Enkelt opløsningsmekanisme

Enkelt opløsningsmekanisme

Mur

Den fælles afviklingsmekanisme er bankunionens europæiske organ med ansvar for genopretning og løsning af bankproblemer på europæisk eller nationalt plan. Så længe det er afledt af institutionernes levedygtighed.

Dette organ er afhængigt af Europa-Kommissionen og godkendt af Den Europæiske Centralbank og andre overnationale organer. MUR’en blev født i sommeren 2014, i varmen af ​​tvivlen om det europæiske banksystem.

Den fastlægger de kriterier, systemer og tiltag, der skal træffes for genopretning, redning og gennemførelse af programmer, der giver europæiske banker levedygtighed. I modsætning til den europæiske tilsynsmekanisme, som sikrer bankernes gode adfærd og situation, søger SRM at være den udførende arm for de passende foranstaltninger, når bankerne har problemer.

Sammensætning og drift af MUR

Den fælles opløsningsmekanisme er opdelt i to underelementer:

  • Det Fælles Afviklingsråd : Sammensat af de forskellige medlemslande i Den Europæiske Monetære Union efter deres vægt og sigter mod at opretholde stabiliteten i bankinstitutioner og kontinuiteten i banktjenester i tilfælde af en krise. Ud over at fastlægge formen for banklikvidation i tilfælde af problemer. Så længe, ​​uden at det medfører en omkostning for skatteyderne. Også undgå, at det påvirker økonomien og den finansielle struktur i landene.
  • Den Fælles Afviklingsfond : Disse er de finansielle ressourcer, der består af de deltagende stater. Midler, der kan bruges i løsningen og hjælpe enheder i vanskeligheder.

Målene for den fælles afviklingsmekanisme

MUR blev oprettet med ideen om at lette staternes offentlige konti ved at rette problemer i deres banksystemer. På denne måde tildeles en solidaritetsfond blandt alle staterne 1 % af de europæiske bankers indskud.

På den måde blev der også etableret en fælles strategi i hele Europa for, hvordan man skulle operere i tilfælde af bankredninger og deres afvikling. Dermed forhindres en dominoeffekt mellem banker i euroområdet.

europæiske råd

  • Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)
  • Den Europæiske Fælles Akt
  • Historiske udvekslingsregimer i Mexico