Dagens orden

Dagsordenen er det sæt af emner, der vil blive drøftet på et møde. Normalt refererer det til arbejdsdagsordener for statsinstitutioner, såsom parlamentet.

Dagens orden

Det vil sige, at dagsordenen er listen over sager, der skal behandles i en forsamling eller bestyrelse.

Forskellen mellem dagsorden og dagsorden

Inden du fortsætter, er det værd at fremhæve forskellen mellem dagsordenen og dagsordenen, da de ikke er ens og ofte let forveksles.

På spansk bruges "dagsordenen" til at henvise til listen over emner, der vil blive drøftet på et møde.

På sin side vil "dagens orden" blive brugt til at henvise til listen over gøremål, der læses om morgenen i militærkasernen.

Derfor bør denne vigtige nuance bemærkes, da vi let kunne blive forvirrede.

Eksempel på dagsorden

Det kan for eksempel være, at den institution, der repræsenterer den lovgivende magt (kongres eller parlament), sætter debatten om fem lovforslag på sin dagsorden. Disse vil derefter blive drøftet og derefter sat til afstemning af parlamentarikerne.

Denne dagsorden skal reagere på de mest presserende spørgsmål. Eksempelvis bør debatten om de tiltag, der kan tages i forhold til sundhedssektoren, prioriteres i forbindelse med en sundhedskrise.

Ligeledes er der frister fastsat ved lov. For eksempel kan Kongressen have en deadline til at godkende det offentlige budget for næste år. Så du skal prioritere det punkt.

Det er værd at bemærke, at dagsordenen for et parlament normalt defineres af dets bestyrelse. Altså af de parlamentarikere, der er blevet valgt til at præsidere over det lovgivende organ. Dette kan selvfølgelig have sine egne procedurer afhængigt af det politiske system i hvert land.

På samme måde kan det henvise til dagsordenen på mødet i en udøvende magt, såsom Ministerrådet.

Dagsorden i et møde

Det skal bemærkes, at i ethvert formelt møde, f.eks. i en privat institution eller en virksomhed, er der også en dagsorden.

Det vil sige, at mødet har en rejseplan, der markerer de emner, der skal drøftes af bestyrelsen eller mødemedlemmerne ved den pågældende udnævnelse, og kaldes det.

Så vi taler om et begreb, der er meget udbredt i økonomi- og erhvervslivet. Specifikt at henvise til den rejseplan, der vil styre mødet i forhold til de emner, der skal diskuteres i det.

Dagsordenen i erhvervsretten

I handelsretten henviser dette begreb til listen over spørgsmål, der skal behandles af det tilsvarende organ i et kapitalselskab (type kommercielt selskab, hvor partnerne begrænser deres ansvar, såsom et aktieselskab eller aktieselskab) .

For generalforsamlingens vedkommende angiver det, hvilke spørgsmål der kan træffes beslutninger gyldigt om.

Dagens orden i hæren

I militsen eller hæren henviser det, som vi nævnte i begyndelsen, til det mandat, der dagligt gives til nævnte hær eller troppe. Dette med angivelse af, hvilke aktiviteter der skal udføres og anden relevant information.

I så fald kunne det gives aftenen før til aktiviteter, der skal udføres dagen efter.