Caribbean Community (CARICOM)

CARICOM er et fællesskab af caribiske lande, der fremmer integrationsprocessen blandt sine medlemsstater.

Caribbean Community (CARICOM)

Dette fællesskab blev oprettet den 4. juli 1973 gennem underskrivelsen af ​​Chaguaramas-traktaten. Grundlæggende stater af dette samfund var:

 • Gammel og skæg
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Dominica
 • granat
 • Guyana
 • Jamaica
 • Montserrat
 • Saint Kitts og Nevis
 • St. Lucia
 • St. Vincent og Grenadinerne
 • Surinam
 • Trinidad og Tobago.

Struktur af CARICOM

Fællesskabet er styret af to hovedorganer: Konferencen af ​​regeringschefer og Fællesskabets ministerråd. Disse udgør de højeste instanser af enheden. På den anden side vil disse blive assisteret af lavere hierarkiske organer:

 • Økonomi- og Planrådet.
 • Rådet for Handel og Økonomisk Udvikling.
 • Rådet for udenrigs- og samfundsforhold.
 • Rådet for Menneskelig og Social Udvikling.

Disse er organisationens besluttende organer. Følgende udvalg er også en del af det med ansvar for hjælpeorganerne:

 • Retsudvalget.
 • Budgetudvalget.
 • Centralbankens centralbankchefkomité.
 • Ambassadørudvalget.

Endelig overvejer Chaguaramas-traktaten også andre institutioner som en del af enhedens organisationsstruktur. Hovedsageligt under figuren af ​​specialiserede tekniske agenturer.

Mål for CARICOM

Fællesskabets hovedmål er at fremme regional integration, både økonomisk og politisk. Fremme af blokkens samarbejde på offentlige områder op til uddannelse.

Mere detaljeret er CARICOMs specifikke mål:

 • Forbedre livskvalitet og arbejdsstandarder.
 • Opnå fuld beskæftigelse af arbejdsstyrken.
 • Opnå accelereret økonomisk udvikling og konvergens.
 • Fremme udvidelsen af ​​handel og økonomiske forbindelser med tredjelande.
 • Opnå højere niveauer af international konkurrenceevne.
 • At opnå større multiplikationskraft og økonomisk effektivitet af medlemsstaterne i deres forbindelser med tredjelande, grupper af stater og enheder af enhver art.
 • Større koordinering af medlemsstaternes udenrigspolitikker og økonomiske (udenrigs)politikker.
 • Generere et større funktionelt samarbejde i teknologiske, sociale og kulturelle spørgsmål.

Endelig skal disse mål nås under principperne om ikke-forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Element af stor betydning for disse lande. Hertil kommer medlemslandenes forpligtelse til at vedtage de foranstaltninger, der udspringer af blokken. Dette til fordel for regionens fælles vækst.

CARICOM finansiering

Chaguaramas-traktaten etablerer oprettelsen af ​​Fællesskabets Udviklingsfond. Denne fond, med bidrag – i princippet – fra medlemsstaterne, vil stå for tildelingen af ​​finansieringen. Det er dog også fastslået, at fonden kan modtage tilskud fra enheder i den offentlige og private sektor. Både fra medlemsstaterne og fra andre enheder uden for Fællesskabet.