politisk, økonomisk og social henseende, især socio-politisk integration og skabelsen af ​​et indre marked EU, formodet i på mellemlang sigt skabelsen af ​​et fælles økonomisk rum, hvis valuta ville være den samme for alle de lande, der udgjorde EU.

På denne måde, når den politiske og økonomiske union var blevet gennemført, skulle pengepolitikken styres af den samme enhed, Den Europæiske Centralbank (ECB), som skulle efterfølge de nationale pengepolitikker i hvert land indtil da, og som ville være et skridt videre i skabelsen af ​​et europæisk føderalt system, forud for harmonisering og skatteunion, hvilket er det sidste skridt, der mangler for total union.

At sætte euroen i omløb

Euroen blev sat i omløb 1. januar 2002, men den havde været officielt drevet siden 1. januar 1999, hvor alle de nationale valutaer i de fleste europæiske lande var knyttet til euroen til en fast pris, baseret på værdi og styrke af hver mønt. På denne måde er det hensigten at danne det samme økonomiske emne for resten af ​​verden, favorisere transaktioner mellem medlemslandene og skabe en valuta, der er stærk nok til at imødegå den globale dominans af dollaren og det britiske pund.

Men selv om den blev født med store forventninger, har de makroøkonomiske forskelle mellem medlemslandene, styrkerne i hver enkelt økonomi og den stærke globale finanskrise sat euroen i en begrænsende situation i nogle år, og endda foreslået dens opløsning, og nogle lande har nået til overveje muligheden for at opgive euroen og genvinde dens gamle valuta.

På trods af ovenstående har den fælles valuta været en fordel i mobiliseringen af ​​kapital, varer og handel, en situation, der vil blive formaliseret, når alle landene tilslutter sig Den Monetære Union.

De lande, der deler euroen

map_ecfin_one_currency_es
kilde www.europa.eu